Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ANLATIM BOZUKLUĞU TESTİ-01

1. Aşağıdakilerin hangisinden “önce” kelimesinin çıkarılması anlatım bozukluğuna yol açar?
A) Ay sonu gelmeden önce bunları teslim edemeyeceğiz galiba.
B) Kendisiyle, derse girmeden önce biraz atışmıştık.
C) Bu ilaçları, yatmadan önce kullanacaksınız.
D) Kararı vermeden önce beni de dinlemelisiniz.
E) Onunla, salondaki son çalışmadan önce tanışmıştık.

2. “Sonuç” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?
A) Sonuçta insanlar da hata yapabilir.
B) Erzurum’un girişinde ölümle sonuçlanan bir trafik kazası olmuştu.
C) Bu kaza sonucunda bir kişi daha hayatını kaybetti.
D) Sizce alınan bu sonuçlar başarıyı gösterir mi?
E) Sınav sonuçları temmuzun ikinci haftası belli olacakmış.

3. Vapur fırtınaya rağmen iskeleye bir türlü yanaşamıyor; oradan yolcularını alamıyordu.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne - yüklem uyuşmazlığı
B) Gereksiz sözcük kullanılması
C) Yanlış edat kullanılması
D) Dolaylı tümleç eksikliği
E) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Yalnız ders çalışmayı değil, roman okumayı da sevmiyordu.
B) Evlerinde ne yatacakları bir yatak, ne de oturacakları bir kilim vardı.
C) Çocukları çok severdi, fakat büyüklerden hiç hoşlanmazdı.
D) İstanbul’u çok sever, bu yüzden eserlerinde sık sık söz eder.
E) Yalnızlıktan hoşlanmaz, fakat hiç kimseye de yanaşmazdı.

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gereksiz kullanılmıştır?
A) Bu sabah yolları yine temizlemediler.
B) Bu sabah yolları yine kazdılar.
C) Yolları yine bu sabah da süpürmediler.
D) Bu sabah yolları yine kapatmışlar.
E) Bu sabah yine yolları süpürmemişler.

6. “İlk kez” sözü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz olarak kullanılmıştır?
A) Bu filmi ilk kez seyrediyorum.
B) Çocuğumuz okula bu yıl ilk kez başlıyor.
C) Sizi burada ilk kez görüyorum.
D) Sanıyorum uçağa ilk kez biniyorsunuz.
E) İlk kez ailemden bu kadar ayrı kalıyorum.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “onun” sözcüğünün çıkarılması, anlatım bozukluğuna yol açmaz?
A) Siz de onun gibi, lirik şiirleri çok mu seviyorsunuz?
B) Bu sorular onun için pek zor sayılmaz.
C) Sinan’ın sözlerine inanmayın, onun her üç lafından ikisi yalandır.
D) Ben, onun değil; sizin konuşmanızı istemiştim.
E) Ülkemizde, bu konuyu onun kadar inceleyen insan azdır.

Kanımca sınıfını geçememenin bir nedeni de oyuna fazla zaman ayırmış olmandan kaynaklanıyor.
8. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) “kanımca” yerine “kanaatimce” getirilmeli.
B) “olmandan kaynaklanıyor” sözü yerine “olmandır” sözcüğü getirilmeli.
C) “de “ bağlacı cümleden atılmalı.
D) “kaynaklanıyor” yerine “doğuyor” sözcüğü getirilmeli.
E) “ayırmış” sözcüğü yerine “ayırmamış” getirilmeli.

9. Aşağıdakilerin hangisinden altı çizili sözcük atıldığında cümlenin anlamında bir daralma olmaz?
A) Bu konuda benim söyleyeceklerim bu kadar.
B) Soluk soluğa bir an durup tekrar baktılar birbirlerinin yüzüne.
C) “Bu sefer seni yakaladım!” diye bağırdı.
D) Sonra hırsla atıldı kedi, köşedeki farenin üstüne.
E) Farkında olmadan dişlerini ve yumruğunu sıkmıştı delikanlı.

Leylekler, buraya her yıl nisan ayında gelirler.
10. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanılması
B) Dolaylı tümleç eksikliği
C) Özne - yüklem uyumsuzluğu
D) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması
E) Tamlayan eki eksikliği

(I) Zehir Yeşili’nde yeni olan, fikirler değil, hikâyecinin bu fikirleri gerçekten yaşaması, canını dişin takarak söylemesidir. (II) Sait Faik’in kaygısı yeni olmak değil, doğru olmaktır. (III) Bana göre onun yeni olmasını sağlayan da bu olsa gerek. (IV) Onun öfkesi, hayatın güzel olması mümkünken, insanların elindeyken, çirkin olmasından doğuyor (V) Çare henüz belli değilse bile, dert artık bellidir.
11. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)I. B)II. C)III. D)IV. E)V.


Onun edebiyat tarihiyle ilgili çalışmaların bir an önce bir yayınevi tarafından basılması
          I                    II             III                                 IV                           V
gerekiyor.
12. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilebilmesi için numaralanmış sözcüklerin hangisinde bir değişiklik yapılmalıdır?
A)I. B)II. C)III. D)IV. E)V.

Kimse yerinden kalkmasın, can kulağıyla beni dinlesin.
13. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinin yapılmasıyla giderilebilir?
A) “can kulağıyla” yerine “dikkatle” sözü getirilerek
B) “dinlesin” yerine “kulak versin” sözü getirilerek
C) Virgülden sonra “herkes” sözü getirilerek
D) “kalkmasın” yerine “kalkmadan” sözü getirilerek
E) “Kimse” yerine “Hiç kimse” sözü getirilerek

Çocuğun elinden topu alınınca ağlamaya başladı.
14. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Özne eksikliğinden
B) Nesne eksikliğinden
C) Gereksiz sözcük kullanılmasından
D)Dolaylı tümleç eksikliğinden
E)Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılmasından

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Üniversitelerimizden mezun olan birçok genç, iş bulamıyor.
B) Üniversite öğrencilerini sokaklarda taşlı sopalı görmek beni çok üzüyor.
C) Araştırmacılar, üniversitede öğrenim alan birçok gencin kitap okumadığını söylüyor.
D) Üniversitede, güzel bir bölümde okumak için bu sınava iyi hazırlanmalısın.
E) Benim üniversitede okuduğum dönemde yaşam daha zordu.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bence edebiyata meraklı olup da onun yapıtlarından etkilenmemek, sanıyorum olanaksızdır.
B) Yaşananların öyküye dönüşmesi her zaman çok da kolay olmuyor.
C) Okurlara, romanlardaki dünya her zaman ilginç gelir.
D) Bir yazarın her gün yazmaktan hoşnut kalacağını sanmıyorum.
E) Ben bu yazarın yapıtlarını, lise yıllarımdan beri beğenerek okuyorum.

Son kitabımda, on yıl boyunca süren fotoğraf çalışmala-
I                                    II
rım sırasında yaşadığım ilginç olayları kaleme aldım.
III                IV                         V
17. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için numaralanmış sözcüklerden hangisi çıkarılmalıdır?
A) I. B)II. C)III. D) IV. E)V.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Dağa tırmanacak olan kafile, çam ağaçlarının arasında mola verdiler.
B) Kitap okurken müzik dinlemekten hoşlanırdı.
C) Üniversite sınavına girecek öğrenciler çok heyecanlıydı.
D) Ovanın ortasından genişçe bir yol geçiyordu.
E) Müdür bey, hasta olduğu için okula gelemedi.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Bu türden bir çalışma yapan herkes, onun eserlerine müracaat ederdi.
B) Ünlü ressam evlenince, evliliğini ön plana, sanatını arka plana attı.
C) Hafızası zayıf milletler, yerinde saymaya mahkûmdur.
D) Masallarımızda ve halk hikâyelerimizde, güzellik, aynı zamanda iyiliğin simgesidir.
E) Bu kitaptaki öyküler, dönemin değer yargılarını sarsacak niteliktedir.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "içinde" kelimesi gereksiz kullanılmıştır?
A) Geçen ay içinde üç defa sarsıntı oldu.
B) Bir hafta içinde bütün hazırlıklar tamamlanacak.
C) Kendimizi bir anda kalabalığın içinde bulduk.
D) Bizi sarsıntı içinde bıraktın ve gittin.
E) Yıllardır sıkıntı içinde yaşamaktan usanmıştı.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz kelime kullanılmıştır?
A) Memleketine gidecek olmanın sevinci gözlerinden okunuyordu.
B) Bir ekmeği tam ortasından ikiye böldü.
C) Çocuk, gürültüyle masayı yerinden çekti.
D) Otobüs kalkmak üzereyken telaşla kendini içeri attı.
E) Otobüs süratini artırdıkça köyler kasabalar geride kalıyordu.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kelimelerin yanlış kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) ileri sürdüğümüz fikirleri destekleyen olmadı.
B) Gelmemenizin nedenini bir türlü öğrenemedik.
C) Dünyayı gülmekten katıltan bu adam aslında sinirli biriydi.
D) Kendisine çıkar sağlamak için yapmayacağı iş yoktur.
E) Nasıl davranacağını bir türlü öğretemedik.

23. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kelimelerin yerinde kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Meyveler çok dolapta kaldıkları için biraz bozulmuş.
B) Bu tür ameliyatların Rusya'da yapılabileceği söylenirdi.
C) Bu ameliyatlar büyük masraflara yol açmaktadır.
D) Mevsim meyvelerinin taze yenmesi daha yararlıdır.
E) Turfanda meyveler çoğu zaman insan sağlığına zararlı olabilir.

Sanıyorum ki sorularla dolu bu yüzyılda, kesinlikle bu soruları çözebilmiştir.
24. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılması
B) Özne - yüklem uyuşmazlığı
C) Aynı anlama gelen sözcüklerin birlikte kullanılması
D) Nesne eksikliği
E) Öznenin belirtilmemiş olması

25. “Onu dinliyor ve yaptıklarından ötürü de kızıyordu.” cümlesinde hangi yanlışlık yapılmıştır?
A) Özne - yüklem uyuşmazlığı
B) Mantık ilkelerine aykırılık
C) Noktalama yanlışlığı
D) Öge eksikliği
E) Tamlama hatası

26. Aşağıdakilerden hangisi dil ve anlatım yönünden yanlıştır?
A) Kadınların dünyayla kurdukları ilişkide “su” çok önemlidir.
B) Duvarlardaki pastel ve yağlı boya nefis levhalara uzaktan baktı.
C) Koyu mavi zemin üstündeki işlemeler son derece zarifti.
D) Turizm, uluslararasında kültürel tanışmayı ve dostluğu sağlar.
E) Çareyi kitaplarda arıyordu ama bazen hiçbir işe yaramıyordu.

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kullanılmamış bir sözcük, anlatım bozukluğuna yol açmıştır?
A) Gururlu tavrımı bozmayarak annemin yanına girdim, onun ellerini öptüm.
B) Kapıdan çıktıktan sonra bir kere arkama dönüp o büyük binaya baktım.
C) Bazen o karanlık odalarda, aç bir hâlde günlerce azap çekerim.
D) Evin içini, biçemini hatırlamakta zorluk çekiyordum ve bu, beni üzüyordu.
E) Eve yaklaştıkça sevincim arttı, kalbim hızlı hızlı çarpıyordu.

28. Aşağıdakilerin hangisinde “İnsanlar buhar makinesini keşfettiklerinde hayat seviyesini de yükseltebilmiştir.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun benzeri vardır?
A) Birçok çalışma, pek çok dimağın çalışma ve mahareti sayesinde elde edilmiştir.
B) Buhar makinesi, çalışkan, sebatlı James Watt’a gelinceye kadar teori sınırını aşamamıştı.
C) Dünyanın en büyük endüstrilerinden bazılarını mucitler kurmuşlardır.
D) Nesiller boyunca deneyimler yapılmış ve bunlar insanlığı daima ileriye götürmüştür.
E) Çalışmalarının sonuçlarını kendisinden sonrakilere aktarmakla insanlığa çok büyük hizmet etmiştir.

29. Aşağıdakilerden hangisinde deyim anlamına uygun yerde kullanılmamıştır?
A) Yine bam teline basıp sinirlendirmeyi başardın onu.
B) Bel bağladığımız insanlar yine bizi yarı yolda bıraktı.
C) İşin eli kulağında, daha çok bekleriz gerçekleşmesini.
D) Bütün bir yıl diş bilediği adamla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı.
E) Her şey ateş pahası, bir şey alabileceğimi sanmıyorum.

Zifiri karanlıkta gelse şiirin hasını
Ayak sesinden tanırım
Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum
Türkülerle yunmuş, yıkanmış dilim,
Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm.
30. Bu şiirdeki kaçıncı dizede anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ortak özne kullanılması anlatımı bozmuştur?
A) Soğuktu Paris, nemliydi; yalnızlıklarında yitip gitmiş insanlara karşı çok acımasızdı.
B) Çocuğun o gün çok sevdiği dedesi ölmüştü; bu yüzden son derecede üzgündü.
C) Benim insanlarım da Almanyalarda eziliyor; madenlerde, inşaatlarda, dökümhanelerde en ağır işlerde çalıştırılıyor.
D) O Güneyli asker, açıkgözün biri; kahramanlık taslıyor hep.
E) Bilinçsiz bir yaratıktır yığın halindeki insan; gider, en kötünün, en zalimin, en budalanın iradesine köle kılar kendini.

32. Aşağıdakilerin hangisinde ilk yüklemin öznesinin ikinci yüklemin de öznesi olması anlatımı bozmuştur?
A) Hepimiz bir korku içindeyiz; baskılar karşısında direnmek yerine ürküp sinmişiz.
B) İnsanoğlu aslında güçsüz bir yaratıktır; uygarlık diye bir şey kurmamış olsa doğa güçleri arasında ezilir giderdi çoktan.
C) Kopya çeken öğrencinin yazılı kâğıdı disiplin kurulunda incelendi ve okuldan uzaklaştırma cezası aldı.
D) Sabaha karşı saat beşte bir vapur kalkar Kadıköy’den, uykulu insanları alır götürür Eminönü’ne.
E) Napolyon, durması gerektiği yeri bilmediği için yenildi; iradesini ihtirasına kurban ettiği için gücünü yitirdi.

33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğunun nedeni dolaylı tümleç eksikliğidir?
A) Olayların üstüne korkusuzca gidecek, er geç aydınlatacağız.
B) Bu insanlara durduk yerde niye dalaşayım, aramı bozayım?
C) Anadolu’daki yatırımcılar borsayı henüz tanımıyor ve hiç güvenmiyor.
D) Bugüne kadar kimseye söz dinletememiş, küstürmüştü.
E) Tahmin ediyorum ki biz İtalya'yı, Türkiye de Belçika’yı yenecek.

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümlecin ortak kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Müdür onlara açıkça yardım ediyor, sürekli kayırıyor.
B) Tribünlerde kavga, küfür yok artık; her türlü çirkinlikten kurtarıldı.
C) Bu kebabı tazecik ve yağlı olmayan dana etiyle yapmak gerekir.
D) İnsan bu adamdan hem nefret ediyor hem de içten içe hayranlık duyuyor.
E) Eskiden az ya da hiç paramız yokken bile daha mutluyduk.

(I) Kesinlikle hırslı biri değilim. (II) Kim ne yapmış, ne ödül almış; bunlar beni ilgilendirmiyor. (III) Kim daha komikmiş, kim daha popülermiş bunlarla işim yok. (IV) Sadece işimi en iyi şekilde yapmaya kalkışırım. (V) İşimi de en iyi şekilde yaparım.
35.Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Denetleme sonucunda bazen ortaklara açıktan ödeme yapıldığı, bazen de ödemelerin kayıtlarla ilgilendirilmediği gözlemlenmiştir.
36. Bu cümlede yanlış anlamda kullanılan sözcükler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) ortaklara - kayıtlarla - gözlemlenmiştir
B) sonucunda - ilgilendirilmediği - gözlemlenmiştir
C) açıktan - ödemelerin - ilgilendirilmediği
D) yapıldığı - kayıtlarla - gözlemlenmiştir
E) sonucunda - açıktan - ilgilendirilmediği

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gereksiz kullanılmamıştır?
A) Kredi kartlarıyla ilgili getirilen yeni düzenlemeleri doğru bulmuyorum.
B) Çeviride gördüğüm tutarsızlıklarla ilgili olarak verdiğim örnekler anlaşılmadı galiba.
C) Bu bilgiler, eğitim yöntemleriyle ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde değerlendirilmeli.
D) Ünlü yazarın gazetecilere verdiği demeçle ilgili görülen dava aylardır sürüyor.
E) Bu konuyla ilgili yaptığımız açıklamalarımız maalesef dikkate alınmadı.

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gereksiz kullanılmamıştır?
A) Uluslararası dolaşımda olan sözcükler bütün ülkelerde aynı yazılmıyor.
B) İstediğin şey ha deyince hemen oluvermez.
C) Yardım filomuz her biri dörder kişilik altı ekipten oluşuyor.
D) Bazıları herhalde İngilizceyi iyi bildiklerinden olacak, tercüman istemediler.
E) Romandaki ikili diyaloglar anlatıma akıcılık kazandırıyor.

I. Kardeşimin ağzı gevşektir, ona sakın söylemeyin bu sırrı.
II. Elin ağzı torba değil ki büzesin, canının istediği kadar yer, içer.
III. Ağzına bir parmak bal çaldılar, onu da susturmayı başardılar.
IV. Ağzına kira mı istiyorsun çocuk, konuşsana!
V. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığından ağzı kulaklarına varmıştı.
39. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde deyim yanlış anlamda kullanılmıştır?
A) I. ve III. B) II. ve IV. C) III. ve V. D) II. ve V. E) I. ve IV.

Müdür: “.............................................üstesinden geleceğiz.” dedi.
40. Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse altı çizili deyim yanlış anlamda kullanılmış olur?
A) Disiplini bozan öğrencilerin
B) Okulumuzdaki sorunların
C) Karşılaştığımız güçlüklerin
D) Maddi sıkıntıların
E) Başarıyı engelleyen problemlerin

CEVAPLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E C C D C A C B A C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 C   C  C  A   C  A  B   A  B  A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 B   C  A  A   D  E  D  D  C  D

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 B  C  C  D  D  B  B  A  D  A

 

İLGİLİ İÇERİK

ANLATIM BOZUKLUĞU TESTİ-02

ANLATIM BOZUKLUĞU TESTİ

DİL YANLIŞLARI ve ANLATIM BOZUKLUĞU

ANLATIM BOZUKLUĞU NOTLARI

Üye Girişi