Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NEF’İ – TUTİ-İ MUCİZE-GUYEM NE...

GAZEL 
1. Tûti-i mu'cize-gûyem ne desem lâf değil
    Çerh ile söyleşemem âyinesi sâf değil

2. Ehl-i dildir deyemem sînesi sâfolmayana
    Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil

3. Yine endişe bilür kadr-i dür-i güfârım
    Rûzgâr ise denî dehr ise sarrâf değil

4. Girdi miftâh-i der-i genc-i maânî elime
    Âleme bezl-i güher eylesem itlâf değil

5. Levh-i mahfûz-i sühanğir dil-i pâk-i Nefî
    Tab'-i yâran gibi dükkânçe-i sahhâf değil

Vezni: Feilâtün (Fâilâtün Feilâün Feilün (Fa'lün)

 

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ – TUTİ MUCİZE-GUYEM NE DESEM LAF DEĞİL incelemesi

NEFİ –KASİDE İNCELEMESİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

NEFİ – GAMZEN NE DEM Kİ TİĞ ÇEKİP...

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi