Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

GÖNÜL NE ARZÛ-YI CÂH İDER NE TÂC U TAHT İSTER - NABİ

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Gönül ne arzû-yı câh ider ne tâc u taht ister
Reh-i himmetde ancak kalb-i nerm ü pâ-yı saht ister

Güşâyiş-hâh olan diller nesîm-i kâm-ı âlemden
Bu gülşende misâl-i gönce ol laht laht ister

Kenâr-ı dideden dûr olmasun aks-i kadd-i cânân
Leb-i ser çeşme-i gam sâye-i güster bir dıraht ister

Ne himmet kâr-gerdür ne taleb ne hüsn-i isti’dâd
Sezâ’yı bezm-i yâr olmağa da âdemde baht ister

Umar boynunda yârün sâ’id-sîmînini Nâbî
Semend-i meşreb-i rehvârına bir sîm raht ister

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönül, ne rütbe ne tac, ne de taht ister. O gayret yolunda yumuşak bir kalp ile sebat eden bir ayak ister.

Şu dünyanın ılık rüzgârı ile gönüllere ferahlık bulanlar, yaprakları parça parça açılmış, gül goncası isterler.
Sevgilinin boyunun gölgesi, gözden ırak olmasın. Çünkü dudak onun gam çeşmesi ile gölge veren ağacını ister.

Güzelliğe ulaşmak için ne gayret etmek ne de istemek yeterlidir. Sevgilinin meclisine ulaşmak için şu âlemde bahtın gülmesi lâzımdır.

Nâbî, sevgilinin boynundaki gümüş gerdanlığı umar. O, rahvan giden atına, gümüş bir eğer takımı ister.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NABİ - BİLMEZİZ RAST REVİŞ CÜNBİŞ-İ AKLAM GİBİ İNCELEMESİ

NABİ HAYATI ve ESERLERİ

NABİ – BEYİTLER AÇIKLAMASI

NABİ'NİN ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi