Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

SES VE YAZIM BİLGİSİ

TEST 1

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünsüz değişimi”ne örnek gösterilemez? 
A) Sınavda bana yanlış cevap kağıdı verdiler. 
B) Çocuk, hasta yatağından kalkıp sınava gitmiş. 
C) Sonunda yaptığı yanlışı o da anlayacak. 
D) Değişik türde kitaplar okumayı severdi. 
E) Onun hayal gücü ne kadar geniştir, bilirim. 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek gösterilebilir? 
A) Caddede yürüyen insanları bir süre izledi. 
B) Zenginliği de yoksulluk kadar itici buluyordu. 
C) Bir köylü, köpeğini yanına almış, koruluğa gidiyordu. 
D) Doğa her geçen gün güzelliğini kaybediyor. 
E) Baharda otlar, çiçekler, bütün bitkiler canlandı. 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ses kaybına uğramış bir sözcük yoktur
A) Çocuk küçücük ellerini ısıtmaya çalışıyordu. 
B) Davete bütün öğrencilerin çağrılmasını istiyorum. 
C) Ağaç parçasının sivriltilmiş ucunu yere sapladı. 
D) Davranışları yaşadığı devrin aynasıydı sanki. 
E) Bizi içeriye almadılar, kapıdan çevrildik. 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hece düşmesine örnek gösterilebilir? 
A) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolardı 
B) Hoyrattır bu akşamüstüler daima 
C) Yeşil pencerenden bir gül at bana 
D) Senden boşalan bağrıma göz yaşları dolmuş 
E) Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek gösterilemez
A) İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı 
B) Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. 
C) Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan 
D) Bu taşındır diyerek Kâbe’yi diksem başına 
E) Ne bir yiyecek vardı elde ne bir içecek 

6. “Kimi sözcüklerde sert ünsüzler iki ünlü arasında kalmasa da yumuşayabilir.” 
Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna örnek gösterilemez
A) 
Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer 
B) En kesif orduların yükleniyor dördü beşi 
C) Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak 
D) Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım 
E) Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır
A) 
Resmini dün albümde görmüştüm onun. 
B) Daha biraz önce arabası buradaydı. 
C) Senin bu arkadaşlarını gözüm hiç tutmadı. 
D) Sizinle ne zaman bu konuyu görüşecektik. 
E) Herhalde bunu alacağımı düşünmedin. 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yapılmıştır? 
A) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak 
B) Sarışınlık getirir gözlerin akşamlarıma 
C) Hayranıyım beni çağıran bu sesin 
D) Sen giderken sanırım gölgeni bir başka güneş 
E) Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin.

 

9. Bir gün dönüp bakınca düşler 
    İçmiş olursa yudum yudum yıllarını 
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnek gösterilebilir?

A) Ünsüz benzeşmesi 
B) Ünlü daralması 
C) Ses türemesi 
D) Ünsüz değişimi 
E) Ünsüz düşmesi

 

10. Geceleyin bir ses böler uykumu 
İçim ürpertiyle dolar nerdesin 
Yıllar var ki arıyorum ben onu 
Hayranıyım beni çağıran bu sesin

Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez
A) Ünlü düşmesi 
B) Kaynaştırma harfi 
C) Ünlü daralması 
D) Ünsüz benzeşmesi 
E) Ulama 

11. Ünlüyle biten isim soylu sözcükler ekfiilin geçmiş zamanıyla çekimlenirken sözcükle ekfiil arasında “y” koruyucu ünsüzü bulunur. 
Aşağıdakilerden hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır? 
A) Bu kasabaya geldim geleli hastayım. 
B) Eve geldiğimde bütün aile bir aradaydı. 
C) Sorular aslında umduğumdan daha kolaydı. 
D) Siz gidin, biz onlar gelinceye kadar buradayız. 
E) Bu iş en geç dün akşama kadar bitmeliydi. 

12. “İşaret zamirinden sonra hal ekleri geldiğinde ek- ten önce “n” koruyucu ünsüzü kullanılır.” 
Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek gösterilebilecek bir kullanım görülmektedir? 
A) Bu olayı ona sen mi anlattın? 
B) Konuşmaya kendini tanıtarak başlamalısın. 
C) Şunun haline bakın, ne komik görünüyor. 
D) Sözlerini tartarak konuş da başımıza dert açma. 
E) Aslında buna benim de çok ihtiyacım vardı.

 

13. Artık ne bir arzu kaldı ne bir umut

      Sevgiyse eğer kaybolan, mutluluğu da unut 
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen ses olayları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 
A) Ünsüz değişimi - Kaynaştırma harfi 
B) Ünsüz benzeşmesi - Ses düşmesi 
C) Ünsüz değişimi - Ünsüz benzeşmesi 
D) Hece düşmesi - Kaynaştırma harfi 
E) Ünsüz değişimi - Hece düşmesi 

14. Türkçede iki ünlü yan yana gelmez, aralarında kaynaştırma harfi “y, ş, s,n” kullanılır. 
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uymayan bir kaynaştırma harfi kullanılmıştır? 
A) Bu, sanatçının, ölmeden önce yazdığı son eserdir. 
B) Yazar konuyu yaşadığı çevreden seçmiş, olayları gerçeğe bağlı kalarak anlatmıştır. 
C) Yaşanmış her olayın öykü konusu olmayacağını bilmeliyiz. 
D) Yazının en etkileyici yönü hiç şüphesiz başlığıydı. 
E) Yazarın hayal dünyasının zenginliği okuyucuyu başka dünyalara götürüyor. 

15. Yine sen söylemiştin sabredemeyip

       Yaşamı ne çok sevdiğini 
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır? 
A) Ünlü düşmesi - ünsüz yumuşaması - kaynaştırma sesi 
B) Ünsüz yumuşaması - ünlü türemesi - kaynaştırma sesi 
C) Ünsüz benzeşmesi - ünlü daralması - kaynaştırma sesi 
D) Hece düşmesi - ünlü daralması - kaynaştırma sesi 
E) Ünlü daralması - ünsüz yumuşaması - ünlü türemesi

 

CEVAP ANAHTARI:

1.D       2.E       3.C       4.D       5.C       6.E       7.C       8.B       9.D       10.D     11.B      12.E      13.E      14.D     15.A

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi