Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÜN GİBİ EVVEL BENİ - MURABBA- HAYALİ

Gün gibi evvel beni dünyâya sultân eyledün
Sonra dönd ün sâye-veş hâk ile yeksan eyledün
Başumı çevgari-ı mâh-ı nevle gaitan eyledün
Neyledün ey çarh-i hûnî neyledün kan eyledün

Bana çün aşüftelik ergürdi devr-i rüzgâr
Bahr-ı gamsın eyledün mevc-i hilâli aşikâr
Fülk-i cismün eyledün ol mevt: birle bî-karâr
Neyledün ey çarh-ı hûnî neyledün kan eyledün

Hâb-ı gafletden edüp suret gözinün perdesin
Dostluk kânununun nâ-sâz kildun perdesin
Böyle mi eyler cihanda bir kişi perverdesin
Neyledün ey çarh-ı hûnî neyledün kan eyledün

Kara yere dökmeye ehl-i zeminin kanını
Aşikâr etdün hilâlim hançer-i bürrâmını
Kime zalim urdımsa sildim dâmenünle kanını
Neyledün ey çarh-ı hûnî neyledün kan eyledün

Mihr yaksun haşre dek sinende hasret dâgım
Dîde-i encüm akı Isım yere kan ırmağım
Dişlesün dendân-ı Pervîn mâh-ı nev parmağını
Neyledün ey çarh-ı hûnî neyledün kan eyledün


1. Önce güneş gibi beni dünyaya sultan yaptm. Sonra döndün gölge gibi toprağa karıştırıp yok ettin. Başımı yeni doğmuş hilâlin sopasıyla oradan oraya yuvarladın. Ne yaptın, âh katil felek, ne yaptın? Kanıma girdin benim.

2. Zamanın akışı bana perişanlık getirdi. Sen gam denizisin, yeni ayin dalgalarını denizde ortaya çıkardın. Vücudumun gemisini o dalglayla oraya buraya sa-vurdun. Ne yaptın, ah katil felek, ne yaptın? Kanıma girdin benim (Ayın denizi dalgalandırdığı, mcd ve cezir olayını meydana gelirdiğinden sözedilmig).

3. Benim gerçeği görmeyen, görünüşe bakan gözüme gaflet uykusunu perde yapıp, dostluk kanununun perdesinin ahengini bozdun. Bir kişi, bu dünyada bekleyip büyüttüğünü böyle yapar mı? Ne yaptın, ah katil felek, ne yaptı? Kanıma girdin benim.

4. İnsanların kanını kara yere dökmeğe hilâlin keskin kılıcını ortaya çıkardın. Kimi yaraladınsa eteğinle hançerinin kanını şildin. Ne yaptın, ah katil Mek, ne yaptın? Kanıma girdin benim.

5. Güneş, kıyamete kadar göğsünde ayrılık yarasını yaksın. Yıldızların gözleri yerlere ırmak gibi kanlı gözyaşlarını akılsın. Ülker yıldızının dişleri yeni ayın parmağını dişlesin. Ne yaptın, ah katil felek, ne yaptın? Kanıma girdin benim.

 

İLGİLİ İÇERİK

HAYALİ - CİNAH ARA CİHAN İÇİNDEDİR ARAYI BİLMEZLER İNCELEMESİ

HAYALÎ BEY HAYATI ve ESERLERİ

HAYALİ - CİHAN ARA CİHAN İÇİNDEDİR...

HAYALİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi