Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MAĞLÛBLAR VE GURÛBLAR - ENİS BEHİÇ KORYÜREK ŞİİRLERİ

— Mûsiki Usûllerinin Arûz'a Tatbiki —

(Vezin : Devr-i Hindi; Mef'ûlün fâilü fa'lün)

 

Hicranlar gözlere sârî, akşamlar yollara indi.

Mağrib binlerce şehîdin ma'kestir hûnuna şimdi.

Târîhin tâcı mısın sen, ey yorgun lem'alı hurşîd?

Zulmetler, çünkü gurûbun ye'sinden güldü, sevindi.

 

Atıl sisler ve bulutlar dûr-â-dûr ufku sararken,

Akşamlar tanrısı dalgın, kudretsiz, yıldız ararken,

Ey tâli', nerde tulûun?.. Ben mağlûb, âciz ü nev-mîd,

Târîhin tâcını, eyvâh, aldırdım Türk'ün elinden.

1913 (Mirâs)

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

ENİS BEHİÇ KORYÜREK ŞİİRLERİ

ENİS BEHİÇ KORYÜREK HAYATI ve ESERLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi