Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÇIRPANLI

Murad Reis (? - 1609) ile ilgili olarak söylediği bir şiirinden 16. yüzyılda yaşadığını tahmin ettiğimiz Çırpanlı hakkında başka hiçbir bilgimiz yoktur. Evliya Çelebi, Seyahatnâme’sinin 6. cildinde, 1661 yılında, Sofya’dan İstanbul’a gelirken Filibe Sahrasında Çırpan adlı bir kasabaya uğradığım kaydetmektedir. (Zuhuri Danışman, 9. kitap, 239-240).

Elimizdeki tek şiiri, onun da, diğer Garb Ocakları şairleri gibi, katıldığı savaşlarla ilgilidir. Duru bir söyleyiş ve saf bir dilin hâkim olduğu şiiri, onun hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olamamaktadır.

Gâzi Murad Reîs'ten haber soranlar 

Vardır bahadır yarar delisi 

Her kande hû desen gelür yetişür 

Bilen Gâzı Murad Reîs'i der bak 

Resulullah sancağını çeker ak 

Denizde karada yardımcısı Hak 

Gerçek Magrib erlerinin velîsi 

Başbaşa çatarız gelür dem olur 

Savaşanda derya yüzü kan olur 

Gâziler yüzünü görür şen olur 

Geldi derler Cezâyir'in ulusu 

Çırpanl'eydür hele Sultan'ım göre 

Bahadırlık oldur yerinde dura 

Her kaçan iskele vursak bir yere 

Ol gün.....Akdeniz'in yalısı

SON EKLENENLER

Üye Girişi