Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÂŞIKIN KİM AŞK İLE DÎVÂNE DİRLER GÖNLÜNE  -NEŞATİ 

GAZEL

Âşıkın kim aşk ile dîvâne dirler gönlüne
Şevk-i la’l-i yâr ile mestâne dirler gönlüne

Mahrem ol bir bezm-i şevk-efzâya kim erbâbın
Aşk ile hem şem’ ü hem pervâne dirler gönlüne

Cur’asın nûş eylesen nâkıs, olur lâbûd tamâm
Ârifin işkeste bir peymâne dirler gönlüne

Çâk-sâz-ı mahabbet saf ve tim eyler ziyât
Âşıkın hem âyine hem şâne dirler gönlüne

Feyz-i te’sîr-i safâdır kim Neşâtî âşıkın
Hem kadeh hem bâde hem meyhâne dirler gönlüne

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sevenin gönlüne sevgiden dolayı deli olmuş derler! Gönlüne, sevgilinin dudağının heyecanıyla sarhoş olmuş derler!

Şevk ve neşe veren toplantıların müdavimlerine çok yakın ol ki gönlüne aşk yüzünden hem mum hem pervane olmuş derler.

Bir tortusunu içen noksanlığını, mutlaka tamam olur derler! İrfan sahibinin gönlüne, bir kırık kadeh derler

Sevginin kuralı yırtanı, temizliği artırır! Sevenin gönlüne hem ayna hem de tarak derler.

Ey Neşâtî, temizliğin tesirinin bereketi ile sevenin gönlüne: hem kadeh hem şarap hem de meyhane derler!

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEŞATİ ŞİİRLERİ

NEŞATİ - GİTTİN AMMA Kİ KODUN HASRET İLE CANI BİLE İNCELEME...

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi