Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CEVRİ - BİR SENCİLEYİN MEST-İ MEY-İ NAZ ELE GİRMEZ  

Gazel

1. Bir sencileyin mest-i mey-i nâz ele girmez

    Bir bencileyin âşık-ı serbâz ele girmez

 

2. Bir sencileyin fıtne-i mestûr ele girmez

    Bir bencileyin âyîne-i râz ele girmez

 

3. Bir sencileyin hüsn ile yektâ güzel olmaz

   Bir bencileyin aşk ile mümtâz ele girmez

 

4. Bir sencileyin gonca-lebin vasfına kâdir

   Bir bencileyin nâdire-perdâz ele girmez

 

5. Bir sencileyin yok dil-i Cevrî ile hemdem

   Bir bencileyin mahrem ü demsâz ele girmez

 

Günümüz Türkçesiyle

1. Senin gibi şarabı andıran naz ile sarhoş (olan bir güzel) bulunmaz, ama benim gibi yiğit bir âşığa da rast­lanmaz..

2. Senin gibi gizli bir fitne ele girmez, ama benim gibi sırları gösteren ayna da bulunmaz.

3. Senin gibi güzellik konusunda tek ve benzersiz olan (bir sevgili) ele girmez, ama benim gibi aşk konusun­da seçkin ve üstün birisi de bulunmaz.

4. Senin gibi gonca dudaklıyı tasvir edebilecek be­nim gibi nadir güzellikte söz söyleyen birisi bulunmaz.

5. Senin gibi Çevri’nin gönlüne uyabilen bir arka­daş yok, ama benim gibi sırdaş, samimi bir dost da bulun­maz

 

 

PROF.DR.M.A.YEKTA SARAÇ, DİVAN ŞİİRİNDEN SEÇMELER

SON EKLENENLER

Üye Girişi