Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NEFİ - KALMAZSA GER OL GUŞE-İ...

GAZEL 

1. Kalmazsa ger ol gûşe-i dâmân elimizde
    Elden ne gelür çâk-i girîbân elimizde

2. Zâhid bize peymâne yeter sanma tehî-dest
    Lâzım mı heman sübha-i mercân elimizde

3. Dil teşne beden aşk ile bir mertebe pürtâb
    Yahpâre olur ahker-i sûzân elimizde

4. Bir nice doyuncg kanalım câm-i murâda
    Bir lâhza komaz sâki-i devrân elimizde

5. Bir sünbüle benzer ki ola şebnemi vâfir
    Nefî yine bu kilk-i dür efşân elimizde

Vezni: Mefûlü Mefâîlü Mefâîlü Feûlün

 

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ - KALMAZSA GER OL GUŞE-İ DAMAN ELİMİZDE İNCELEMESİ

NEFİ –KASİDE İNCELEMESİ

NEFİ – GAMZEN NE DEM Kİ TİĞ ÇEKİP...

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi