Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GELİBOLU MUHAREBÂTI HÂTIRÂTI - GÜNLÜK ÖRNEĞİ
[Birinci Gün]

24 Mayıs 1915/Pazartesi

Sabahleyin erkenden içtima edildi. Tabur komutanı iyi bir nutuk irâd etti. Daha sonra gece saat 9.32, Boyacı Köyü, Zincirlikuyu, Beşiktaş, Köprü [Galata Köprüsü] yoluyla Sirkeci’ye geldik. Askerler yol kenarında tüfek çattı.
Bölüğümüze Almanların Rodosto Vapuru tahsis edilmişti. Öncelikle eşya ve hayvanlar yüklendi. Askerler geceyi dışarıda geçirdi. Biz, subaylar karyolalarımızı vapurun sol tarafında kurduk. Adeta salamura gibiydik. Hava sabahleyin oldukça sıcaktı, daha sonra kapandı. Hatta bir aralık yağmur da yağdı. Sirkeci’ye varış [gece] saat 1.40’dır.

[İkinci Gün]

25 Mayıs 1915/Salı

Bugün askerlerimiz de vapura bindi. Vapurda 71. Alay 3. Tabur, 124. Alay 2. Tabur, 71. Alay Mitralyözü bir takımı, 70. Alay Mitralyözü yarım batarya vardı. Saat 2.5o’de, tümenden mızıka takımı selam havası çaldı. Askerler padişaha edilen duayı tekrar ettiler.
Biraz sonra bir top sesi işitildi. Gece düşmanın bir denizaltısı gemilerden birine torpil atmış. Vapurda biraz hasar var. Bir mavna da hasara uğramış, iki kişi boğulmuş. Gemi boştu. Bunun üzerine denizden [asker] naklinden vazgeçildi.
Askerler dışarıya çıktı. O sıra çadırlar dağıtıldı. Kaç vakit aynı yoldan Maslak istikâmetinde hareket ettik. Yüzbaşılardan yalnız Mustafa Efendi vardı. O da Beşiktaş’a kadar tramvayla geldi. Bundan başka Haşan Ağa, Haşan Efendi yoktu. Ohannes Efendi de yoldan ayrılmış. Üsteğmen Şükrü Efendi de yoktu.
Nihayet Zincirlikuyu'dan 800 metre kadar ileride, şosenin solunda açık ordugâh kurduk. Benim eşya gelmemişti. Bereket versin dördüncü yüzbaşının emir neferi faytonla eşyasını getirmiş. Hemen kurdurdum. Bu sırada Şükrü Efendi geldi. Asker tertip, tanzim edilmiş ve yatırılmıştı. Ben de yattım.

 

[Üçüncü Gün]

26 Mayıs 1915 /Çarşamba

Sabahleyin saat 7.3o’da kalktım. Bir çay pişirttim. Geceleyin Çavuş Hayreddin Efendi de gelmiş. Doktorun atını aldım. Eve doğru yollandım. Yolda binbaşıyı gördüm. Müsaade aldım. Eve geldim. Bugün sabahleyin hava iyi. Dün sabahleyin yağmur yağdı. Akşamüstü Maslak a doğru gitmek üzere evden çıktım. Oraya vardığımda önce, hareket edileceğini düşündüm.

 

Dördüncü Gün

27 Mayıs 1915 / Perşembe

Gece askerler saat 1.30’da yemek yedi. [SaatJ 3.oo’te hareket ettik. Eyüp, Davudpaşa yoluyla Bakırköy’e geldik. Saat 9.30, bu esnada Binbaşı Bey harita almak üzere İstanbul'a gitmemi emretti. [Saat] 10.10 treniyle İstanbul'a geldim. Haritayı aldım. [Öğleden sonra saat] 1.42 treniyle Bakırköy’e döndüm. [Akşam] saat 4-45» trene bindik.

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi