Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DİLİ NE NÂ’İL-İ ZEVK-İ VİSÂL İDEBİLDÜK - NABİ

GAZEL

Dili ne nâ’il-i zevk-i visâl idebildük
Ne kâ’il-i elem künc-i intizâr idebildük

Recâ-yı vasl ile ol şâha arz-ı hâller itdük
Ne bir mahalli didürdük ne der-kenâr idebildük

Bizi miyâne-i havf u recâya atdı mahabbet
Ne sabladuk gam-ı aşkı âşkâr idebildük

Bir âfet ile ne ser-germ olup ne bûsesin alduk
Ne bir nih’al bitirdük ne meyve-dâr idebildük

Gehî visâlin anup gâhî bîm-i hicrini Nâbî
Ne yârdan geçebildük ne ihtiyâr idebildük

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönlümüzü ne vuslat zevkine ulaştırabildik, ne de bekleyip elem çekmeye razı edebildik.

Vuslat ricaları ile sultana halimizi arz ettik ama ne buluşma yerine söyletebildik, ne de tamamen gözden çıkarabildik.

Muhabbet bizi korku ve yalvarışın tam ortasına attı. Onun için aşkımızın kederini ne salkıyabildik ne de açıklayabildik.

Ne bu güzel ile baş başa verip de bir busesini alabildik; ne de bir fidan yetiştirip meyvsindan istifade edebildik.

Bazen vuslatını andık, bazen ayrılığın korkusunu yaşadık. Ey Nâbî, ne sevgiliye kavuşabildik ne de ondan vazgeçebildik.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NABİ - BİLMEZİZ RAST REVİŞ CÜNBİŞ-İ AKLAM GİBİ İNCELEMESİ

NABİ HAYATI ve ESERLERİ

NABİ – BEYİTLER AÇIKLAMASI

NABİ'NİN ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi