Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TUTİ-İ MUCİZE-GUYEM NE...-NEF’İ 

GAZEL 

Vezni: Feilâtün (Fâilâtün Feilâün Feilün (Fa'lün)


1. Tûti-i mu'cize-gûyem ne desem lâf değil
    Çerh ile söyleşemem âyinesi sâf değil

2. Ehl-i dildir deyemem sînesi sâfolmayana
    Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil

3. Yine endişe bilür kadr-i dür-i güfârım
    Rûzgâr ise denî dehr ise sarrâf değil

4. Girdi miftâh-i der-i genc-i maânî elime
    Âleme bezl-i güher eylesem itlâf değil

5. Levh-i mahfûz-i sühanğir dil-i pâk-i Nefî
    Tab'-i yâran gibi dükkânçe-i sahhâf değil

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Mûcizeli sözler söyleyen bir papağanım. Ne desem boş laf değildir: Felek ile anlaşamıyorum, onun aynası temiz değildir. (Papağan aynaya bakarak konuşur. Ayna temiz değilse kendisini göremediği için konuşmaz. Ayna gönüldür. Şair diğer insanların gönlüne saf ve temiz bulmadığı için onlarla anlaşamıyor)

Gönlü temi olmayana gönül ehlidir diyemem. Gönül ehli insanların birbirini bilmemesi insafa sığan bir şey değildir.

Benim inci gibi sözlerimin değerini ancak düşünen insanlar bilir. Zaman alçak, dünya ise sarraf olmadığı için benim sözlerimden bir şey anlamaz.

Mânâ hazinesinin kapısının anahtarı artık benim elime geçti. O hazinedeki incileri dünyaya saçsam, boşa harcamış olmam.

Nef'î'nin temiz gönlü gizli sözlerin yazıldığı bir levhadır, yoksa dostların gönlü gibi kitapçı dükkânı değil. (Levh-i Mahfûz âlemde olmuş ve olacak her şeyin yazılı olduğu levhadır ki bir anlayışa göre Takdir-i İlâhi'dir)

 

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi