Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ANLATIM BOZUKLUĞU TESTİ-02

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmamıştır?
A) Bu adamlar saygı ve hürmet nedir bilmiyor.
B) Soğuk, sıfırın altında eksi otuz derece dolaylarındaydı.
C) Gençler, gelecek ve istikballeri için çok çalışmalıdır.
D) Bu olay ve hadiseler çok kötü sonuçlar doğurabilir.
E) İş arayanlar, ilandaki adrese hemen başvurmalıdır.

Kadıncağız üzüntüsünden bir haftadan beri ye-
I                   II                III              IV
mek yemedi ve uyku uyumadı.
                         V
2. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında bir daralma ya da bozulma olmaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmamıştır?
A) Çocuklar, buraya kendi istek ve arzularıyla mı geldiler?
B) Ağırbaşlı, titiz ve saygıdeğer biri olarak tanınırdı çevresinde.
C) İşlerini büyük bir itina ve özenle yapardı.
D) Konuşurken son derece samimi ve içten davranırdı.
E) Ne zaman yanına varsanız, mutlaka misafirleri ya da konukları olurdu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Muhtaç kimselere elinden geldiğince yardım ederdi.
B) Hiçbiri söylenenleri duymamıştı, bu yüzden anonsun tekrar edilmesini istemişti.
C) Ben ve babam daha önce o filmi seyretmiştik.
D) İnsan, yaşamın değerini ileride anlar.
E) İyilik, karşılık beklenmeden yapılmalıdır.

Ne kadar işe yaramaz, serseri ve parasız insanlar varsa buraya yerleşmiş, burada yaşamaya başlamıştı.
5. Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) “işe yaramaz” sözcüğü cümleden atılarak
B) “insanlar” sözcüğü tekil yapılarak
C) “başlamıştı” yerine “başlamışlardı” sözcüğü getirilerek
D) “parasız” yerine “fakir” sözcüğü getirilerek
E) “varsa” dan sonra “hep” sözcüğü getirilerek

Çevresindekilerin sıkıntı çektiğini biliyor, elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyordu.
6. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A) "sezdirmeden" sözcüğü atılarak
B) "sıkıntı çektiğini" yerine "sıkıntılı olduğunu" getirilerek
C) İkinci cümleye dolaylı tümleç getirilerek
D) Birinci cümleye özne getirilerek
E) "sıkıntı" sözcüğünden önce "çok" getirilerek

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Akşamları yanımıza gelip bizi durmadan rahatsız ediyordu.
B) Komşusundan aldığı eski ve yırtık çuvalı hemen geri götürdü.
C) Bir hafta boyunca gece gündüz demeden çalıştılar.
D) Yağmur sabaha kadar ara vermeden yağdı.
E) Bizi hazırlanmaya bile fırsat vermeden alelacele apar topar arabaya bindirdiler.

Çocuğun sorunlarını dinledi ve yardım edeceğini söyledi.
8. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesne eksikliği
B) Gereksiz sözcük kullanılması
C) Dolaylı tümleç eksikliği
D) Tamlayan eksikliği
E) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “önce” sözcüğünün atılması bir anlatım bozukluğuna neden olmaz?
A) Bu sözleri ilk önce ben duydum.
B) Önce benim işlerimi yapmalısın.
C) Benden önce kimse konuşmamalıydı.
D) Dedenden önce ölebileceğini düşündün mü?
E) Onu yıllar önce ben de görmüştüm.

Vakti olsaydı eminim şehri gezmenizde size yardım ederdi sanırım.
10. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanılması
B) Özne - yüklem uyuşmazlığı
C) Tamlayan eksikliği
D) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması
E) Dolaylı tümleç eksikliği

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözün yanlış kullanımından doğan bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Günlük gazetelerin çoğunu, spor haberlerine varıncaya kadar okurdu.
B) İnsan her düşündüğünü eksisini artısını tartmadan ortaya koymamalıdır.
C) Düşünceleri bu denli kargaşa içindeyken ondan nasıl sağlıklı bir karar beklerseniz.
D) Her konuyu biliyormuş gibi, ne hakkında konuşsak söze karışırdı.
E) Bence insan nerde, nasıl konuşacağını çok iyi bilmelidir.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?
A) A)Konferansa gelmeden, hangi konularda konuşma yapacağını belirlemelisin.
B) Doğanın bilinçsizce kirletildiğini belgelerle ortaya koyan konuşmacı çok ilgi gördü.
C) Aslında her yıl bu tür toplantılar düzenlemek gelenek halini almalı.
D) Herkes düşüncesini açıkladı, sen de kendi kişisel görüşlerini söylemelisin.
E) Konuşmayı hazırlamak için, değişik yazarların makalelerinden alıntılar yaptım.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Resimlerinde canlı renklere önem verir ve onları bol bol kullanırdı.
B) Resim sanatı bizde özellikle Cumhuriyet’ ten sonra gelişmiş ve özgünleşmiştir.
C) İlk resim sergimi İstanbul’da açmıştım; doğrusu sanatseverlerin ilgisi karşısında şaşırmıştım.
D) Osmanlı döneminde resim anlayışı günümüzdekinde oldukça farklıydı, daha çok minyatür yapılırdı.
E) Okullarımızdaki resim dersleri öğrencilerin yeteneklerini geliştirmekten çok zaman doldurmaya yarar.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Kasabanın boğucu sıcağı insanları iyice miskinleştirmiş, gölgeliklerde uyumaya mecbur bırakmıştı.
B) B)Yazın yaylaların serin olduğu biliniyorsa da işi gücü bırakıp yaylalara gidemiyorlardı.
C) Geceleri dağlardan esen serin bir rüzgâr herkesin içini ferahlatıyor, hepimizi rahatlatıyordu.
C) D) İnsanların gölgede bile dayanamadıkları bu sıcak havaya ağaçların o incecik yaprakları nasıl dayanır bilmem.
D) E) Kızgın güneşin altında bütün gün çalışan köylüler, buldukları ilk fırsatta yakındaki gölde serinliyorlardı.

İlçemizin kaymakamının babası dün akşam öldü; kanserden ölen kaymakamın babasının cenazesi yarın toprağa verilecek.
15. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisinin yapılmasıyla giderilebilir?
A) "İlçemizin" yerine "ilçemizdeki" sözünün getirilmesiyle
B) "kaymakamın" sözünün noktalı virgülden sonra getirilmesiyle
C) "toprağa verilecek" yerine "gömülecek" sözünün
D) getirilmesiyle "yarın" sözünün cümleden atılmasıyla
E) "babasının" sözünün cümleden atılmasıyla

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu söz konusudur?
A) Eleştirmen, bir eseri kılı kırk yararcasına, büyük bir titizlikle incelemelidir.
B) Eleştirmen, eleştireceği esere önyargılı yaklaşmamalı.
C) Eleştiri yazıları, okurların ilgisini pek çekmiyor.
D) Bir eseri eleştirmenin birtakım zorlukları vardır.
E) Olaylara eleştirel yaklaşan kişiler, daha başarılı oluyor.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) Tüm yurtta etkili olan soğuk havanın önümüzdeki günlerde iyice artması bekleniyor.
B) Bu yıl kış, geçen yıllara göre daha erken geldi.
C) Yıllardır İstanbul'dayım, ağustos ayında bu şehre bu kadar yağmur yağdığını hatırlamıyorum.
D) Etkili ve güzel konuşmanın doğuştan gelen bir özellik olduğunu düşünüyorum.
E) Sesim kısılmasaydı size daha güzel şarkılar söyleyebilirdim.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu söz konusudur?
A) Ekonomik sorunlar yüzünden bazı dergiler kapandı.
B) Otobüsten inip evine kadar yürüdü.
C) Öğrencilerden bazısı bugün okula gelmedi.
D) Bu yaşlarda, çocukların kiloları ve boyları sürekli uzar.
E) Bu küçük otelde birkaç hafta kalmayı düşünüyoruz.

İnanın bana, şu dünyada en son kötülük yapacağım kişi sizsiniz.
19.Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) "İnanın" sözcüğü yerine "güvenin" getirilerek
B) "bana" sözcüğü cümleden çıkarılarak
C) "en son" sözü "kişi" sözcüğünden önce getirilerek
D) "sizsiniz" sözcüğü yerine "siz olursunuz" sözü getirilerek
E) "kişi" sözcüğü cümleden çıkarılarak

"Çok sevdiği arkadaşının böyle bir konuda....... konuşması oldukça canını sıkmış onu bir hayli de üzmüştü."
20. Boş bırakılan yere aşağıdaki ikilemelerden hangisi getirilemez?
A) yerli yersiz B) dobra dobra
C) ileri geri D) sağda solda
E) ötede beride

21. "Geçit" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?
A) Konya yolu kapalı olduğu için geçit servis yolundan veriliyor.
B) Bütün gruplar geçit töreni için yerlerini aldı.
C) Bu mevsimde Zigana Geçidi oldukça tehlikelidir.
D) Otobüs üst geçidi geçince durur, siz de inersiniz.
E) Demiryolunun karayoluyla kesiştiği yerlere "hemzemin geçit" adı verilir.

22. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisinin çıkarılması eksikliğe yol açar?
A) Bundan sonra kimlik kontrolü yapılmadan kimse içeri alınmayacak artık.
B) Anlatılanları bir kelime bile kaçırmadan dikkatle dinliyordu.
C) Çocuk az kalsın pencereden aşağı düşey azdı.
D) Yaşlı adam neredeyse korkudan az daha bayılacaktı.
E) Dün verilen ödevi umarım hazırlamıştır.

23. "Neye" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?
A) Bu akşam neye çalışacaksınız?
B) Bir şeyler hatırlatıyor, fakat neye benzediğini tam çıkaramadım.
C) Herkes bir şeyler söyleyince çocuk neye uğradığını şaşırdı.
D) Geçen yıl sınavı neye kazanamadığını anlatıyordu.
E) Arabanın neye çarptığını kimse anlayamamıştı.

İnsanların, durmadan çalışıp didinerek bilinmeyenleri aydınlığa çıkarmak istemesinin nedenlerinden biri de………………..
24. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle anlatım bakımından bozuk olur?
A) evrenden daha ulu olduğunu göstermek isteğidir.
B) ilerlemenin bu sayede olacağını bilmesidir.
C) düşünce alanını genişletmeye çalışmasıdır.
D) ölümsüzlüğü yakalama isteğindendir.
E) bilgiyi insanlığın hizmetine sokma çabasıdır.

(I) Okuruna bazen unutulmuş bir romanın ayak izlerini takip ettirilerek şehri keşfettiriyor yapıt. (II) Babanın ani kaybının acısı, reddedilmenin acısıyla birleşip yapıtın kahramanıyla İstanbul’u baştanbaşa dolaşıyor. (III) Yapıtın yaratıcısı kahramanda mı yaşıyor acaba, diye düşünmeden edemiyorsunuz. (IV) Hemen sonra bambaşka bir gerçeklik sizi sarmalayıveriyor. (V) Gözler, yakın çağın unutulmaz bir kişisine çevriliyor ister istemez.
25. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliği söz konusudur?
A) Bu öyle bir uçurumdu ki onu alacak, bu dünyadan uzaklaştıracak ve daha da çürütecekti.
B) Şimdi ufuklardan zarif bir rüzgâr esip gecenin siyah eteklerini dalgalandırıyordu.
C) Ben azaplarımla, ıstıraplarımla kıvranırken onunla ilgilenmek, dinlemek bir işkenceydi.
D) Etrafımda hoşnutsuzluklar varsa yaranın üzerine bütün kuvvetimle bastığım içindir.
E) İnsanların kabahatlerini, günahlarını kendilerine açık olarak gösterirsek yararı olur.

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz dizilişi yanlışı vardır?
A) Hiç insanın bir kayığı olur da hep bin kere uğranılmış bir limandan bin kere uğranılmış başka bir limana gidip gelir mi?
B) Hem geleneğe bağlıdır hem Avrupa hayranı bir Tanzimat paşasıdır hem küçük çocukları için evinde mürebbiye bulundurur.
C) Birbirlerini görünce o kadar bozuldular ki çehreleri ağlamakla gülmek arasında bir durum alıp derhâl oradan uzaklaştılar.
D) Halil Efendi, her akşam, bir cebinde dolu, küçük bir şişe; ötekinde kâğıda sarılı birkaç zeytin tanesiyle gelirdi eve.
E) Beş altı akşam bu işkenceye tahammülden sonra, nihayet, hane sahibi bir gece dayanamadı ve buna itiraz etti.

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlamlı sözcüklerin kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
A) Konuşma dilinde, özellikle İstanbul ağzında, kimi sözlerin asıllarından uzaklaşarak aldıkları şekilleri yazıya geçirip üslubunu oluşturmuştur.
B) Bu hikâye, Tanzimat hikâye ve romanlarında çok kullanılan esaret ve insan ticareti konusu üzerine yazılmış ilk eserdir.
C) Yazar, bir yandan, belli ve klasik konular dışına çıkmış, bir yandan da divan edebiyatı mesnevilerindeki olaylara benzer olaylar anlatmıştır.
D) Hikâyelerinin yalnız başkişileri üzerinde değil; olaylarda ikinci, üçüncü derecede rolü olan kişilerin dahi portreleri ve özellikleri üzerinde durulmuştur.
E) Bu yapıtta düşkün fakat acıma ve merhamet duygularıyla dolu bir kadının, sevme duygusundan yoksun insanlar arasındaki acıklı hayatı anlatılmıştır.

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ek eylem eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
A) Bilim-teknik ilişkisinde en yerinde yargı, bilim ile tekniği birbirinden ayırmamak.
B) İnsan zamanlı bir varlık ama her şeyiyle zamana bağlı değildir.
C) Töre de teknik de bir var olma biçimi ve ikisi yan yana bir yaşama biçimi.
D) Bilim-teknik arasındaki ilişki yalnızca bilimden tekniğe doğru bir ilişki değilmiş.
E) Bu, bilim ve tekniğin gerçekteki varlık ve işleyişine uymayan bir tutum.


Seyahatname hemen herkes bildiği gibi Evliya Çelebi’nin
I                                II
1630 - 1681 yılları arasında İstanbul başta olmak üzere
                    III
Osmanlı İmparatorluğu şehirlerine ve komşu ülkelere
                 IV                                      V
yaptığı gezileri konu alır.
30. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için numaralı sözcüklerin hangisine tamlayan eki getirilmelidir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.

31. Aşağıdakilerin hangisinde ikinci cümlede özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Ankara’ya ne zaman gelsem Sıhhiye sokaklarında dolaşırım, Kızılay’a doğru yürürüm.
B) Çalışma kentidir burası; avarelik, haylazlık kenti değildir.
C) İnsanları tanımak kısa bir sürede mümkün olmaz; yıllar boyu sürekli çaba gerektirir.
D) Hakemlerin hatalı kararlarının bize puan kazandırması şöyle dursun; tersine puan kaybettirmiştir.
E) Necatigil’in içe işleyen mısraları hem yumuşa hem katı; gücünü de bu özelliğinden alıyor.

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yanlışlığı vardır?
A) Hiç kimse nasihat dinlemeyi sevmez, hele eleştirilmekten hiç hoşlanmaz.
B) Herkes harıl harıl ders çalışıyor; test üstüne test çözüyor.
C) Hiçbiriniz okumanın zevkini tatmamışsınız, oturup bir roman bile okumamışsınız.
D) Hepsi de benim yakın akrabam; doğal olarak, düğünüme de gelecek.
E) Kimse onu burada sevmiyor, ondan yaka silkiyor.

33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanmamıştır?
A) İkilemeler anlamı pekiştirir, güç katar.
B) Antrenör, baba gibidir; onun sözü dinlenir, itiraz edilmez.
C) Bizimle tek bir kelime bile konuşmadı, bakmadı bile
D) Böyle bilgiç tiplere saygı duymuyorum, nefret ediyorum.
E) Dediğiniz adamla tanışmak şöyle dursun, görmedim bile.

I. Bu yılın ülkemize neler getirdiğini, neler götürdüğünü hep birlikte göreceğiz.
II. Tapu almak için müracaat etmiş; fakat henüz tapumuzu almış değiliz.
III. Onu sevmediğini; fakat birkaç defa git dediğini hatırlıyorum.
IV. Çoğu gece uyuyamaz, çalışma düzenimiz bozulurdu.
V. Gömlekler ütülenip hepsini de özenle katlayıp çekmeceye yerleştirdi.
34. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde yan cümlecikte dolaylı tümleç eksikliği söz konusudur?
A) I. ve IV. B) II. ve IV. C) III. ve V.    D) I. ve III. E) II. ve V.

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış anlamda kullanılan sözcük yoktur?
A) Karara çekincesi olduğunu bir kez daha belirtti.
B) Bor rezervlerinin önemli bir kısmı ülkemizde barınıyor.
C) Görücü usulüyle evlenmede kızla erkek muhakkak yüzleştirilir.
D) Cinnet getiren kasap, elindeki bıçağı müşterinin bacağına batırmış.
E) Çocuk anne karnındayken annesinin üzgünlüğünü anlıyor.

Çocuklarımız her türlü sıkıntıdan yoksun bir
                     I                              II
hayat yaşasınlar diye yıllarca çalışıp çabaladık.
III                             IV                      V
36. Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi anlamına uygun kullanılmamıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Türkçeye yabancı dillerden geçmiş sözcüklerin çoğul biçimlerinin bilinmeyişi yanlışlara yol açarak, genellikle çoğul ekinin birden çok tekrarlanmasına sebep olmaktadır.
37.Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) “genellikle” sözcüğü cümleden atılarak
B) “yol açarak" sözü yerine “neden olarak” getirilerek.
C) “birden çok” sözü cümleden atılarak
D) “tekrarlanmasına” yerine “tekrar edilmesine" sözü getirilerek
E) “tekrarlanmasına” yerine “kullanılmasına” sözcüğü getirilerek

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gere sözcük kullanılmamıştır?
A) Böyle muhteşem ve görkemli filmleri TRT nallarında izlemek ne güzel!
B) En kuvvetli ve en güçlü olduğunuzu göstermeniz için bu iyi bir fırsat.
C) Erdemli ve faziletli bir uğraş içinde yürüttüğüm siyasi yaşamımı artık noktalıyorum.
D) Bugün Topkapı Sarayı’nın bu bölümünde padişah elbiseleri koğuşu ve hazine odası vardır.
E) Takımda liderlik yapacak tecrübeli ve deneyimli bir futbolcu var mı?

Geçen sezon şampiyonluk umudunu sonuncu
I                       II
90 dakikaya kadar sürdüren: ancak uzatma
                                  III
dakikalarında yediği golle Birinci Lig’e yükselme
yolunda ipten dönen takımımız, bu yıl işi
                 IV
sıkı tutuyor.
   V
39. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi yanlış anlamda kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış anlamda kullanılmasına örnek yoktur?
A) Bütün gün hesaplarla uğraşmaktan başım öyle kalabalık ki...
B) Yeni aşçının yemekleri tatsız tuzsuz, inan ki boğazımdan geçmiyor.
C) Türk halkı efsane yaratmakta da diğer uluslarla boy gösterebilir durumdadır.
D) Burnu havalardaydı; ama yaşadığı o üzücü olaydan sonra burnu düştü.
E) Dur hele sen dur, burnundan fitil fitil getirmezsem adam değilim.

CEVAPLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E E B B B C E C B D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 C   D  C   B   B   A   A   D  C  B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 A   E   D   D   A  C   A   E  B  B

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 D  E   E   D   A   B   C  D  D  E

 

İLGİLİ İÇERİK

ANLATIM BOZUKLUĞU TESTİ-01

ANLATIM BOZUKLUĞU TESTİ

DİL YANLIŞLARI ve ANLATIM BOZUKLUĞU

ANLATIM BOZUKLUĞU NOTLARI

 

Üye Girişi