Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

OTTOVA RİMA NEDİR?

Sekiz mısralı bir nazım şekli. Önce İtalyan edebiyatında kullanılmış, sonra Fransız edebiyatında, buradan da Türk edebiyatına geçmiştir. Batı edebiyatında kafiye şeması, abababcc’dir. Bu şema bizde değişikliğe uğrayarak ababcccb şeklini almıştır. Aabbccdc şekli de görülür. Bu nazım şekli lirik tür için elverişlidir. Ottova Rima’yı edebiyatımızda daha çok Abdülhak Hamid kullanmıştır. Örnek: 

(MAKBER’den) 

Bu makberdir o bâba makdem, 

Bilmem ne duyar girince, adem? 

Sûzişlerimin budur esâsı 

Hep şüphelerin bu en fenâsı 

Benlik acebâ kalır mı ol dem? 

Sönmüş erimekte o nûr-i dîdem. 

Ben gözler idim bu hâli ey yâr 

Senden daha çok zaman akdem... 

                     Abdülhak Hâmid 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi