Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 

TEST 2

 

1.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımı doğrudur? 

A) Buradan iki saat uzakta oturuyorlar. 

B) Artık çocukca duygulardan vazgeçmelisin. 

C) Olukdan buz gibi su dökülüyordu. 

D) Bu kasabada bir ara dişcilik yapmıştı. 

E) Suyun dipinde beyaz çakıllar görünüyordu. 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmamıştır? 

A) Bardaktaki suyu dökmeden getir bana. 

B) Kazandığı paraları özenle cüzdanına yerleştirdi. 

C) Olayı bana başdan sona bir daha anlat. 

D) Kitaplıkta çok eski bir eserin orijinalini gördüm. 

E) Dostluğumuz, sonsuza dek sürsün istiyorum. 

 

3. Süreksiz sert ünsüzle (p, ç, t, k) biten sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde, sert ünsüzler yumuşar. 

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde buna uymayan bir kullanım görülmektedir? 

A) Sirkeci otobüs durağının önüne gelmişti. 

B) Adresi cebinden çıkarıp adama uzattı. 

C) Yaslılığın verdiği unutkanlığı hissediyordu. 

D) O galiba gücünün farkında değildi. 

E) Bodrum katına taşınacaklarını söyledi. 

 

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? 

A) Bu konudaki merakımı hoşgörmenizi rica ederim. 

B) Çocukların ahlakını bozuyor böyle filmler. 

C) Başvuru evrakını nereye koyduğumu hatırlamıyorum. 

D) Renklerden kırmızıyı değil leylakı tercih ederdi. 

E) Benim bu firaka gönlüm nasıl dayansın?

 

5.Bahar geldi mi, İstanbul’un caddelerini süsleyen Kanada kavakları tohumlarını dört bir yana salmaya başlar. Sokaklarda gezilmez olur, şöyle gönlünce tadını çıkaramazsın sıcacık rüzgarın. Kaçacak delik ararsın. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez? 

A) Ünsüz düşmesine 

B) Ünsüz yumuşaması 

C) Ünsüz benzeşmesi 

D) Hece düşmesi 

E) Kaynaştırma sesi 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses türemesine örnek gösterilebilir? 

A) Kelebek incecik kanatlarıyla çiçeklerin üzerinde uçardı. 

B) Herkes şaşıran ve irileşen gözleriyle onu seyretmeye başladı. 

C) Fıskiyeden sıçrayan damlacıklar kirpiklerini ıslıyordu. 

D) Gözlerinden yayılan sevinç parıltısı gönlümü almaya yetti. 

E) Biricik oğlunun uzaklara gitmesine dayanamıyordu. 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü darlaşmasına örnek gösterilemez? 

A) Ne diye iki saattir burada duruyorsun? 

B) Ondan bekliyor muydun böyle bir davranış? 

C) Sen de çocukluğunu özlüyorsun sanırım. 

D) Dolapta yiyecek bir parça ekmek bile yoktu. 

E) Bahçedeki çiçekler her gün biraz daha soluyordu. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesine örnek gösterilemez? 

A) Elimi hafifçe omzuna koydum. 

B Havada savrulan yaprakları seyretti. 

C) Konuşma tarzında bir farklılık seziliyordu. 

D) Bugünkü tavrını hiç beğenmedim onun. 

E) Herkesin kendine özgü bir yaşama şekli vardır.

 

9. sim tamlamalarında tamlayanda kullanılan kaynaştırma sesi “n” dir. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uymayan bir kullanım görülmektedir? 

A) Biz neyin etkisinde kaldığımızı hiç anlayamadık. 

B) Birden çevremizdeki dünyanın bütün görünümleri değişti. 

C) Kıyının kumları üzerinde ışıktan bir sıvı şarkı söylüyordu. 

D) Aydan akan büyünün sıcaklığı ile ruhlarımız dolmuştu. 

E) Oturduğumuz yerde karşının ahenkli dünyasını seyre dalmıştık.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma sesi kullanılmamıştır? 

A) Ben hiç sır saklayamam bilirsiniz. 

B) Gelecek diye bütün gün oyaladın beni. 

C) Bazı bir hafta geçer uğrayan olmaz yanıma. 

D) Bu olaya benim karışmadığımı biliyorsunuz sanırım. 

E) Sizin paraya değer vermediğinizi bilirim.

 

11. Sana bir ev gönderiyorum gönlümden

      Önünde portakal bahçeleri 

      Biraz ötesinde deniz 

      Denizde kayıklar 

      Kayıklarda sevda türküleri

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?

A) Ünsüz benzeşmesi 

B) Ünsüz yumuşaması

C) Hece düşmesi 

D) Ünlü daralması 

E) Ünsüz türemesi

 

13. Gitmez oldu gönlümüzden endişen 

Bu dizedeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı

     Uykudan bile mahşer gününde uyanmalı 

B) Her dalkavuk bir atığın sırtından geçinir

     Bu derse de fazla olmasa gerek bu peynir 

C) Ben büyük şarkıları severim büyük olsun

     Deniz gibi gökyüzü gibi her şey ve mahzun 

D) Denizler yolculuğa davet eder de beni

     Gidemem düşünerek geri döneceğim günü 

E) Çığ gibi tepeden inen kayanın

     Farkı yok gitgide mezar taşından 

 

14. Güney yönüne giden bir trene atladım. Oturduğum yerde dalmışım. Ancak tren durunca

                               I                                         II                     III

uyandım uykudan. Karanlıkta bağıran makinisti duyana kadar kestirmişim. Fırlayıp kalktım, trenden

                                                           IV                                                                   V

hızla indim. 

Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek gösterilebilir? 

A)I           B)II    C)III         D)IV          E)V.

 

15. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinden sonra ünlüyle başlayan bir ek gelse sözcüğün sonundaki sert sessizde yumuşama olur?

A) davet      B) bilet         C) senet          D) kısmet         E) niyet

 

16. Her yağmurda, her küçük fırtınada sancılanan ve biraz daha eğilip büğrülen bu evlerin önünden her geçişimde çoğunun ayrı ayrı maceralarını takip ederim. 

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez? 

A) Küçük ünlü uyumuna uymayan sözcüğe 

B) Büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcüğe 

C) Ünlü darlaşmasına örnek bir kullanıma 

D) Ünsüz değişimine 

E) Kaynaştırma sesine

 

CEVAP ANAHTARI:

 

1.A       2.C       3.E       4.D       5.C       6.E       7.E       8.C       9.A       10.D     11.C      12.B      13.A      14.E      15.C      16.C

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi