Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

BUHRAN - CELAL SAHİR EROZAN

 

Seni ben sevmiyorum, sevmiyorum.

Geçen akşamki yalan sözlere aldanma, kuzum...

Sakın aldanma, inanma, kanma;

Bir muvakkat sıtma,

Asabî bir hummâ,

Sanki bir fırtına kalbimde kudurmuştu o akşam birden;

Bilmiyordum o zaman kendimi ben.

 

Bir süreksiz heyecân,

Bir nöbet, bir hezeyân...

İ'tirâf ü te'mîn,

Ağlamaklar ve yemîn,

O beyaz mendilini ıslatan eşk-âbe-i râz.

O melek çehrene doğru uçan enzâr-ı niyâz,

O vücûdumda gezen ra'şe-i pür-berf ü medîd,

O dimâğımda kopan zelzele-î aşk u ümîd

Ki ederdi te'bîd

Leb-i lerzânımdan

Âteşîn, pür feverân

Çıkan elfâz-ı perîşânı.. yalan, hepsi yalan...

1909 (Buhrân)

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

CELAL SAHİR EROZAN ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi