Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SENUN MAHZÛNUN OLMAK BANA ŞÂDÂN OLMADAN YEGDÛR - NEV'İ

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Senun mahzûnun olmak bana şâdân olmadan yegdûr
Gamunla aglamak illerle handân olmadan yegdür

Cihanûn izz ü câhin böyle iz’ân eyledüm ben kim
İşigûnde kul olmak dehre sultân olmadan yegdür.

Düşüp kûy-ı harâbât içre sûfi kâse-lîs olmak
Serîr-i devlete fağfûr u hâkaan olmadan yegdür

Cihân-ı bî-sebatun rağmına devr itdürüp câmı
İçüp lâ-ya’kul olmak şâh-ı devrân olmadan yegdür

Şarâb-ı aşk ile Nev’î gibi mest-i müdâm olmak
Bakup bu ni’met-i dünyâya hayrân olmadan yegdür

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Senin yüzünden mahzun olmak benim için mutlu olmaktan, Gamınla ağlamak başkalarıyla gülüp eğlenmekten yeğdir.

Cihanın ululuk ve yüceliğini ben şöyle anlıyorum; Eşiğinde kul olmak kâinata sultan olmaktan yeğdir.

Düşüp harabat köyü içinde çanak yalayan sûfî olmak Devlet tahtına sultan olmaktan yeğdir.

Dönek dünyaya rağmen kadehi elden ele dolaştırıp içerek Akıl kaydından kurtulmak, dünya pâdişâhı olmaktan yeğdir

Aşk şarabıyla Nev’î gibi sürekli sarhoş olmak Bu dünyaya bakıp hayran olmaktan yeğdir.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NEV'İ ŞİİRLERİ

NEVİ - BELA DİLDENDİR OL DİLDAR ELİNDEN...

NEV'İZADE ATAİ HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi