Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

YAZIM KURALLARI TESTİ-2

1. Aşağıdaki kitap başlıklarının hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) BEN DE YAZDIM
B) Kızıl ile Kara
C) Babalar ve Oğullar
D) YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE
E) Bilim Ve Felsefe

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır.
B) Bu akşam Berat kandili olduğuna göre kandil simidi satılır.
C) 1919 yılından beri kutlanılan 4 Mart Tıp Bayramı’na medya ilgi göstermedi.
D) Birinci Türk Dil Kurultayı 26 Eylül 1932'de toplanmıştı.
E) Bu bildiri 1. Manas Bilgi Şöleni'nde tebliğ edilmek için hazırlandı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Kasabamızda bir film haftası olsun istiyoruz.
B) Cilalı Taş Devri’nde yazı henüz bulunmamıştı.
C) Bilimin gelişmesinde Rönesans hareketlerinin etkisi büyüktür.
D) Ülkemizin yetiştirdiği ilk büyük türkologlardan biri Fuat Köprülü'dür.
E) Türk müziğinde en sevdiğim makam hicaz makamıdır.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım bakımından doğrudur?
A) Şimdi Donkişotluk yapmanın sırası mı?
B) Bu Allahlık adamın kimseye zararı yok ki...
C) Artık Amerika'da bile Maraş dondurmasını bulabilirsiniz.
D) İstanbul 29 Mayıs 1453 salı günü fethedildi.
E) Derneğimizin toplantıları her hafta Perşembe günleri yapılıyor.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Benim burcum Başak, kardeşiminki Aslan.
B) Dayımlar Arife günü için bilet bulamamışlar.
C) İki saat sonra Başbakan bir basın toplantısı yapacak.
D) Onun aslının Çingene olması neyi değiştirir ki...
E) Anglosakson, Cermen veya Latin ırklarının birinden olan kimseye Frenk demişiz.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Türkçe, İngilizce ve Tarih derslerinde sınıfın en iyisi bendim.
B) Bilim adamlarının son yıllardaki çalışmaları Güney Kutbu'nda buzulların hızla eridiğini ortaya koyuyor.
C) Her yıl 6 Mayıs’ta Hıdırellez Bayramı kutlanır.
D) Bunlar hem Tevrat’ta hem İncil'de uzun uzadıya anlatılıyor.
E) Türkiye'de bugün bile Şamanist olduğunu söyleyenler var.

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Demek ki hiç aç kalmadın sen öylemi
    Açıkta kalmadın ha?
B) Unutmaki şairleri haykırmayan bir millet,
    Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.
C) Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim;
    İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim
D) Hiç bir zaman şüpheci ve yıkıcı olmadan
    İnceler ve öğrenir, düşünür ve anlarsan
E) İnsan odur ki bırak heryerde bir eser
    Eser bırakmayanın yerinde yeller eser

(I) İstanbul’dan çıkarken bütün üzüntülerimin kaynağının kafam da olduğuna karar vermiştim. (II) Ve onu bırakmak istemişdim. (III) Burada hiç bir şey düşünmeyecek, doğa ötesine veda edecek ve bir köylü nasıl yaşarsa öyle yaşayacaktım. (IV) Tamamiyle onlara karışacaktım. (V) Lâkin işte görüyorum ki bir çanak suda bir damla zeytinyağı gibiyim.
8. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(I) “Açık oturum, ipek böceği, ruh bilimi, un helvası…” (II) Bunların herbiri birer birleşik kelimedir. (III) Çünkü bunlar da iki söz bir araya geliyor ve tek bir kavrama karşılık oluşturuyor. (IV) Ancak bu tek kavramı oluşduran sözlerin ikisi de kendi anlamını koruyor. (V) Bunlar, ayırı yazılmakla bir kelime oluşturma özelliğini yitirmez.
9. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) I. B) II. C) III. D) IV.E) V.

10. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) İki gün sonra Ay tutulması yaşanacak.
B) Geçen hafta Güneş'te iki yeni patlama olmuş.
C) Şunu bilin ki dünya buna seyirci kalmayacak.
D) Bilginler Venüs’te yaşam belirtileri arıyor.
E) NASA’nın Uzay teleskopu yeni yıldızlar keşfetmiş.

"Ay, güneş, dünya ve diğer gezegen adları coğrafi terim olarak kullanılırsa ilk harfleri büyük yazılır."
11. Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Dünya kendi etrafında 24 saatte döner.
B) Güneş battıktan sonra Ay doğdu.
C) Dünyanın işi biter mi sanıyorsun.
D) Öğleye doğru hava açıldı ve güneş çıktı.
E) Ay'ın yüzeyinde büyük çukurların olduğu söyleniyor.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "de, da"nın yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Onların nereye gittiklerini Ali de bilmez, Halil de.
B) Bu konuda kitaplarda da bir bilgi yok.
C) Sizinle Murat, Selim birde Tarık gelsin.
D) Bazıları hâlâ, inanmamakta ısrar ediyor.
E) Bu oturumda kültürle ilgili konular da ele alınacak.

Asırlardır yazılmış bilgilerin bir nesile öğretilmesi im-
                                               I
kansızdır. Öğretimde bilgi seçiminin birinci sebebi,
bu imkânsızlıkdır. Bunun yanısıra bilgi seçimi
       II                             III
raslantı ile olmaz. Öğretim yapacak kişide kaza-
IV
nılması istenen formasyon ve tutuma göre yapıla-
                               V
çak seçim faydalı olur.
13. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımında bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) "Leyla İle Mecnun" önemli aşk öykülerinden biridir.
B) Beyşehir Gölü'nde tatlısu balıkçılığı yapılmaktadır.
C) Benim en sevdiğim mevsim Sonbahar'dır.
D) Türk Dil Kurumu'nun dilimize büyük yararı dokunmuştur.
E) Akdeniz'de tekneyle gezmeyi düşünüyoruz.

15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Hırsızlar, bir elektronik eşya mağazasını soymuş.
B) Dün akşamki kazaya bir traktör neden olmuş.
C) Havuzun ortasındaki fıskiye bozulmuştu.
D) Tarihi yerleri bir kılavuzun önderliğinde gezmelisiniz.
E) 13. yüzyılla ait olan bu müzenin egzotik bir havası vardı.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Sıcaklardan bahçedeki çiçeklerde bunalmıştı.
B) Bu yarışa katılmayı düşün müyormusun?
C) Yarın 12.45'de istasyonda buluşuruz.
D) Kaldırımın kenarına satıcılar dizilmişti.
E) Ren geyikleri Kanada'nın Doğusunda yaşıyor.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) İşe her zaman tam saatinde gelirdi.
B) Okulu bitirince bir bankada işe başladı.
C) Eski işinden ayrıldığını duydum onun.
D) Şiiri öğle güzel okudu ki adeta büyülendik.
E) Evi, kentin en işlek caddesindeydi.

18. Türkçede özel ada bağlı saygı kelimeleri, sanlar ve takma adlar büyük harfle başlar.
A)Komşumuzun öğretmen olan ortanca oğlu Halil yarın evleniyor.
B)Ayşe Hanım, az önce bize durumu ayrıntılı olarak anlattı.
C)Takımımızdaki üç Hakan’dan en küçük olanı iki ay sahalardan uzak kalacak.
D)Az önce Doktor Kadir Bey, ön kapıdan içeri girdi.
E)Bugün evden çıkarken sokakta avukat Selin Gün ile karşılaştım.

Ad soylu bir sözcükte “etmek, olmak” yardımcı eylemlerinin birleşmesiyle oluşan birleşik fiillerde ses düşmesi ya da türemesi oluyorsa fiil bitişik, olmuyorsa ayrı yazılır.
19. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisindeki birleşik eylemin yazılışında bir yanlışlık yapılmıştır?
A)Yeni öğretmen, sıcak davranışlarıyla bütün öğrencilerin kalbini fethetti.
B)Bu güzel kasabayı, geçen yaz keşfettim.
C)Nef’i, en yakın arkadaşlarını bile hicvederdi.
D)Sanatçı, güzel sözleriyle bütün dinleyenleri mestetti.
E)Cahil avcılar birçok tilkiyi acımasızca katletmişler.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım(imla)yanlışı vardır?
A)Bugün rüzgâr kuzeydoğudan esiyor.
B)Doğu Karadeniz’de daha çok, çay yetiştirilir.
C)Irak’ın Kuzeyi sarp dağlarla çevrilidir.
D)Yarın, Batı Akdeniz yağışlı olacakmış.
E)Bu ağaç, Güneydoğu Anadolu’da yetişiyormuş.

21. Aşağıdaki hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A)Sapa sağlam ayakkabılarını iki günde eskitti.
B)İç içe girmiş evlerin arasından geçiyorduk.
C)Bu konuları seninle baş başa konuşalım.
D)Tertemiz elbiselerini giyip sokağa çıktı.
E)24 Mart 2009 Salı günü dünyaya geldi.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)Bu ürünleri kendi ülkemizde daha ucuza maledebiliriz.
B)Aileler bu sınavda da çocukları için seferber oldu.
C)Sizin yüzünüzdeki gülümseme bizim için her şeyden daha önemlidir.
D)Atatürk, Nutuk’ta birçok tarihi olaya açıklık getirdi.
E)Şehrin tam ortasına büyük bir iş merkezi yapılacakmış.

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A)Çocuklar, köy Faresi ile Şehir Faresi adlı hikâyeyi çok seviyor.
B)Bu yıl Nobel Barış Ödülü’nü bir yargı mensubu aldı.
C)Nedense Boğaziçi Köprüsü’nde inanılmaz bir trafik var.
D)Gece yarısı Nene Hatun Caddesi’nde kaza olmuş.
E)Bugünden itibaren Çanakkale Boğazı’nda fırtına başlıyormuş.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Babanız niçin gel miyecek?
B) Onu dünde okulda göremedim.
C) Sizinki de burada kalacak mı?
D) Ya bu deveyi güder, yada bu diyardan gideriz.
E) Sende mi bunu yapacaktın bana?

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Yarın bize gelir misiniz?
B) Her kitabı okur musunuz?
C) Geceleri neden uyu muyorsun?
D) Bunların hepsi doğru değil mi?
E) Şu gelen arkadaşın mıydı?

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Cenaze törenine Veysel Bey de katılmış.
B) Bu haftaki bütün randevularını iptal etti.
C) Ay, dünya'yla güneş arasına girince “Güneş tutulması” olur.
D) İhtiyar: “Bana bakın!” diye bağırdı.
E) Güreşçimiz, olimpiyatlarda birçok madalya kazandı.

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bu yaz yaylada İstanbullular da vardı.
B) Yaz tatilini İstanbul'da geçirdi.
C) Günün bu saatinde sınıf da kapalı.
D) İnebolu, görmediğim ilçelerdendir.
E) Evdeki hesap çarşıya uymadı.

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Hasan'ı sonunda razı etmiştik.
B) Her sokakda aynı hava vardı.
C) Dediğin doğru ise yarın buraya gelir.
D) Sabahın köründe herkesi kaldırdı.
E) Şuracıkta, biraz ileride evleri.

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Soğuklar aralık ayında başlar.
B) Her pazar pikniğe gideriz.
C) 24 Kasım 1991'de doğum gününü de kutladı.
D) En güzel mevsim bahar mevsimidir.
E) Rüzgâr gibi este gel, kuşlar gibi uçta gel.

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Dağda, kurda kuşa yem olmuştur.
B) O kadar şaşırdı ki adını bile unuttu.
C) Kapıda biri sizi bekliyor.
D) Sen de bizimle gelmek istermisin?
E) Bulamaz sende, bende bir kusur.

“Kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın okunuşuna göre getirilir ve kesme işaretiyle ayrılır.”
31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Bu konu, TBMM’nde yeniden görüşülecek.
B) Babası geçen yıl KKTC’ye gitti.
C) Mustafa, ODTÜ’nün Maden Mühendisliği bölümüne girdi.
D) ABD’de doktora için üç yıl kaldı.
E) THY’nin ücret tarifesi yeniden düzenlendi.

32. Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Sen de biliyorsunki bu şehir artık eski İstanbul değil.
B) Güzelsin ya, ne olursan ol, girdin öyküme...
C) Büyük bir özlemle çocuğu alıp bağırma bastı.
D) Aklından geçermi dersin, aklımdan geçen şeyler!
E) Boş yere üzülmekde fayda yok, anlıyorum.

33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Romanın kahramanlarından Remzi Dayı bir marangozdur.
B) Halkın aydınlatılmasında Türk Aydını elbette önemli görevler üstlenmiştir.
C) O günlerde Anadolu’ya bir yönelme başlamıştı sanatçılarımızda.
D) Liseyi Zeytincik Lisesi’nde bitirmişti.
E) Güzel Türkçemiz ancak sanat eserlerinde kullanıldıkça gelişecektir.

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Kendi kendine onu da içine alabilecek bir insan hali masalı uyduruyordu.
B) Ne yazdığını sorduğumda “Ne yazılır canım, ıvır zıvır iştel istersen al okul” derdi.
C) Babam, buraya geldik geleli: “Hepiniz de okula gideceksiniz.” diye başımızı ağrıtıyor.
D) “Ben derinden gelen her duyguyu severim.” diyordu.
E) Bir an Beykoz’u hatırladı: “Çayır ne güzeldir şimdi!” dedi.

Sokakla (I) evler (II) evlerle (III) o insanlar birbirlerini (IV) sevmeye (V) başladılar.
35. Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisine virgül konmalıdır?
A)I  B)II  C)III  D)IV  E)V

“Tarihler arasında kullanılan gün ve ay isimleri büyük harfle başlar.”
36. Bu kurala uymayan bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Oğlum 15 Ocak 1977 Çarşamba günü doğdu.
B) Halası, Yozgat’tan 18 Şubat’ta geldi.
C) Her pazartesi bizde toplanırdı mahallenin kadınları.
D) Kendisi nisanın 15’inde yani gelecek pazar sınava girecekmiş.
E) Buraya daha önce 23 Kasım salı günü gelmiştik.

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mı, mi’nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) Dün sana söylediği sözlerin hafif mi ağır mı olduğu önemli benim için.
B) On yıl boyunca yalnız kalmak çokmu kolay?
C) Daireye dönünce benim de saat dörtte geleceği mi söylermisiniz?
D) Bir zamanlar tanışırdık ama şimdi beni tanıyabileceğini san mıyorum.
E) İyisimi bilmediklerimi de ona sorup öğreneyim bari.

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Yaş gününde sana bir süprizim var, biliyor musun?
B) Onda bugünlerde av merağı başladı.
C) Bu meydanda güzel bir anıda ihtiyaç var.
D) Size perşenbe günü uğrayacağını söylemiş.
E) Konu hakkında yetkililerce de bir açıklama yapılmadı.

39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Arkadaşlarla bu akşam yapacağımız antrenman iptal edildi.
B) Okul kıyafetlerimi gardıroba yerleştirmek için odama girmiştim.
C) Yazdığı makalede orjinal düşüncelerini dile getirmişti.
D) Onunla bazen okul çıkışında buluşur, sohbet ederdik.
E) Bugün laboratuvar çalışmaları için okulda kalmam gerekiyordu.

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bu ay fiyatı en çok artan sebze dolma biber olmuştu.
B) Çocuğun ağrıyan azı dişi bir ameliyatla alınabilmişti.
C) Deden eski toprak, bu işleri ondan iyi bilen olmaz.
D) Form doldurulurken tükenmezkalem kullanmalısın.
E) Bu bölgede uçan daire gören (!) birkaç çiftçi vardı.

CEVAPLAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E B D C B A C E A E

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 B  C   E   C   C   D   D   E   D   C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  C   A A   C   C   C   A   B  E  D

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 A   B  B   B  B   E  A    E   C  D

 

İLGİLİ İÇERİK

YAZIM KURALLARI TESTİ-1

YAZIM KURALLARI TESTİ-3

YAZIM KURALLARI TEST

YAZIM KURALLARI

YAZIM KURALLARI

YAZIM (İMLA) KURALLARI

SON EKLENENLER

Üye Girişi