Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YEĞDİR - NEV'İ

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Senun mahzûnun olmak bana şâdân olmadan yegdûr
Gamunla aglamak illerle handân olmadan yegdür

Cihanûn izz ü câhin böyle iz’ân eyledüm ben kim
İşigûnde kul olmak dehre sultân olmadan yegdür.

Düşüp kûy-ı harâbât içre sûfi kâse-lîs olmak
Serîr-i devlete fağfûr u hâkaan olmadan yegdür

Cihân-ı bî-sebatun rağmına devr itdürüp câmı
İçüp lâ-ya’kul olmak şâh-ı devrân olmadan yegdür

Şarâb-ı aşk ile Nev’î gibi mest-i müdâm olmak
Bakup bu ni’met-i dünyâya hayrân olmadan yegdür

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ
Senin yüzünden mahzun olmak benim için mutlu olmaktan, Gamınla ağlamak başkalarıyla gülüp eğlenmekten yeğdir.

Cihânın ululuk ve yüceliğini ben şöyle anlıyorum; Eşiğinde kul olmak kâinâta sultân olmaktan yeğdir.

Düşüp harâbât köyü içinde çanak yalayan sûfî olmak Devlet tahtına sultân olmaktan yeğdir.

Dönek dünyâya rağmen kadehi elden ele dolaştırıp çeyre’ Akıl kaydından kurtulmak, dünya pâdişâhı olmaktan yeğdir

Aşk şarâbıyla Nev’î gibi sürekli sarhoş olmak Bu dünyâya bakıp hayrân olmaktan yeğdir

 

NEV’Î

(1533 – 1599)

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NEV'İ ŞİİRLERİ

NEVİ - BELA DİLDENDİR OL DİLDAR ELİNDEN...

NEV'İZADE ATAİ HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi