Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÖRDÜĞÜM REDİFLİ -ZATİ ZATİ ile ilgili görsel sonucu

1. Dâima dil-dârdan cevr ü cefâdur gördüğün

Yok naziri ey gönül bir bi-vefâdur gördüğün

 

2. Rüzgâr âyine sinden bir güler yüz görmedük

Ağla ey göz sûret-i derd ü belâdur gördüğün

 

3. Düşde gördüm zülfüni remmâle vardum subd-dem

Didi miskin bu gice bir ejdehâdur gördüğün

 

4. Cama bu İskender-i dil nice mail olmasun

Sûfiyâ Âyîne-i Gîtî-nümâdur gördüğün

 

5. Gör sitâren şehr içinde seyr iderken Zâti'yâ

Ayun on dördine benzer meh-likadur gördüğün

 

 

Günümüz Türkçesiyle

1.    Sevgiliden gördüğün, (sevgilinin sana ettiği) dâima çevir ve cefâdır. Ey gönül! Gördüğün, eşi benzeri olmayan bir vefasızdır.

2.Zamanın aynasında bir güler yüz görmedik;

Ağla ey göz, gördüğün derdin ve belânın suretidir, yüzüdür.

3. Zülfünü düşte (rüyamda) gördüm, sabahleyin (bu düşün anlamını öğrenmek için) remilciye gittim;

(Remilci) Bana dedi ki: "A zavallı, (senin) bu gece gördüğün bir ejderhadır." (Remil: Birtakım nokta ve çizgilerle geleceği keşfetme ilmidir.  Kum üzerine çizilen nokta ve çizgilerle yapılır.)

4.Bu gönül İskender'i (İskender’e benzeyen bu gönül), kadehe nasıl düşkün olmasın; Ey sofu, Cihanı Gösteren Ayna'dır bu gördüğün.

5.Ey Zâti! Yıldızını şehir içinde dolaşırken gör (bak);

Ayın ondördüne benzeyen bir ay yüzlü (sevgilidir) gördüğün.

(Halil Erdoğan CENGİZ, Divan Şiiri Atolojisi, Bilgi Yay.)

 

 İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ ve ŞİİRLERİ

ZATİ'NİN ŞİİRLERİ

ZÂTÎ HAYATI ve ESERLERİ

ZATİ - GÖRİCEK HÜSNÜN İNAN-I İHTİYAR ELDEN GİDER

ZATİ - EY FELEK DÖNE DÖNE ALMA GÜNAHIM HAZER ET

ZATİ - NİKABIN AÇTI TA OL MEH...

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi