Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KUL MEHMED

Bu yüzyılın, hakkında güvenilir bilgiler bulabildiğimiz tek şairidir. Mehmed, I. Ahmed (1590-1612) devri vezirlerinden Üveys Paşa’nın oğludur. Muhassıllık (bir çeşit vergi ve resim toplama memuru) ile görevlendirilmiş, Aydın’a gönderilmiştir. O, ayrıca çevredeki Celâli isyanlarım bastırmakla da vazifelendirilmişse de başaramadan o yıl vefat etmiştir.

Bir paşanın oğlu olması, aruz vezniyle şiirler yazabilmesi gibi sebeplere bakarak iyi bir tahsile sahip olduğunu söyleyebiliriz. Devlet adına çeşitli vazifeleri yüklenmesi, onun ayrı bir cephesidir.

Hece ile söylediği şiirlerindeki sade dili, divanında da pek az farkla görmek mümkündür. Âşık şiirinin hayallerinin çokça görüldüğü koşmalarında az da olsa klasik şiirimizin izleri de görülür.

Sarayda büyümesine rağmen aruz vezni ile gazeller, kasideler yazmak yerine hece vezni koşma ve semailer söylemesi, devlet katında âşık edebiyatına verilen değerin ilk müşahhas örneği olarak kabul edilebilir.

“Benim gözüm nûru gönlüm sürürü” mısraının tekrar edildiği koşması bestelemiş olup halen musiki meclislerinde söylenmeye devam edilmektedir.

O, şiirlerinde Kul Mehmed mahlasını kullanmıştır. Kendisi gibi Kul Mehmed mahlasını kullanan 17. yüzyıl âşığı ile bazı şiirleri karışmaktadır.

 

Her dem yüzüme gül gibi 

Gülen dilberün kuluyum 

Ben ağladukça yaşumu 

Silen dilberün kuluyum

 

Naz ile salan başını 

Oynadup gözü kaşını 

Rahmedüp ben yoldaşını 

Anan dilberün kuluyum

 

Soyunup giren koynuma 

Rahimsiz gelmez aynuma 

Siyah zülfünü boynuma 

Salan dilberün kuluyum

 

Kul Mehemmed eydür ferman 

Hastasına eder derman 

Benümle her gece mihman 

Olan dilberün kuluyum

 

Siyah ebruların duruben çatma 

Gamzen oklarını âşıka atma 

Sana gönül verdim beni ağlatma 

Benim gözüm nûru gönlüm sürürü

 

Bir od düşmüş dağlar gibi yanarım 

Mâzul olmuş beyler gibi dönerim 

Ay efendim senin yolun önlerim 

Benim gözüm nûru gönlüm sürürü

 

Yemeden içmeden külli beriyim 

Senden ayrılalı cansız diriyim 

Sinem üstünde bir kuru deriyim 

Benim gözüm nûru gönlüm sürürü

 

Öğüttür verdiğim tut benim sözüm 

Severim demeye tutmadı yüzüm 

Ay efendim benim ay iki gözüm 

Benim gözüm nûru gönlüm sürürü

SON EKLENENLER

Üye Girişi