Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CEM’ÜN TAMÂMA İRÜP DEVRİ CÂM KALMAMIŞDUR - NABİ

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

Cem’ün tamâma irüp devri câm kalmamışdur
O câmdan da bu meclisde nâm kalmamışdur

Rüsûn-ı lütf u kerem halk içünde mensîdür
Fakat alup virülür bir selâm kalmamışdur

Rakîb sâye-i lütfunda oldı perverde
Anınçün ey gül-i ter böyle hâm kalmuşdur

Cihân içinde murâdum ne ise virdi kazâ
Hemân bir almadugum intikâm kalmışdur

Ümîd kâtib-i takdirden müsâ’adedür
Cerîde-i emelüm nâ-tamâm kalmışdur

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Cem’in devri de, kadehi de sona erdi. Bu mecliste onun kadehinden eser bile kalmadı.

İyilik ve cömertlik göstermek halk arasında unutuldu gitti. Fakat alıp verilen bir selâm bile kalmadı.

Ey gül goncası, rakip senin zülfünün gölgesinde beslendiği için böyle ham kalmış, olgunlaşamamış.

Kader, şu cihanda ne istediysem hepsini verdi, yalnızca almak istediğim bir intikam kaldı.

Kaderinin kâtibi ümit etmeye izin vermiyor. Emellerimin sayfası böyle tamamlanmamış duruyor.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NABİ - BİLMEZİZ RAST REVİŞ CÜNBİŞ-İ AKLAM GİBİ İNCELEMESİ

NABİ HAYATI ve ESERLERİ

NABİ – BEYİTLER AÇIKLAMASI

NABİ'NİN ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi