Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

YAZIM KURALLARI TESTİ-3

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Bildiğim kadarıyla Zülfikâr, Hazreti Ali’nin iki çatallı kılıcının adıdır.
B) 23 Mayıs'ta piknik yapmaya Kızılcahamam'a gideceğiz.
C) Bu konuda Türkiye Barolar Birliği ile Danıştay arasında görüş ayrılığı var.
D) Ziya Gökalp, Kurtuluş Savaşı yıllarında turancılık düşüncesinden vazgeçer.
E) 10 Ağustos 1920'de Sevr Antlaşması imzalandı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Bahçedeki kangal köpeği zincire bağlı.
B) Kuruluşumuz A'dan Z'ye kadar değiştiriliyor.
C) Kanada'nın da para birimi Dolar galiba.
D) 200 yıllık Batılılaşma tarihimizde son etap AB üyeliği.
E) Mavimsi beyaz renkte sert bir element olan Çinko'nun simgesi "Zn"dir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken söz bitişik yazıldığı için yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Kapkaç olaylarının artması düşündürücü.
B) Bu kördövüşü daha ne kadar sürecek?
C) Kitapları raflara gelişigüzel yerleştirdi.
D) İyiliksever insanlar da olmasa ne yapardık?
E) Çarşıya çıkıp biraz öteberi alalım.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken söz bitişik yazıldığı için yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Bu işi de yine oldubittiye getirme.
B) Köyde küçükbaş hayvan besleyen fazla değil.
C) Babası tuğ general olunca o havalara girdi.
D) Bize bir gün bile güleryüz göstermedin!
E) Dairenin yarıçapını biliyorsan alanını hesaplarsın.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken söz bitişik yazıldığı için yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Bölgede konargöçer aşiret bulunmuyor.
B) Ekonomik göstergeler günbegün düzeliyor. 
C) Böyle haktanır bir insanın müdür olması bir şans.
D) Yaşamımızdaki tekdüzeliğe isyan etmeyelim mi?
E) Misafirimize hoşgeldin demeyecek misin yoksa?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken söz bitişik yazıldığı için yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Benim oyunbozan olduğumu mu söylüyorsun?
B) Genç teğmenin "Hazırol" komutuyla herkes esas duruşa geçti.
C) Yıllar sonra sütannemle tanışmak kısmet oldu.
D) Varoluş sorunu romanlarının değişmez konusudur.
E) Orası yanardağlarıyla ünlüdür.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Uzun saçlarını parmaklarıyla taradı, kalpağının altında topladı.
B) Dün katıldığımız panelde uzmanlar birçok önemli konuyu gündeme getirdi.
C) Kimseyi dinlemeyip her şeye ön yargıyla yaklaştığın için bu kadar çok hata yapıyorsun.
D) Hastalığının her geçen gün daha da iyiye gitmesi çevresindeki herkezi umutlandırmıştı.
E) Edebiyatımızdaki yazınsal türlerin çoğu bize Batı’dan gelmiştir.

(I) Sunum, görsellik temeline dayanan bir etkinliktir.
(II) Bu etkinlikte konuşmacı, iyi hazırlanmış görsel malzemeyi konuyla uyumlu bir şekilde kullandığında başarılı olur.
(III) Çünkü görsel malzemeler, sunuma katkılan oranında değerlidir. (IV) Yoksa uyumlu kullanılmayan malzeme dinleyicinin dikkatini dağıtabilir, sunumu başarısız hâle getirebilir. (V) Bu açıdan sunum da görsel malzemeler, dinleyicilerin verilen bilgileri iyi algılamalarını sağlamalıdır.
8.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

9. Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Yasa önerisi TBMM’de çok tartışıldı.
B) İki ülke de BM’nin kararına saygı duyacak.
C) Yazım konusunda TDK’nın görüşleri benimsenecek.
D) Haftaya TV’de yeni bir dizi başlıyor.
E) Mahkeme TÜBİTAK’ın raporunu bekliyor.

10. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bu dolmakalemi sana kim hediye etti?
B) Belediye sivrisineklere karşı yeterli önlem almalı.
C) Çocukluğumda dedemin boz bir karakaçanı vardı.
D) Göreme’ye gidip de çömlek kebabı yememek olmaz.
E) Çevre yolundan devam edip Söke yönüne döndüler.

"Onun kaybolmasının acısını, şimdi daha iyi hissediyorum."
11. Altı çizili kelimelerin bitişik yazılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?
A) özel bileşik fiil oldukları için
B) Birinci kelimelerde orta hece düşmesi
C) Birinci kelimelerin anlam kaymasına uğraması
D) İsim soylu kelimelerdeki ses değişikliği
E) İki kelimenin de sözlük anlamından uzaklaşmış olması

"Özel isimlere eklenen "-lı, -cı, -siz" gibi yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmadan yazılır."
12. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Bu sporcunun Amerika'lı olduğunu söylüyorlar.
B) "Ayaşlı ve Kiracıları" televizyon dizisi olarak çekilmiş.
C) Adamcağız orada da Aksekiliyi görünce ne yapacağını şaşırır.
D) Takım bu maçı Rıdvansız bitirebilir mi?
E) Türkçülük akımı yirminci yüz yılın başında önem kazanmıştır.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Atatürk Caddesi o gün çok kalabalıktı.
B) Adana'da çok göç alan illerimizden biridir.
C) Akşam başlıyan yağmur daha dinmedi.
D) Onların nereye gittiğini biliyormusun?
E) Sen de gördünki bizim suçumuz yok.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlış yapılmamıştır?
A) Projelerle ilgili Ödül töreni Cuma günü düzenlenecek.
B) Şirket, kârının % 7'ini yardıma muhtaç çocuklara dağıtacak.
C) Çocukluğumda Şehir Tiyatroları'nın hiçbir oyununu kaçırmazdım.
D) 2001 yılının Şanlı Urfa'sı dünkü kabuğunu çoktan kırmış.
E) Demekki toprak gibi, insan da erozyona uğruyor.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) İhtiyar, paraları sakladığı yeri kimseye söylemiyordu.
B) Depremden dolayı kasaba halkı, evlerine girmeye korkuyor.
C) Üç ay önce açtığı mağazayı devir etmeyi düşünüyor,
D) Balıkçı dükkânları kışın daha çok iş yapar.
E) Sokak satıcıları, neredeyse kaldırımları istila etmişti.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Sporcularımız serbes güreş dalında üç altın madalya kazandı.
B) Ormanlık alanlarda piknik ateşi yakmanın sakıncalı olduğunu söylediler.
C) Akşam üzeri sahilde yürüyüş yapmak istiyordu.
D) Çocuklar, babaları gelmeden sofraya oturmazlardı.
E) Son yıllarda trafik kazalarında bir artış olduğu belirtildi

17. Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Babası THY'nda pilot olarak çalışıyor.
B) Bu tasarı geçen hafta TBMM'de yasalaştı.
C) Yaz tatilinde KKTC'ye gitmeyi düşünüyorum.
D) ABD'ye geçtiğimiz yıl da gitmiştik.
E) MEB'in yeni öğretmen alımları temmuzda başlıyor.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Küçük kardeşim,23 MAYIS 1970’te Antalya’da doğdu.
B) Atatürk,10 Kasım 1938’de,hayata gözlerini yumdu.
C) Bu gazetedeki ilk yazısını,1 Eylül 1982’de yazmış.
D )29 ekim 1923’te Ankara’da yeni bir devlet kuruldu.
E) 1 Kasım 1928’de TBMM,yeni Türk harfleriyle ilgili bir yasayı kabul etti.

19. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A) Komşunuz ne vurdumduymaz biriymiş!
B) Dostlarını hep yüzüstü bırakıyor.
C) Dün birçok insan evinden çıkmadı.
D) Akdeniz,  Ege Denizi’ne göre daha mı tuzlu?
E) Pek çok sorunun cevabı bu kitapta saklı.

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Çocuk o günden sonra bize gelmeyi verdi.
B) Yaramazın yüzünden kahırolmuştu.
C) Yurdunu yuvasını terk edip gurbete gitti.
D) Havanın yağmurlu olduğunu var sayalım.
E) Kuşlar, bu aylarda sıcak ülkelere göçeder.

21. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Bunca dokümanı nasıl okuyup bitireyim?
B) İnsan oğlu çiğ süt emmiş, her şey yapabilir.
C) Bu sabah Ahmet bey, odasında yoktu.
D) Abim bu yıl Üniversiteye gidecek.
E) Bu kentin kuzey batısı daha gelişmiş.

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "de"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
A) Ben de bir an önce işe başlamaktan yanayım.
B) Bu tarlanın da acilen suya ihtiyacı var.
C) Böyle sorunlar sorup da işi yokuşa sürme.
D) Bu kadar çok eşyayı alıp da ne yapacaksın?
E) Köy de beni bekleyen insanlar vardır şimdi.

23. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Çok çalışan bir millet miyiz?
B) Sen mi getirdin bu güzel gülleri?
C) Bunlar mıydı senin sözünü ettiğin kitaplar?
D) Bu yapılar tarihi birer eser değil midir?
E) Bu toplantıya neden onu da çağır mıyorsunuz?

24. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) THY, önümüzdeki ay yeni uçaklar alacakmış.
B) Doktor Ferit Bey, gelecek yıl Avrupa'ya gidiyor.
C) Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkardık.
D) Kırklareli ilinin Vize ilçesinde oturuyorlardı.
E) Bir gün laf arasında bana: “seni artık sevmiyorum.” demişti.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Yeni yaptıkları evde havuz da var.
B) Bu evin çatısı da akıyor.
C) Bu olaylardan sende mi etkilendin?
D) Benim dediklerime de hiç aldırmıyor.
E) O da hep kendi bildiğini okuyor.

“Özel isimlerle birlikte kullanılan ünvan bildiren sözcükler isimlerden sonra gelir.”
26. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Mustafa Bey evrakı dün getirdi.
B) Nasrettin Hoca'yı anma günü ne zamandı?
C) Bu eserde Ali Paşa kıyasıya eleştirilmiş.
D) Şehzade Cem ne zaman öldürüldü?
E) Ali Rıza Efendi de henüz gelmedi.

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da” ların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A) Yumuşak bir sesle: “Haydi bakalım sen de gel.” dedi.
B) Demetteki çiçeklerin en güzellerini seçip bana uzattı.
C) Böyle şiirlerde insanı büyüleyen bir hava buluyordu.
D) Canı yürümek isteyen için asfaltta bir, toprak yolda...
E) Sende mi yeni aldığım kitaplar?

28. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A) Çocuk gece yalnız kalınca korkuyor.
B) Okçular aldıkları emri derhal yerine getirdiler.
C) O, ekmeğini taşdan çıkaracak bir adamdır.
D) Oturduğun yere dikkat etmen gerekirdi.
E) Konuyu arkadaşlarla sınıfta tartıştık.

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Zaman da bir boyut sayılabilir mi?
B) Sabahtan beri gözleri yollarda.
C) Güneş de artık bulutların ardına gizleniyordu.
D) Güvercinlerde hastalık başlamasın mı!
E) Yollar sıcaktan tenhalaşmıya başlamıştı.

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A) İstanbul, insanı kendi haline bırakmaz.
B) Orta Doğu hâlâ savaşın pençesindedir.
C) Herkes binbaşı Yavuz’un savaşta esir düştüğüne inanıyordu.
D) Ali Bey ve Nazan Hanım bize de uğradı.
E) Dayımın Hollanda’dan getirdiği bu arabayı sattık.

31. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Bu sorunlar devletçe ele alınmalı.
B) Çocuklar yüksekçe bir tepeye tırmandı.
C) Yaşlı adam koltuğa yavaşça oturdu.
D) Eşyalarını dolabına güzelce yerleştirdi.
E) Annesi çocuğun saçlarını hafifçe okşadı.

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı söz konusudur?
A) Sizi daha önce aradım, ama bulamadım.
B) Konya’da yaklaşık beş yıl kalmıştı.
C) Saat 13’de, tiyatronun önünde buluşalım.
D) Bu insanlara yardım etmemiz gerekiyor.
E) Annesine bir demet gül ya da karanfil götürecek.

33.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Hasan, Arabistan çöllerine uzun süre alışamadı.
B) Dedesi haçtan dönerken kilolarca hurma getirmişti.
C) Eskici, hem işini yapıyor hem Hasan’ı dinliyordu.
D) Annesi ölünce, komşuları onu Beyrut’taki halasının yanına gönderdi.
E) Yıllardır içinde biriken gözyaşları, inci taneleri gibi, birbirinin peşi sıra kızgın kumlara dökülüyordu.

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki’nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Kadın, yere değen elindeki çamuru bir türlü silip atamamıştı.
B) Bu öyle bir girişim ki tarihte bir eşi daha görülmemiştir.
C) Yıllar varki onu hiç bu kadar yabancı görmemiştim.
D) Birçok sanat eserimiz ki gömülü kalmıştı geçmişte, yeniden sergileniyor.
E) Ben öyle düşünüyorum ki onun eserleri bugün de sanat belirtisi taşıyor.

Yön bildiren isimler, yönünü bildirdiği isimden önce gelirse büyük harfle, sonra gelirse küçük harfle başlar.
35. Bu kurala uymayan bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Marmara denizinin güneyinde çok şiddetli yağışlar olmuş dün gece.
B) Her zaman Güney iklimi sıcak, liman bir özellik taşır.
C) Tarihte Yukarı Mezopotamya bölgesinin çok önemli bir yeri vardır.
D) Kuzey Anadolu’yu iç bölgelerden ayıran sıradağlar çok yüksektir.
E) Bugün Batı Karadeniz’in iç kısımlarında yağışlı bir hava olacakmış.

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Yazarın Bir Bahçe Düşü adlı kitabı tek kelimeyle büyüledi beni.
B) Her çocuk, Keloğlan’ın başından geçen maceraları zevkle dinler.
C) Çanakkale savaşının ünlü Nusret mayın gemisi müze yapılacakmış.
D) Kaplumbağa Terbiyecisi adıyla tanınan tablo oldukça yüksek bir fiyata satılmış.
E) Çorum’un meydanındaki saat kulesi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında mı yapılmış?

“Etmek, olmak, eylemek” gibi yardımcı eylemlerle yapılan bileşik eylemlerde, yardımcı eylemden önce gelen isimde ses türemesi ya da düşmesi oluyorsa eylem bitişik, olmuyorsa ayrı yazılır.
37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Onda akıl olsaydı böyle mi davranırdı?
B) N’eylersin ölüme çare bulmak mümkün değil.
C) Bir an kendinin burada olmadığını farzet bakalım ne olacak.
D) Benim için fark etmez isterseniz evde kalabilirim.
E) Bu hediyeyi kabul etmem mümkün değil.

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Alel ade bir kavga bile mühim bir yakası oldu günün.
B) Yanındakinden ikide bir tarifeyi alıyor, vapur saatlerine bakıyordu.
C) Birden bire kırılmış bir aynanın dışında kalmış bir hayali andırıyordu.
D) Her defasında biçare adamın birşey söylemek ister gibi bir halini görüyorduk.
E) Gece uyanınca büs bütün oyuncağıma sarılırdım.

39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Sanatçı, annesini küçük yaşlarda kaybettiğinden olmalı bütün şiirlerinde anne sevgisinden söz ediyor.
B) Ben bu olayı duyduğumda Mustafa bey de bizim yanımızdaydı ve o da anlatılanları dinlemişti.
C) Annemin hastalığını öğrenince Nuran teyze bize, geçmiş olsuna gelmişti.
D) Nene Hatun hakkında anlatılanları da tarih kitaplarında görebilseydik bugünkü kuşakların tarihe bakışı farklı olurdu.
E) Varlık dergisi, uzun yıllar, Türk edebiyatında etkili olan yazılarıyla yayın hayatını sürdürmüştür.

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Osmanlı, çok uluslu bir imparatorluk olduğu için Fransız İhtilalından olumsuz etkilendi.
B) Öz geçmişini gönderdiği firmadan olumlu yanıt gelmesini umuyor.
C) Sınavda dil bilgisinden kaç soru çıkacağı belli oldu mu?
D) Vejetaryen insanlar et yiyenlerden daha mutlu olduklarını düşünüyor.
E) Hayvanat bahçesindeki deve kuşları, herkesin ilgi odağı oldu.

CEVAPLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D D B D E B D E C A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 D  A  A  C  C  A  A  D  E  C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 A  E  E  E  C  D  D  C  E  C

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 D  C  B  C  B  C  C  B  B  A

 

İLGİLİ İÇERİK

YAZIM KURALLARI TESTİ-1

YAZIM KURALLARI TESTİ-2

YAZIM KURALLARI TEST

YAZIM KURALLARI

YAZIM KURALLARI

YAZIM (İMLA) KURALLARI

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi