Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CİĞERKANİ İLE ETMİŞ ŞÖYLE RENGÎN LÂNESİN BÜLBÜL -NEŞATİ 

GAZEL

Ciğerkani ile etmiş şöyle rengîn lânesin bülbül
Ki gâhî gül sanıp eğler dil-i dîvânesin bülbül

Sunarken bir dolu peymâne her gül bezm-i gülşende
Nice zabt eylesin yâ nâle-i mestânesin bülbül

Semender-meşreb olmak şu’le-nûş olmak gerek âşık
Aceb mi eylese dâim şererden dânesin bülbül

Şarâb-ı bezm-gâh-ı hasretin hûnâbe-i dildir
Ne’ola eylerse dâim şu’leden peymânesin bülbül

Boyanmış hûn-i dilden tâb düşmüş verd-i râ’naya
Sanır fânus-i âl olmuş Neşâtî lânesin bülbül

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bülbül, ciğer kanı ile yuvasını öyle renkli etmiş ki, bâzen bunu gül sanıp, deli gönlünü eğler!

Her gül, gül bahçesinin meclisinde, dolu bir kadeh sunarken, bülbül sarhoşcasına inleyişini nice zabteylesin!

Âşık, semender yaratılışlı olmak ve ateş içmek gerek. Bülbül yiyeceğini kıvılcımlardan seçerse, şaşılır mı?

Hasret meclisinin şarabı, gönlün kanlı karaşık derdidir! Bülbül, daimâ ateşten yaparsa nolur?

Kendini beğenen güle gönül kanından parlaklık düşerek kana boyanmış! Gülün rengin, gönlün kanındandır! Bunu gören bülbül, ey Neşâtî, yuvasını al renkli bir fener olmuş
sanır!

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NEŞATİ ŞİİRLERİ

NEŞATİ - GİTTİN AMMA Kİ KODUN HASRET İLE CANI BİLE İNCELEME...

SON EKLENENLER

Üye Girişi