Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÂH OLUR EMVÂC-I ÇARHI GARK İDER YEMMDÜR GÖNÜL - NABİ

GAZEL

Gâh olur emvâc-ı çarhı gark ider yemmdür gönül
Gâh olur bir katre-i naçızden kemdür gönül

Dil-Nişîn-i âlem olmuşken yine merdûd olur
Derd-i bî-dermân-ı eyyâm ile tev’emdür günül

Nakş-ı nâm-ı yârden hâlî ger elmâs olsa da
Sinede bî-kıymet ü bî-kadr-î hâtemdür gönül

Zîver-i kâlâ-yı aşk u nakş-ı tamgâ-yı kesâd
Resm-i ây’ini diger-gûn başka âlemdür gönül

Gûşe-i ebrûsunun agyâr imâsın görüp
Nâbiyâ bAr-ı girân-ı reşk ile hamdur gönül

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönül, bazen feleğin dalgalarını aşan deniz olur; bazen da küçük bir damladan daha zavallı olur.

Bazen âlemin gönlünde yer tutar, bazen kovulur. Gönül, dünyanın şifası olmayan dertlerine eş olmuştur.

Gönül elmas bile olsa, sevgilinin uzağında ise, sinede kadri kıymeti olmayan bir yüzükten başka bir şey değildir.

Bazen aşk kumaşının süsü, bazen satılmayan malın damgasıdır. Gönül her gün bir başka âlemdir.

Sevgilinin başkalarına imalı bakışlarını görünce, ey Nâbî, gönül kıskançlık gözyaşları döker. Acılar çeker.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NABİ - BİLMEZİZ RAST REVİŞ CÜNBİŞ-İ AKLAM GİBİ İNCELEMESİ

NABİ HAYATI ve ESERLERİ

NABİ – BEYİTLER AÇIKLAMASI

NABİ'NİN ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi