Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BELA DİLDENDÜR OL DİLDAR ELİNDEN DADUMUZ YOKTUR - NEV'İ

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Belâ dildendür ol dildâr elinden dâdumuz yokdur
Gönüldendür şikâyet kimseden feryâdumuz yokdur

Niçün aşk ehlini yâd etmez ol lâ’l-i Mesîh-âsâ
Bilür hod âlem-i ervâha nisbet yâdumuz yokdur

Harâbât ehline rûz-ı hesâbı anma ey vâiz
Bizüm hergiz bu varlık defterinde adumuz yokdur

Toğup kumrî-sıfat biz andan tavk-ı mahabbetle
Esîr-i hayd-ı derd ü mihnetüz âzâdumuz yokdur

Mukarrer şâir-i şîrîn- zebânuz Nev’iyâ ancak
Bu devr içinde bir şöhret verür Ferhâd’umuz yokdur

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bela gönülden geliyor; o sevgilinin yüzünden bir şikâyetimiz yok. Bizim şikâyetimiz kendi gönlümüzdendir; başka kimseden şikâyetçi değiliz.

Bizi kimsenin ölüler âlemi kadar bile anlamadığını bilir de, o İsâ gibi dudakları can veren sevgili âşıkları niçin hiç anmaz.

Ey öğüt veren! Meyhânede oturup kalkanlara kıyâmetteki hesap gününü hiç anma. Bizim bu varlık defterinde adımız, şanımız hiç geçmez.

Biz, kumru gibi, anamızdan boynumuzda aşk halkasıyla doğmuşuz. Bunun için dert ve keder bağının tutsağıyız. Kurtulup, serbest kalma umudumuz da yok.

Ey Nev’î. Şüphesiz biz, tatlı dilli bir şâiriz ama bu devirde Bizi üne kavuşturacak bir Ferhad’ımız yok.

https://www.academia.edu/25187696/B%C3%9CY%C3%9CK_T%C3%9CRK_KLAS%C4%B0KLER%C4%B0

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NEV'İ ŞİİRLERİ

NEVİ - BELA DİLDENDİR OL DİLDAR ELİNDEN...

NEV'İZADE ATAİ HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi