Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BEYİTLER - NEYZEN TEVFİK

Atatürk, İnönü’nün ruhuna munzam oldu.
Yed-i İsmet'te kılıç, kahir-i âzam oldu.
*
Rızk için Allah kerim,
Fısk için.......
*
Daldan dala seken gönlüm serçe mi?
Yaktı beni Kel Ali’nin perçemi.
*
Nass-ı millî........... ’in zartasıdır,
İlm ü fen felsefe bu zartanın ıskartasıdır.
*
Hüvel-Baki dedim çıktım bu hiçistân-ı âlemde,
Göründü çeşmime nur-ı tecelli şekl-i âdemde.55
*
Ulu Tanrım ölü müsün, diri mi?
İsa gibi yoksa üçün biri mi?
*
Senin aşkınla gönlüm sütlimanlık ya Rasûlallah,
Kalın geldi fakire Müslümanlık ya Rasûlallah.
*
Kırk sekiz yıl şu akan gönlüme payan aradım,
Köpüren duygulara sahil-i hicran aradım.
*
Altmışından sonra reftârınla coşturdun beni,
Zerreyim ben, sen güneşlerle konuşturdun beni!
*
Bir buluttum, yıldırım oldum da düştüm pâyine,
Meclis-i cananda çaktım, Toptaşı'nda gürledim!
*
Her ne yap, yap becerip izzet-i nefsinle geçin,
Kimseden bekleme yardım, iki el bir baş için.
*
Âdile fırsat da düşse kinden istibat eder,
Zalim idbâra düşerken dinden istimdat eder.
*
Türkü yine o türkü sazlarda tel değişti,
Yumruk yine o yumruk, bir varsa el değişti.
*
Su-i tedbirimle ya hu öyle .oklaştı ki işim
hem ağzıma .ıçtı felek hem de ..ildi geçmişim
*
Kâbe'den maksat varmaktır yâra,
Kör gibi tapınma kuru duvara..
*
Türkü yine o türkü, sazlarda tel değişti,
Yumruk yine o yumruk, bir varsa el değişti!

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

NEYZEN TEVFİK'İN ŞİİRLERİ... 

SON EKLENENLER

Üye Girişi