Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CAM-I SAFA GEREKMEZ DÜNYA-YI DUN ELİNDEN - NEV'İ

GAZEL

Câm-ı safa gerekmez dünyâ-yı dûn elinden
Merdaneler, şikârı almaz zebûn elinden

Gam çekme câm-ı mergi yeksân sunar zamâne
Ol zehri Cem de çekmiş gerdûn-ı dûn elinden

Dil safhasına, baktım, etrafı cümle meşrûh
Bildim, bu nüsha çıkmış bir zi- fünûn elinden

Kefkef geçer denizler ışk ile muztarib-hâl
Dağlar şikâyet eyler sabr u sükûn elinden.

Ferhâd'a öz vücûdu dağlarca hâil idi
Yoksa değildi âciz ol Bî-sütûn elinden

Hâlî değil gönülden her giz o zülf ü şâne
Kârım katı müşevveş hâl-i derûn elinden

Ehl-i safa dilinden bir şi'r dedi Nev'î
Geh şükr ü geh şikâyet ışk u cünûn elinden.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NEV'İ ŞİİRLERİ

NEVİ - BELA DİLDENDİR OL DİLDAR ELİNDEN...

NEV'İZADE ATAİ HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi