Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ANLATIM BOZUKLUĞU TESTİ

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Sağlıktan daha büyük servet mi olur?
B) Aşı kampanyası, çocuk ölümlerinin azalmasına neden oldu.
C) Son zamanlarda hastanelerde muayene olmak zorlaştı.
D) Doktorlukla kasaplığın hiçbir benzer yanı yoktur.
E) İlaçlar insanları iyileştirmeye yetmiyor.

Bu sanatçı, insana yaşama sevinci veren, umutlandıran yapıtlar ortaya koydu.
2. Bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Annesini görmeyeli neredeyse beş ay oldu.
B) Kitaplarını eve dönerken trende unutmuş.
C) Bana bakıp da görmezlikten gelmesine çok üzüldüm.
D) Ders çalışmam gerektiği halde bir türlü başlayamıyorum.
E) Kararımı verdim, artık kitap okumaya başlayacağım.

Yıllarca, acımasızca eleştirdiler bu şairi, şimdi ödül vermeyi düşünüyorlar.
3. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesne eksikliği
B) Dolaylı tümleç eksikliği
C) Gereksiz sözcük kullanılması
D) Özne - yüklem uyuşmazlığı
E) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız” sözcüğü gereksiz kullanılmıştır?
A) Ben yalnız sizinle işbirliği yapıyor değilim ki...
B) Koskoca evde tek başına, yalnız yaşıyordu.
C) Her alanda yalnız mücadele edemezsin.
D) Yalnız kaldığım zamanlarda müzik dinlerim.
E) Salona yalnız, basın mensupları girebilir.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” bağlacı kaldırılırsa cümlenin anlamında daralma olmaz?
A) O da asıl görevinin bu olduğundan emindi.
B) Evdekiler de gelecekmiş.
C) Futbolu da lüzumsuz görüyordu.
D) Okumayı ne kadar da istemişti.
E) Arkadaşım da derse geç kaldı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Üzerinden haftalar geçmesine rağmen olayın şokunu atlatamadı.
B) Dostlarından aldığı hediyelerin hepsini başkalarına verdi.
C) Bu sorunu bir mesele haline getirmenin kimseye bir şey kazandırmayacağını bilmelisiniz.
D) Bu evde kimse oturmaya cesaret edemiyordu.
E) Ailesi onu da iyi bir işe yerleştirmenin çarelerini arıyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Gömleklerden hangisini alacağına bir türlü karar veremedi.
B) Kapının yanında duran esmer adamı bir yerden tanıyor gibiydi.
C) Olayın böyle sonuçlanacağını az çok biz de biliyorduk.
D) Sanatçı mutlaka bu alanda da başarılı eserler vermiş olmalı.
E) Komşudan aldığı eski çuvalı hemen geri götürdü.

Bana öyle geliyor ki ülkemizde yeterince kitap okunmaması, ekonomik şartlardan çok, eğitimsizlikten olsa gerek.
8. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) “olsa gerek” yerine “kaynaklanmaktadır” sözcüğü getirilmeli.
B) “gerek” yerine “gerekmektedir” sözcüğü getirilmeli.
C) “ki” bağlacı cümleden atılmalı.
D) “bana öyle geliyor ki” yerine “zannedersem” sözcüğü getirilmeli.
E) “yeterince” yerine “fazlasıyla” sözcüğü getirilmeli.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “savunmak” sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır?
A) Ordumuz bu güzel yurdu kahramanca savundu.
B) Eleştirmenler, bazı eserlerin ömrünün uzun olamayacağını savunmuşlardı.
C) Mahkemede kendini savunması için bir avukat tuttu.
D) Yaptığın bu haksızlıklar karşısında kendini savunman hiç de hoş değil.
E) Yıllarca savunduğu fikirlerinden şimdi vazgeçmiş.

Ne seviyede bir adam olduğunu son davranışıyla değerini gösterdi.
10. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerin hangisi yapılmalıdır?
A) “seviyede” sözcüğü “seviyedeki” şeklinde değiştirilmeli.
B) “davranışıyla” sözcüğü “davranışına” şeklinde değiştirilmeli.
C) “değerini” sözcüğü çıkarılmalı.
D) “gösterdi” sözcüğü “gösterir” şeklinde değiştirilmeli.
E) “değeri” sözcüğü “ölçüsünü” şeklinde değiştirilmeli.

(I) Bizim eve eskiden beri sık sık gelip giden yaşlı, sütçü kadın bir süredir gelmez oldu. (II) Akşam onu tanıdığını söyleyen karşı dairedeki komşumuza uğrayıp bunun nedenini sordum. (III) Komşum sanki bilmemem gereken bir durum varmış gibi aceleyle bir şeyler söyledi; sonra konuyu değiştirdi. (IV) Onun biraz merak biraz da endişe verici davranışı, ortalıkta garip bir şeylerin olduğu hissini verdi bana. (V) Kadına ne olduğunu mutlaka bulacak ve zihnimi uzun süredir meşgul eden bu durumdan kurtulacaktım.
11. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A)I. B)II. C)III. D)IV. E)V.

“O yaşlı şair, konferansta yeni şairlere, şiirlerini yazarken nelere dikkat etmelerini anlattı.”
12. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) “nelere” sözü cümleden çıkarılmalı.
B) “dikkat etmelerini” yerine “dikkat göstermelerini” sözü getirilmeli.
C) “etmelerini” sözü” etmeleri gerektiğini” yapılmalı.
D) “yazarken” sözü “söylerken” şeklinde değiştirilmeli.
E) “anlattı” sözü “anlatıldı” şeklinde değiştirilmeli

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılıklı” sözü cümleden çıkarılabilir?
A)Her şey karşılıklı, şimdi de sen ona yardım edeceksin.
B) İki lider karşılıklı iyi niyet gösterisinde bulunuyorlar.
C) Sevgi elbette karşılıklı olmalı, sev beni seveyim seni.
D) Artık böyle karşılıklı atışmayı bırakın da toplantıya geçelim.
E)İyilikler karşılıklı yapılmamalı, eğer yapılırsa onun adı menfaat olur.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından doğan bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Sanırım o bu işi benden daha iyi biliyor.
B)Belki de siz benim sınıfı geçeceğimi ummuyordunuz.
C) Eminim sen onun bana niçin böyle davrandığını biliyorsun.
D) Yanılmıyorsam sen de geçen yıl almıştın arabayı.
E) Onu her halükârda bulup buraya getireceğim mutlaka.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Maçtan sonra İki takımın seyircileri stattan dostça ayrıldılar.
B) Şiddetli fırtına, gemilerin batmasına neden olmuştu.
C) Yetkililer, vatandaşlara havaların yağışlı geçeceğini uyardı.
D) Yol kenarında birkaç kavak ağacı vardı.
E) Tiyatro salonunu sanatseverler doldurmuştu.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Okullarımızdan birkaç ya da hiç kitap okumadan mezun olanlar var.
B) Bazı yerlerde kitap okuma kampanyaları düzenlenmiş.
C) Her gün mutlaka birkaç sayfa kitap okurdu.
D) Daha önce okuduğum kitapları bir kez daha okumak işiyorum.
E) Tatilini kitap okuyarak ve balık tutarak geçiriyor.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Hiç bitmeyeceğini sandığımız paramız çabucak bitiverdi.
B) Çam ağaçlarının arasındaki bir köyde yaşıyordu.
C) Masmavi denizi seyretmek insana huzur veriyor.
D) Belediye çalışanları, akşamları caddeleri temizler.
E) Parkta oynayan çocuklardan bazısı yaralanmıştı

Şiirimizdeki biçim ve içerik tartışmaları tarih boyunca devam etmiş, bu konuda farklı görüşler ortaya serilmiştir.
18.Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Bir sözcüğün yanlış yerde bulunmasından
B) Gereksiz sözcük kullanılmasından
C) Anlamca çelişen sözlerin bir arada olmasından
D) Bir sözcüğün anlamına ve işlevine uygun olarak kullanılmamasından
E) Aynı anlama gelen eklerin bir arada kullanılmasından

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Sanatçı olmak için doğuştan gelen bir yazma yeteneğine sahip olmak gerekir.
B) Her sanatçının kendine özgü bir anlatım biçimi vardır.
C) Sanatçılar toplumun hissettiğini, ama söyleyemediğini dile getirir.
D) Bir sanatçı, birkaç sanat dalında birden, sanatını icra edebilir.
E) Başarılı bir sanatçı olmak için yetenekli olmak yeterli değildir.

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili kelime çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma olmaz?
A) Bu adam bir saate kadar ancak gider.
B) Kaç gündür hiç kıpırdamadan baygın baygın halde yatıyor.
C) Sanki söylediklerinin hepsi doğru.
D) Bu olaydan umarım babasının haberi olmamıştır.
E) Yaşlı adam on yıldır bu evde yalnız oturuyor.

21. "Leke" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?
A) Yerlerdeki kan lekesi hâlâ duruyordu.
B) İnsan, kendi onuruna leke sürmemelidir.
C) Tırnaklarda bazen beyaz lekeler oluşur.
D) Ceketinin omzunda küçük bir leke vardı.
E) Masa silinmediğinden üzerinde toz lekeleri vardı.

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "deney" kelimesi yanlış kullanılmıştır?
A) Rüzgârdan enerji olarak yararlanabilmek için deneyler yapılıyor.
B) Deney sonuçları ile çıkması gereken sonuçlar farklıydı.
C) Deney sırasında, herkesi korkutan bir patlama oldu.
D) Duyarlılığının yanında, deneysizliğin ağır bastığı bir liderdi.
E) Sosyal ilimleri deneye tabi tutmak mümkün değildir.

23. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz kelime kullanılmamıştır?
A) Barut ilk defa ne zaman kullanılmaya başlanmıştır?
B) Çarpışmalar durmadan bütün şiddetiyle sürüyor.
C) iki eski dost yolda karşılaşınca karışlıklı selâmlaştılar.
D) Kaplıcalar yöredeki bütün halka açıktır.
E) Eski dostlarını ve çocukluk arkadaşlarını hiç unutmadı.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananın ortak kullanılması, anlatım bozukluğuna neden olmuştur?
A) Murat Belge’nin sanat ve edebiyat yazılarından özenli bir seçki yapıldı.
B) Reşat Nuri ve Halit Ziya’nın okuyamadığım kitapları yeniden basılıyor.
C) Ayşe Kulin ile Buket Uzuner kitaplarının çizgi romanları yolda.
D) Şiir atlasının uzun yol kaptanı Cevat Çapan’ın yeni şiirleri ve çevirileri yolda.
E) Yazarlığı boyunca ilk kez bu söyleşide kendini zihinsel ve birikim açısından yetersiz bulmuştu.

Daha ilk hikâyelerinden başlayarak son romanlarına
                                    I             II
kadar, konuşma dilini üstün bir başarıyla kullanmıştır.
           III          IV        V
25. Bu cümlede altı çizili sözcüklerin hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez?
A) I. B) II. OIII. D) IV. E) V.

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zarf tümlecinin ortak kullanılması anlatımı bozmuştur?
A) Kimi araştırmacılar, eserde, yazarın kişiliğine yönelik ipuçları görmüşlerdir.
B) Handan, Halide Edip’in sanat hayatının birinci döneminin en ünlü ve başarılı romanıdır.
C) Yazarlık yaşamı boyunca hep kararlı davrandı, prensiplerinden vazgeçmedi.
D) Eserde Handan’ın hastalığı ve Refik Cemal’e olan sevgisi çarpıcı şekilde anlatılır.
E) Birçok cümlesi dil bilgisi bakımından oldukça bozuk ve özensizdir.

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz dizilişi yanlışı vardır?
A) Kâğıthane gezmeleri, eğlenmeleri o zamanlar çok modaydı.
B) Artık soğuklar da başlamıştı, yağmurların ardı arkası kesilmiyordu.
C) Ataerkil bir aile düzeninin olması bozmuştu tüm planlarını.
D) Ailedeki iyi geçimin yalnızca sevgiye dayandığını fark etmişti.
E) Aşk denen duygunun dünyada birkaç kişiye özgü olmadığını anlamıştı.

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu sorunu da gündeme taşımak isterim.
B) Önlem alınsaydı bu olay da yaşanmayacaktı.
C) Sözcükleri doğru dürüst seslendirememesi üzücü.
D) Tartışma programları mutlaka izlenmeli günümüzde.
E) Sanatçının ölümündeki esrar perdesi sürüyor.

Ne sana ne de ona şu anda gerçekleri açıklamak zorunda değilim.
29. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) “gerçekleri” sözcüğü yerine “hakikatleri” sözcüğü getirilerek
B) “de” bağlacı cümleden atılarak
C) “zorunda değilim” sözcükleri yerine “zorundayım” sözcüğü getirilerek
D) “şu anda” sözcükleri “şu andaki” olarak değiştirilerek
E) “açıklamak” sözcüğünden sonra “kimse” sözcüğü getirilerek

Çocuklarımızın ve gençlerimizin doğa, tabiat olayları
                               I                    II            III
karşısında bilgilendirilmeleri, eğitilmeleri gelecekleri
                                              IV
için oldukça önemlidir.
         V
30. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için, hangi sözcük cümleden çıkarılmalıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

"Herkes, hepsi, her...” gibi belgisizlik bildiren sözcükler, özne olduğunda ya da özneyi belirttiğinde genellikle olumsuz yüklemlerle kullanılmaz. Buna karşılık “kimse, hiçbiri, hiçbir...” gibi sözcükler de olumlu yüklemlerle kullanılmaz.
31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda açıklanan kurala uyulmaması anlatımı bozmuştur?
A) Herkes bize inanıyor, fikirlerimizi sonuna kadar destekliyor.
B) Kimse şiir okumuyor artık, hatta edebiyatla doğru dürüst ilgilenmiyor.
C) Hepsi de bizim seçtiğimiz politikacılar, memleketin güzide evlatları.
D) Hiçbiri oyunu beğenmedi, oyunun sonunu beklemeden salondan çıktı.
E) Her takım bir şekilde yenilir; hiçbir takım, yenilmezliğini sürgit koruyamaz.

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yanlışı vardır?
A) Kalecinin kafası direğe çarptı; oyuna devam edemeyeceği anlaşılınca sahayı sedyeyle terk etti.
B) Küçük çocuk, yavru kedilerin peşinde dolanıyor; dostluk kurmak istiyor onlarla.
C) Büyük yazarlar, yaşadıkları o kısacık süreyi çok iyi değerlendirirler; böylece ölümsüzlüğe erişirler.
D) Adamın saçları erken ağarmıştı; ama hiç dökülmemişti.
E) Gelinlik giymiş bir genç kız, kara giysili bir delikanlıyla evden çıktı; beyaz bir limuzine bindi.

I. Belki üç ay sonra, belki bir daha bir araya gelemeyiz.
II. Bu ızgarada köfteler ne güzel pişmişler.
III. Yaşam çok acımasız; arada bir biz de yenik düşüyoruz.
IV. Saldırganların eşkâlini belirlediler; fakat henüz yakalayamadılar.
V. Hitler, Yahudilerin Almanlara zarar vermediğini düşünerek yok etmeye çalıştı.
33. Yukarıdaki cümlelerin hangileri, nesne eksikliğinin yol açtığı anlatım bozukluğuna örnektir?
A) I. ve III. B) II. ve IV. C) III. ve V. D) I. ve II. E) IV. ve V.

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnenin ortak kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?
A) Sonuç belgesini öfkeyle aldı ve okumadan yırttı.
B) Pizza paketini sabırsızlıkla açtı, oracıkta iştahla yedi.
C) Yeni aldığı kravatı çekmeceden çıkarıp özenle boynunda bağladı.
D) Kanepenin yüzünü değiştirmek için aldığı kumaşı mağazada unuttu.
E) Bu küçük şirketi amcasından devraldıktan sonra dev bir holding yaptı.

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yanlış anlamda kullanılmıştır?
A) Kıyasıya bir tatil yapmak istiyorum.
B) Sıradan bir memurlukla yetinmez o.
C) Kiraladığımız dükkânın sahibi bir mirasyediydi
D) Kabahat gizlenirse büyür, söylenirse küçülür.
E) Haykırışlarına etraftan bir karşılık gelmedi.

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yanlış anlamda kullanılmamıştır?
A) Altı sayılı şifrenizi tuşlayarak sisteme girebilirsiniz.
B) Ne yazık ki bugünlerde para akımı kesildi.
C) Bu yılki festivalde yer alan tüm konserlerde Wagner’e yer verilmedi.
D) Kendilerine sevgi ve saygınlık duyacağımız kişiler hepsi de.
E) İyi bir adam olmakla beraber aksi ve kavgacıdır.

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gereksiz kullanılmamıştır?
A) Batıl hurafelerle yaşamımızı yönlendiriyoruz.
B) Kırk iki yaşındayım ve İstanbul’a ilk defa olarak geliyorum.
C) Milletvekilleri arasında da gizli kaçamaklar yapanlar var.
D) Gazetedeki bir diğer başka haber de şu.
E) Çalışkan, enerjik, dinç elemanlardan oluşuyor kadromuz.

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, gereksiz kullanılmamıştır?
A) Şimdi “Divan edebiyatına niçin sahip çıkmalıyız?" sorusuna geri dönebiliriz.
B) Bu ürünün satılma olasılığı neredeyse yok gibidir.
C) Kızların daha başarılı olmasının bir sebebi var mı?
D) Karadeniz seyahati için en uygun yol güzergâhı bu mu sence?
E) Bize her zaman olumlu katkıları olmuş bir insanı unutamayız.

39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, deyim anlam inceliğine dikkat edilmeden kullanılmıştır?
A) Kılıcı görünce dili boğazına aktı hayranlığından.
B) Mademki benden bilgi istiyorsunuz, dilim döndüğü kadar anlatayım.
C) Maşallah, gevezelikte üstüne yok, dilin pabuç kadar!
D) Dil otu mu yedin be kızım, ne kadar çok konuşuyorsun!
E) Dilin kemiği yok; öyle de konuşur, böyle de.

I. İstediğimiz parayı vermezse işte o zaman dananın kuyruğu kopar.
II. Şiirlerini bir araya topladığı kitabı yüzünden bu damgayı yemedi mi?
III. Onu soyup soğana çevirecek, babasından kalan malları deve yapacaktı.
IV. Günlerdir hiç konuşmayan çocuk, dut yemiş bülbüle döndü, susmak bilmiyor şimdi de.
V. Çok titiz bir insandır, ayağının bastığı yerde ot bitmez.
40. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde deyimin yanlış anlamda kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?
A) I. ve III. B) II. ve IV. C) III. ve V. D) I. ve II. E) IV. ve V.

CEVAPLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B C B B D C D A B C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 D   C  D  E   C  A   A  D   A  B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 E   D  E  E   A  C   B  E   C  B

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 D   A  E   B  A   E  E   C  C  E

 

İLGİLİ İÇERİK

ANLATIM BOZUKLUĞU TESTİ-01

ANLATIM BOZUKLUĞU TESTİ-02

DİL YANLIŞLARI ve ANLATIM BOZUKLUĞU

ANLATIM BOZUKLUĞU NOTLARI

SON EKLENENLER

Üye Girişi