Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TASAVVUF ÖZENTİLERİ - HASAN BASRİ ÇANTAYGökte misin, yerde mi?
Denizde mi, berde mi?
Yırtmak için perdemi
“Çağırırım dost, dost.”
(...)

Kâh nar oldum, kâhi nur
Kâh Süleyman, kâhi mur
Kâh Musâ, kâhi Tur
“Çağırırım dost, dost.”

Sun ey sâkî şarâbı,
Gelsin aşkın kitâbı,
Mutrib inlet rebâbı
“Çağırırım dost, dost.”
(..)

Gökte misin, yerde mi?
Denizde mi, berde mi?
Yırtmak için perdemi
“Çağırırım dost, dost.”
 (...)

Kâh nar oldum, kâhi nur
Kâh Süleyman, kâhi mur
Kâh Musâ, kâhi Tur
“Çağırırım dost, dost.”

Sun ey sâkî şarâbı,
Gelsin aşkın kitâbı,
Mutrib inlet rebâbı
“Çağırırım dost, dost.”
(...)

Cihan bir yüz: dost yüzü
Dönen her söz dost sözü
Yanan bu öz dost özü
“Çağırırım dost, dost.”

Kesret te bir, vahdet te
Nikmette bir, ni’met te
Dûzah ta bir, cennet te
“Çağırırım dost, dost.”

Bilen de o, gören de
Seven de o, söven de
Öven de o, döven de
“Çağırırım dost, dost.”
 (...)

Bin hikmet var sözümde
Yâri buldum özümde
Başka şey yok gözümde
“Çağırırım dost, dost.”


"Oğlu, kitaba yazdığı girişte,bu bölümle ilgili olarak  şunları yazmıştır:
“Tasavvuf Özentileri”nde geçen ba’zı deyimlerin zâhirî anlamlarına bakıp ta “78” yaşındaki babamın i’tikadca sapık olduğuna hükmedilmemesini bilhassa recâ ederim. Babam ilmiyleâmil bir zâttır. O kelimelerde kastedilen ma’nâlar tamamen mecâzidir.”

Mürşit Çantay, Babamın Şiirleri, s. 80-83

 

İLGİLİ İÇERİK

HASAN BASRİ ÇANTAY HAYATI ve ESERLERİ

HASAN BASRİ ÇANTAY ŞİİRLERİ

ŞİİRLER

SON EKLENENLER

Üye Girişi