Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BİR SÎNEDE MESTÛR OLAMAZ RÂZ-I MAHABBET - CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Bir sînede mestûr olamaz râz-ı mahabbet
Her perdede bir nağme eder sâz-ı mahabbet

Uşşâkın olur gamze-i pür-işve gamından
Her zemzeme-i nâlesi şehnâz-ı mahabbet

Berk olsa eğer şu’lesi şemşîr-i cefânın
Olmaz yine âşık siper-endâz-ı mahabbet

Cânın sakınur sîne geren tîr-i belâya
İtmez sipere rağbeti serbâz-ı mahabbet

Dil cânı değil dilberi de aşka değişdi
Cevrî gibi olsa nola mümtâz-ı mahabbet

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Muhabbet sırrı, bir sinede örtülü olamaz. Muhabbet sazı, her perdede bir nağme söyler.

İşve dolu yan bakışın gamından âşıkların her iniltisinin sesi Muhabbetin şehnâz makamında olur.

Cefâ kılıcının parıltısı şimşek bile olsa, Âşık yine muhabbetin siper araştırmada olmaz.

Belâ okuna sînesini gören, canı mesâbesinde olan sevgilisini sakınır. Muhabbetin başı ile oynayan kişi, sipere rağbet etmez.

Gönül, can değil, gönlü kapan sevgiliyi de aşk ile değişti. Cevrî gibi, muhabbetin seçkini olsa nolur?

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

CEVRİ - BİR SENCİLEYİN MEST-İ MEY-İ NAZ ELE GİRMEZ İNCELEME

CEVRİ İBRÂHİM ÇELEBİ HAYATI ve ESERLERİ

CEVRİ İBRAHİM ÇELEBİ ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi