Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MEDED EY GÖNLÜMİ SİHİR İLE MEFTÛN EYLEYEN EYLEYEN DİLBER - NEV'İ 

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Meded ey gönlümi sihir ile meftûn eyleyen eyleyen dilber
Alup aklum beni aşk ile Mecnûn eyleyen dilber

İdüp izhâr-ı şevkat gösterüp meyl ü mahabbetler
Görünmez derde uğradup gözüm hûn eyleyen dilber.

Bana evvel seni lûtfumdan arturmam diyüp âhır
Karâr u sabrum eksüp derdüm efzun eyleyen dilber

Tutup cevr eylemekte devr usûlin âşk-ı zâra
Beni inletmeyi ney gibi kaanûn eyleyen dilber


……….EKSİK………………

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey benim gönlümü sihirle büyüyen aklımı alıp Beni aşkıyla mecnûna çeviren dilber.

Bana şevkat gösterip meyl ve muhabbet eden Sonrada görünmez derde uğradıp gözümü kan eden dilber

Önceleri bana seni lûtfumdan uzak tutmam Deyip sonra da karar ve sabn mı azaltıp derdimi arttıran dilber.

Ben ağlayup inleyen aşığa ezâ cefâ etmek için Devrin usêullerini uygulayıp, beni ney gibi inletmeyi kaanûn hâline getiren dilber.

Nev’îye bazen yüzünü bazan da saf sineni Gösterip benim halimi günden güne değiştiren dilber meded elinden!

https://www.academia.edu

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NEV'İ ŞİİRLERİ

NEVİ - BELA DİLDENDİR OL DİLDAR ELİNDEN...

NEV'İZADE ATAİ HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi