Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

17. YÜZYILDA TÜRK SAZ ŞİİRİ

ÂŞIK

Hayatı hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Sadeddin Nüzhet, çeşitli kaynaklardaki bilgileri değerlendirerek hazırladığı Âşık adlı monografasinde, onun, sadece yaşadığı yüzyılı tesbit edebilmiş, bir şair olarak tesirini ortaya koymağa çalışmıştır. Elimizde oldukça fazla şiiri olan Âşık’ın, yaşadığı devri gösteren şiiri, Sultan IV. Murad’ın (1623-1640) boğdurulan musahibi Musa Çelebi üzerine söylenmiş olanıdır. Sultan’ın da nazire yazdığı bir şiirden Âşık’ın 1041/1631 yılında hayatta olduğunu anlamaktayız.

Devrinin önde gelen adlarından olan şairimize, daha sonraki yıllarda şöhrete kavuşacak olan Kuloğlu, Âşık Ömer, Gevheri vb. nazireler söylemişlerdir. Bazı şiirleri bestelenip musiki meclislerinde okunmuştur. Sade bir dille söylediği şiirlerinde klâsik edebiyatımızın tesiri az da olsa görülür.

Şairnâmelerde kendisiyle ilgili her hangi bilgiye rastlanılamamıştır.

 

Kara gözlüm senden murat alınmaz 

Cana çevrin çoktur fendin bilinmez 

Yandım elinden 

Tutsam belinden Emsem lebinden 

Efendim naz eder nazlıdır

 

İştiyakın derûnumu yakıyor 

Ah ile efganım Arş'a çıkıyor 

İki elimde taş 

Didelerim yaş 

Sinemde ateş

Derûnumda yanan közlüdür.

 

Figanım işiden der ki yazıktır

Gariplik çekmişim bağrım eziktir

Yâr ele girmez

Yanıma gelmez

Hâlimden bilmez

Gam değil ezelden sözlüdür.

 

Der ki Âşık kimse bilmez hâlimden 

Kime dâr edeyim senin elinden 

 

Havadan inmez 

Koluna konmaz 

Ateşim sönmez 

Yandıran bu âhu gözlüdür

 

***

Güzel senden ayrılalı 

Hayli zaman oldu gel gel 

Bak gözümden akan yaşım 

Âb-ı revân oldu gel gel

 

Böyle m'olur küsüp gitmek 

Seni seveni terketmek 

Haram oldu yemek içmek 

İşim figân oldu gel gel

 

Kurulu yaydır basılmaz 

Gönül yârinden kesilmez 

İçmeyince derd eksilmez 

Boş kadehler doldu gel gel

 

Kul Âşık ider varmağa 

Halinden haber almağa 

Yetiş namazım kılmağa 

Seni seven öldü gel gel

SON EKLENENLER

Üye Girişi