Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MEĞER VAR İDİ BİR NAKKAŞ-I KAMİL - ZATİ

Şem ü Pervane Mesnevisinden

Meğer var idi bir nakkâş-ı kâmil
Olurdu Mani-i Çin'e mukabil

Ne ki yazar ise şirin düşerdi
Asel resmeylese zenbûr üşerdi

Ne yere yazsa yüz şevk ile bir şem'
Olurdu ol yere pervaneler cem

Eğer resmetse bir mahbûb-ter gül
Figan eylerdi karşusunda bülbül

Havaya, su yazaydı seyl akardı
Suya od çizse mâhiler yakardı.

Eğer ki kehrûbâ yazsa kapar keh
Güzeller yazsa görenler eder ah!

Güneş resmetse ay andan ala nûr
Cihanda kalmaya bir zerre deycûr.

 İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ ve ŞİİRLERİ

ZATİ'NİN ŞİİRLERİ

ZÂTÎ HAYATI ve ESERLERİ

ZATİ - GÖRİCEK HÜSNÜN İNAN-I İHTİYAR ELDEN GİDER

ZATİ - EY FELEK DÖNE DÖNE ALMA GÜNAHIM HAZER ET

ZATİ - NİKABIN AÇTI TA OL MEH...

SON EKLENENLER

Üye Girişi