Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

SES VE YAZIM BİLGİSİ

TEST 1

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünsüz değişimi”ne örnek gösterilemez? 
A) Sınavda bana yanlış cevap kağıdı verdiler. 
B) Çocuk, hasta yatağından kalkıp sınava gitmiş. 
C) Sonunda yaptığı yanlışı o da anlayacak. 
D) Değişik türde kitaplar okumayı severdi. 
E) Onun hayal gücü ne kadar geniştir, bilirim. 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek gösterilebilir? 
A) Caddede yürüyen insanları bir süre izledi. 
B) Zenginliği de yoksulluk kadar itici buluyordu. 
C) Bir köylü, köpeğini yanına almış, koruluğa gidiyordu. 
D) Doğa her geçen gün güzelliğini kaybediyor. 
E) Baharda otlar, çiçekler, bütün bitkiler canlandı. 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ses kaybına uğramış bir sözcük yoktur
A) Çocuk küçücük ellerini ısıtmaya çalışıyordu. 
B) Davete bütün öğrencilerin çağrılmasını istiyorum. 
C) Ağaç parçasının sivriltilmiş ucunu yere sapladı. 
D) Davranışları yaşadığı devrin aynasıydı sanki. 
E) Bizi içeriye almadılar, kapıdan çevrildik. 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hece düşmesine örnek gösterilebilir? 
A) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolardı 
B) Hoyrattır bu akşamüstüler daima 
C) Yeşil pencerenden bir gül at bana 
D) Senden boşalan bağrıma göz yaşları dolmuş 
E) Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek gösterilemez
A) İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı 
B) Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. 
C) Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan 
D) Bu taşındır diyerek Kâbe’yi diksem başına 
E) Ne bir yiyecek vardı elde ne bir içecek 

6. “Kimi sözcüklerde sert ünsüzler iki ünlü arasında kalmasa da yumuşayabilir.” 
Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna örnek gösterilemez
A) 
Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer 
B) En kesif orduların yükleniyor dördü beşi 
C) Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak 
D) Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım 
E) Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır
A) 
Resmini dün albümde görmüştüm onun. 
B) Daha biraz önce arabası buradaydı. 
C) Senin bu arkadaşlarını gözüm hiç tutmadı. 
D) Sizinle ne zaman bu konuyu görüşecektik. 
E) Herhalde bunu alacağımı düşünmedin. 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yapılmıştır? 
A) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak 
B) Sarışınlık getirir gözlerin akşamlarıma 
C) Hayranıyım beni çağıran bu sesin 
D) Sen giderken sanırım gölgeni bir başka güneş 
E) Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin.

 

9. Bir gün dönüp bakınca düşler 
    İçmiş olursa yudum yudum yıllarını 
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnek gösterilebilir?

A) Ünsüz benzeşmesi 
B) Ünlü daralması 
C) Ses türemesi 
D) Ünsüz değişimi 
E) Ünsüz düşmesi

 

10. Geceleyin bir ses böler uykumu 
İçim ürpertiyle dolar nerdesin 
Yıllar var ki arıyorum ben onu 
Hayranıyım beni çağıran bu sesin

Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez
A) Ünlü düşmesi 
B) Kaynaştırma harfi 
C) Ünlü daralması 
D) Ünsüz benzeşmesi 
E) Ulama 

11. Ünlüyle biten isim soylu sözcükler ekfiilin geçmiş zamanıyla çekimlenirken sözcükle ekfiil arasında “y” koruyucu ünsüzü bulunur. 
Aşağıdakilerden hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır? 
A) Bu kasabaya geldim geleli hastayım. 
B) Eve geldiğimde bütün aile bir aradaydı. 
C) Sorular aslında umduğumdan daha kolaydı. 
D) Siz gidin, biz onlar gelinceye kadar buradayız. 
E) Bu iş en geç dün akşama kadar bitmeliydi. 

12. “İşaret zamirinden sonra hal ekleri geldiğinde ek- ten önce “n” koruyucu ünsüzü kullanılır.” 
Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek gösterilebilecek bir kullanım görülmektedir? 
A) Bu olayı ona sen mi anlattın? 
B) Konuşmaya kendini tanıtarak başlamalısın. 
C) Şunun haline bakın, ne komik görünüyor. 
D) Sözlerini tartarak konuş da başımıza dert açma. 
E) Aslında buna benim de çok ihtiyacım vardı.

 

13. Artık ne bir arzu kaldı ne bir umut

      Sevgiyse eğer kaybolan, mutluluğu da unut 
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen ses olayları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 
A) Ünsüz değişimi - Kaynaştırma harfi 
B) Ünsüz benzeşmesi - Ses düşmesi 
C) Ünsüz değişimi - Ünsüz benzeşmesi 
D) Hece düşmesi - Kaynaştırma harfi 
E) Ünsüz değişimi - Hece düşmesi 

14. Türkçede iki ünlü yan yana gelmez, aralarında kaynaştırma harfi “y, ş, s,n” kullanılır. 
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uymayan bir kaynaştırma harfi kullanılmıştır? 
A) Bu, sanatçının, ölmeden önce yazdığı son eserdir. 
B) Yazar konuyu yaşadığı çevreden seçmiş, olayları gerçeğe bağlı kalarak anlatmıştır. 
C) Yaşanmış her olayın öykü konusu olmayacağını bilmeliyiz. 
D) Yazının en etkileyici yönü hiç şüphesiz başlığıydı. 
E) Yazarın hayal dünyasının zenginliği okuyucuyu başka dünyalara götürüyor. 

15. Yine sen söylemiştin sabredemeyip

       Yaşamı ne çok sevdiğini 
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır? 
A) Ünlü düşmesi - ünsüz yumuşaması - kaynaştırma sesi 
B) Ünsüz yumuşaması - ünlü türemesi - kaynaştırma sesi 
C) Ünsüz benzeşmesi - ünlü daralması - kaynaştırma sesi 
D) Hece düşmesi - ünlü daralması - kaynaştırma sesi 
E) Ünlü daralması - ünsüz yumuşaması - ünlü türemesi

 

CEVAP ANAHTARI:

1.D       2.E       3.C       4.D       5.C       6.E       7.C       8.B       9.D       10.D     11.B      12.E      13.E      14.D     15.A

 


 

TEST 2

 

1.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımı doğrudur? 

A) Buradan iki saat uzakta oturuyorlar. 

B) Artık çocukca duygulardan vazgeçmelisin. 

C) Olukdan buz gibi su dökülüyordu. 

D) Bu kasabada bir ara dişcilik yapmıştı. 

E) Suyun dipinde beyaz çakıllar görünüyordu. 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmamıştır? 

A) Bardaktaki suyu dökmeden getir bana. 

B) Kazandığı paraları özenle cüzdanına yerleştirdi. 

C) Olayı bana başdan sona bir daha anlat. 

D) Kitaplıkta çok eski bir eserin orijinalini gördüm. 

E) Dostluğumuz, sonsuza dek sürsün istiyorum. 

 

3. Süreksiz sert ünsüzle (p, ç, t, k) biten sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde, sert ünsüzler yumuşar. 

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde buna uymayan bir kullanım görülmektedir? 

A) Sirkeci otobüs durağının önüne gelmişti. 

B) Adresi cebinden çıkarıp adama uzattı. 

C) Yaslılığın verdiği unutkanlığı hissediyordu. 

D) O galiba gücünün farkında değildi. 

E) Bodrum katına taşınacaklarını söyledi. 

 

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? 

A) Bu konudaki merakımı hoşgörmenizi rica ederim. 

B) Çocukların ahlakını bozuyor böyle filmler. 

C) Başvuru evrakını nereye koyduğumu hatırlamıyorum. 

D) Renklerden kırmızıyı değil leylakı tercih ederdi. 

E) Benim bu firaka gönlüm nasıl dayansın?

 

5.Bahar geldi mi, İstanbul’un caddelerini süsleyen Kanada kavakları tohumlarını dört bir yana salmaya başlar. Sokaklarda gezilmez olur, şöyle gönlünce tadını çıkaramazsın sıcacık rüzgarın. Kaçacak delik ararsın. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez? 

A) Ünsüz düşmesine 

B) Ünsüz yumuşaması 

C) Ünsüz benzeşmesi 

D) Hece düşmesi 

E) Kaynaştırma sesi 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses türemesine örnek gösterilebilir? 

A) Kelebek incecik kanatlarıyla çiçeklerin üzerinde uçardı. 

B) Herkes şaşıran ve irileşen gözleriyle onu seyretmeye başladı. 

C) Fıskiyeden sıçrayan damlacıklar kirpiklerini ıslıyordu. 

D) Gözlerinden yayılan sevinç parıltısı gönlümü almaya yetti. 

E) Biricik oğlunun uzaklara gitmesine dayanamıyordu. 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü darlaşmasına örnek gösterilemez? 

A) Ne diye iki saattir burada duruyorsun? 

B) Ondan bekliyor muydun böyle bir davranış? 

C) Sen de çocukluğunu özlüyorsun sanırım. 

D) Dolapta yiyecek bir parça ekmek bile yoktu. 

E) Bahçedeki çiçekler her gün biraz daha soluyordu. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesine örnek gösterilemez? 

A) Elimi hafifçe omzuna koydum. 

B Havada savrulan yaprakları seyretti. 

C) Konuşma tarzında bir farklılık seziliyordu. 

D) Bugünkü tavrını hiç beğenmedim onun. 

E) Herkesin kendine özgü bir yaşama şekli vardır.

 

9. sim tamlamalarında tamlayanda kullanılan kaynaştırma sesi “n” dir. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uymayan bir kullanım görülmektedir? 

A) Biz neyin etkisinde kaldığımızı hiç anlayamadık. 

B) Birden çevremizdeki dünyanın bütün görünümleri değişti. 

C) Kıyının kumları üzerinde ışıktan bir sıvı şarkı söylüyordu. 

D) Aydan akan büyünün sıcaklığı ile ruhlarımız dolmuştu. 

E) Oturduğumuz yerde karşının ahenkli dünyasını seyre dalmıştık.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma sesi kullanılmamıştır? 

A) Ben hiç sır saklayamam bilirsiniz. 

B) Gelecek diye bütün gün oyaladın beni. 

C) Bazı bir hafta geçer uğrayan olmaz yanıma. 

D) Bu olaya benim karışmadığımı biliyorsunuz sanırım. 

E) Sizin paraya değer vermediğinizi bilirim.

 

11. Sana bir ev gönderiyorum gönlümden

      Önünde portakal bahçeleri 

      Biraz ötesinde deniz 

      Denizde kayıklar 

      Kayıklarda sevda türküleri

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?

A) Ünsüz benzeşmesi 

B) Ünsüz yumuşaması

C) Hece düşmesi 

D) Ünlü daralması 

E) Ünsüz türemesi

 

13. Gitmez oldu gönlümüzden endişen 

Bu dizedeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı

     Uykudan bile mahşer gününde uyanmalı 

B) Her dalkavuk bir atığın sırtından geçinir

     Bu derse de fazla olmasa gerek bu peynir 

C) Ben büyük şarkıları severim büyük olsun

     Deniz gibi gökyüzü gibi her şey ve mahzun 

D) Denizler yolculuğa davet eder de beni

     Gidemem düşünerek geri döneceğim günü 

E) Çığ gibi tepeden inen kayanın

     Farkı yok gitgide mezar taşından 

 

14. Güney yönüne giden bir trene atladım. Oturduğum yerde dalmışım. Ancak tren durunca

                               I                                         II                     III

uyandım uykudan. Karanlıkta bağıran makinisti duyana kadar kestirmişim. Fırlayıp kalktım, trenden

                                                           IV                                                                   V

hızla indim. 

Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek gösterilebilir? 

A)I           B)II    C)III         D)IV          E)V.

 

15. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinden sonra ünlüyle başlayan bir ek gelse sözcüğün sonundaki sert sessizde yumuşama olur?

A) davet      B) bilet         C) senet          D) kısmet         E) niyet

 

16. Her yağmurda, her küçük fırtınada sancılanan ve biraz daha eğilip büğrülen bu evlerin önünden her geçişimde çoğunun ayrı ayrı maceralarını takip ederim. 

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez? 

A) Küçük ünlü uyumuna uymayan sözcüğe 

B) Büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcüğe 

C) Ünlü darlaşmasına örnek bir kullanıma 

D) Ünsüz değişimine 

E) Kaynaştırma sesine

 

CEVAP ANAHTARI:

 

1.A       2.C       3.E       4.D       5.C       6.E       7.E       8.C       9.A       10.D     11.C      12.B      13.A      14.E      15.C      16.C

 


 

SES BİLGİSİ  UYGULAMA : 1

A) Aşağıdaki dizelerde büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük sayısını parantez içine yazınız.

1.    Binsem hülyaların beyaz atına (  )

2.    Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan ( )

3.    Bu tenha yollarda hep seni andım ( )

4.    Rüyalarım kadar sade güzeldin ( )

5.    Asker görünce ağlardın, sıralar halinde giden ( )

 

B)    Aşağıdaki dizelerde küçük ünlü uyumuna aykırı sözcüklerin altını çiziniz ve o cümledeki aykırı sözcük sayısını parantez içine yazınız.

1.    Ne dönüp duruyor havada kuşlar (  )

2.    Yokladı ölüm yağmurlu bir gecede bizi ( )

3.    Sarhoş martılar uçuşuyor sahilde ( )

4.    Bu karanlık geceleri alın hayalimden (  )

5.    Yeşil ormanları anımsatır bu melodi ( )

 

C)    Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarını karşılarındaki boşluklara yazınız.

1.    Oraya çabucak gitmeliyiz. (...........................)

2.    Hafifçe bir rüzgar esiyor. (.............................)

3.    Padişahın buyruğu vardı. (.............................)

4.    Yazısı, gerçekten güzel. (...............................)

5.    Yarın Ankara'ya gidiyor. (...... )

6.    Bebeği ağlatmayın. (.....................................)

7.    Devrik cümleler kurmayın. (................ )

8.    Güzel bir kitap istiyor, (..................................)

9.    Bahçeye ağaç dikeceğiz. (............................)

10.    İzmit’te oturuyoruz. (.....................................)

 

D) Aşağıdaki cümlelerde kaynaştırma sesi almış bir sözcük varsa parantez içine (+), yoksa (-) yazınız.

1.    İnsan yarını düşünmeden edemiyor. ( )

2.    Senin sözünü dinlemeliydim ben.  ( )

3.    öğleden sonra çarşıya çıkalım.  ( )

4.    Halk masallarını çok severim. (  )

5.    Beşer milyon ikramiye alacağız. ( )

 

 

E) Aşağıdaki cümlelerde hece kaybına uğramış bir sözcük varsa parantez içine (+), yoksa (-) yazınız.

1. Aklımızı peynir ekmekle yemedik ( ).

2.    Sorunuzu iyice anlayamadım (  ).

3.    Ömrümüz bu şehirde geçti ( ).

4.    Bana bu olaydan bahsetmeyin (  ).

5.    Kadın oğlunu çok özlemiş (  )

 

F) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükte ses türemesi varsa parantez içine (+), yoksa (-) yazınız.

1.    Bahçenin alçacık duvarından atladık ( )

2.    Kadıncağıza azıcık para vereceğim ( )

3.    Sıcacık bir çorba içtik ( )

4.    Gencecik yaşta ölüp gitti ( )

5.    Yaşlı adam, biricik kızını aramıyordu  ( )

 

G) “Her nağmede sestir her ışıkta nar 

Katmer katmer açan çiçeğe benzer 

Umuda perdedir gönlüme tambur 

Oğulbalı veren peteğe benzer"

(Yusuf DURSUN)

Bu dizelerde, aşağıda belirtilen ses olayları varsa parantez içine (+), yoksa (-) yazınız.

1.    Ünsüz benzeşmesi ( )

2.    Ulama ( )

3.    Kaynaşma ( )

4.    Büyük ses uyumuna aykırılık ( )

5.    Ünsüz düşmesi ( )

6.    Ünlü düşmesi ( )

7.    (n, b) çatışması ( )

8.    Küçük ses uyumuna aykırılık ( )

9. Ünsüz yumuşaması ( )

10.    Ünlü daralması  ()


 

UYGULAMA : 1 / CEVAPLAR

A)Büyük ünlü uyumuna aykırı sözcükler ve sayıları aşağıda gösterilmiştir.

1. hülyalarım, beyaz   ( 2)

2. istiyorum   (1)

3. tenha  (1)

4. rüyalarım, sade (2)

5. asker, halinde (2)

 

B)Küçük ünlü uyumuna aykırı sözcükler ve sayıları aşağıda gösterilmiştir.

1. duruyor (1)

2. yağmurlu (1)

3. sarhoş, uçuşuyor, sahilde (3)

4. hayalimden  (1)

5. melodi (1)

 

C) Verilen cümlelerdeki başlıca ses olayları şunlardır:

1.    Ünsüz düşmesi

2.    Ünsüz sertleşmesi

3.    Ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması

4.    Kaynaşma

5.    Ünsüz yumuşaması

6.    Ünsüz yumuşaması

7.    Ünlü düşmesi

8.    Ünlü daralması

9.    Kaynaşma

10.    Ünsüz sertleşmesi

 

D)    

1.  (-)  2.   (-)  3.    (+)   4.    (+)  5.    (-)

 

E)    

1.  (+)   2.  (-)    3. (+)    4.  (+)   5.  (+)

 

F)

1.  (-)  2. (+) 3.  (-)  4. (+)   5.(+)

 

G)

1.  (+) 2.  (+) 3.  (-) 4.  (+) 5. (-) 6 ( +) 7 (+) 8. (+) 9. (+)   10.( -)

 


 

YAZIM KURALLARI UYGULAMA:2

 

A. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışları vardır. Yazımı yanlış sözcüklerin doğru biçimlerini cümlenin sonundaki parantez içine yazınız.

1.    İkide bir çocukca sorular soruyordu. (………………………)

2.    Toprakda binlerce organizma yaşar. (………………………)

3.    1943'de İstanbul’da doğmuş. (………………………)

4.    Bir kebapçı dükkanına uğradık. (………………………)

5.    Paris’de büyükelçilik yapmıştı. (………………………)

 

 

B. Aşağıdaki cümlelerde yazımı yanlış sözcüklerin doğru biçimlerini cümlenin sonundaki parantez içine yazınız.

1. Hiçbirimiz Zeyneb’i aramadık. (………………………)

2.    Hu kuğun üstünlüğünü savunmalıyız. (………………………)

3.    Sabahtan beri omuzum ağrıyor. (………………………)

4.    Bu işte hiç kayıbımız yok. (………………………)

5.    Ben de göğüsümü üşüttüm. (………………………)

 

 

C. Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışları vardır. Bunların doğru biçimlerini parantez içine yazınız.

1.    Türkler, müslümanlığı 10. yüzyılda kabul etti. (………………………)

2.    Bu bitkiye iç Anadolu’da rastladım. (………………………)

3.    Buradan Güneş’in doğuşunu izlemek ne güzel! (………………………)

4.    Oraya köpeğimiz karabaşı da götürdük. (………………………)

5.    Dünya’nın aya uzaklığı ne kadardır? (………………………)

6.    Öğleden sonra doktor Ali Bey’i göreceğim. (………………………)

7.    Okullar Eylül’de açılıyor. (………………………)

8.    Halifelik 24 mart 1924’te kaldırıldı. (………………………)

9.    Türkiye’nin Doğusu dağlıktır. (………………………)

10.    Ekibimiz kuzey Afrika ’ya geçti. (………………………)

 

 

D. Aşağıdaki cümlelerde yazımı yanlış sözcüklerin doğrularını boşluklara yazınız.

1.    Bu ürün, Güney Doğu Anadolu’da yetişmez. 

       …………………………………………..

2.    Birçok alanda batıdan geriyiz.

           …………………………………………..

3.    Ders proğramı saat 3’te verildi.

           …………………………………………..

4.    Toplantı, 2 haziran çarşamba günü yapılacak.

           …………………………………………..

5.    Sınıfda kırküç öğrenci vardı.

           …………………………………………..

6.    Bu filim, Izmit’de de gösterildi.

           …………………………………………..

 

 

E. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı varsa parantez içine (+), yoksa (-) yazınız.

1.    Toplantıya katılmıyan yoktu ( )

2.    Yemeğe sen de gelebilirsin ( )

3.    Yüksek sesle konuşmağa başladı ( )

4.    Bizi ne ariyan ne soran var ( )

5.    Çalışmaya biraz sonra başlayalım ( )

 

 

F. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı varsa parantez içine (+), yoksa (-) yazınız.

1.    Bizimle gelecek misiniz ? ()

2.    Kitabı okudunmu bana ver. ()

3.    Neden beni dinle miyorsun ? ()

4.    Parası az mı azdı. ()

5.    Bir çay daha alır mıydınız ? ( )

6.    Tren de gelecek değilmi ? ()

 

G. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı varsa, parantez içine (+), yoksa (-) yazınız.

1. İstanbul’da dünyanın büyük şehirlerindendir ( ).

2.Otobüsümüz Ankara’da mola verdi ( ).

3.Siz de mi onlarla gideceksiniz? ( ).

4.Askerliğini Yozgat'da yapmış ( ).

5. Bu olaya Türkiye de tepki göstermelidir ( )

6.Bu problemi Mehmet de çözebilir ( ).

7.Dicle gibi Fırat ta sularını Basra'ya şattır ( ).

8. Haliç’de ne zaman balık tutabileceğiz? (  )

9. Okulu Ayşe, Orhan birde ben temsil tik. ( ).

10.Hiç kimse suçu Ahmet’te aramasın ( ).

 

 

H. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı varsa parantez içine (+), yoksa (-) yazınız.

1.    Yanıma gel ki her şeyi anlatayım (    )

2.    Mademki bilmiyorsun, sus. (    )

3.    Martının öyle bir süzül üşü vardı ki... ( )

4.    Uçak saat 5’te kalkar mıki? ( )

5.    Romandaki olaylar gerçeği yansıtmıyor (    )

6.    Param yokki size vereyim. (    )

7.    Sen ki benimle alay ediyordun... ( )

8.    Endişem odurki yolu bulamayacak. (    )

9. Bir önce ki akşam oradaydık. ( )

10.    Bekle ki ambulans gelecek.

 

 

I) Aşağıda satır sonuna sığmayan sözcüklerin yazımıyla ilgili örnekler verilmiştir. Verilen örnek doğru ise parantez içine (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1. (    ).......................................................baş-

öğretmeni görmek istedik.

2. (    )...................................................Çukur-

ova’nın bereketi çoktur.

3. (    )................................ Karaosman-

oğlu, güçlü bir yazardır.

4. (    ).......................................................ilko

kula başlamıştım.

5. (    )......................................................hanı-

meli en sevdiğim çiçektir.

6. (    )................................................. Çorum-

a gidemedik.

7. (    )...................................................Sinop’

un havası, suyu fena değildir.

8. (    )..........................................................Ö-

devini yapmamıştı.

9. (    )................................................müdafa-

a hepimizin göreviydi.

10. (    )..............................................İstanbul’-

dan ayrıldım.

 

 

İ) Aşağıdaki sözcüklerin yazımı yanlıştır. Siz, bunların doğrularını karşısındaki boşluklara yazınız.

       Yanlış    Doğru

1.    Filitre    ................................

2.    Gardrop    ................................

3.    Erezyon    ................................

4.    Fiat    ................................

5.    Acaip    ................................

6.    Veleybol    ................................

7.    Tenefüs    ................................

8.    Lavobo    ................................

9.    Isbat    ................................

10.    Fasülye    ................................

 


 

UYGULAMA : 2 / CEVAPLAR

 

A.) Verilen cümlelerdeki yazımı yanlış sözlerin doğruları şunlardır:

1. çocukça    4. kebapçı

2. toprakta    5. Paris’te

3.    1943’te

 

B. Verilen cümlelerdeki yazımı yanlış sözlerin doğruları şunlardır:

1. Zeynep’i 4. kaybımız

2. hukukun 5. göğsümü

3.omzum

 

C. Büyük harflerin kullanımına ilişkin yazım yanlışlarının doğruları şunlardır:

1. Müslümanlığı 6. Doktor Ali Bey’i

2. İç Anadolu’da 7. eylülde

3. güneşin 8. 24 Mart

4. Karabaş’ı 9. doğusu

5. Ay’a 10. Kuzey Afrika’ya

 

D. Yazımı yanlış sözlerin doğruları şunlardır:

1.    Güneydoğu Anadolu’da

2.    Batı'dan

3.    programı

4.    2 Haziran Çarşamba

5.    Sınıfta kırk üç

6.    film İzmit’te

 

E. 

1.(+) 2. (-) 3. (+)  4. (+)   5- (-)

 

F.

1.(-) 2.(+)  3.(+)  4. (-)   5. (-)   6. (+)

 

G.

1.(+)  6.(-)

2.(-)  7. (+)

3. (-)    8.  (+)

4. (+)   9. (-)

5- (-)  10.(+)

 

H.

1.(+)  6.(+)

2.(-)  7. (-)

3. (-)    8.  (+)

4. (+)   9. (+)

5- (-)  10.(-)

 

I.

1.Y  2.D  3.Y  4.D  5.D  6.Y  7.D  8.Y  9.Y  10.Y

 

İ. Sözcüklerin doğru yazılışları aşağıdaki gibidir:

1.    Filtre

2.    Gardırop

3.    Erozyon

4.    Fiyat

5.    Acayip

6.    Voleybol

7.    Teneffüs

8.    Lavabo

9.    İspat

10.    Fasulye

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi