Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

İHYÂ EDEN İDEN ENDÎŞE-İ FEYZ-I NEFESÜMDÜR -  NEFİ

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

İhyâ eden iden endîşe-i feyz-ı nefesümdür
Endîşe benüm tıfl-ı dil-i nev-hevesümdür

Ben mest-i mey-gede-i aşk-ı Hudâyım
Tâkdir rikâbumda sebû-keş asesümdür

Oldum Güher-i feyz ile deryâ-yı me’ânî
İ’râb u hurûf-ı sühanum hâr ü hasümdür.

Ol kâfile-sâlar-ı reh-i ka’be-i aşkam
Kim nâle-i uşşâk sadâ-yı ceresümdür

Olsam n’ola Nef’ î gibi hallâk-ı ma’ânî
İhyâ iden endîşevi feyz–i nefesümdür.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Düşünceyi canlandıran benim nefesimin feyzidir. Düşünce benim yeni heveslerle dolu gönlümün çocuğudur.

Ben Allah aşkının şarabının sarhoşuyum Allah’ın takdiri yol boyunca yanımda yürüyen seyisim gibi. Benim şarap testimin taşıyıcısıdır.

İncilerimin bolluğu ile manalar denizi olmuşum: Benim sözlerimin düzgünlüğü bu incilerin yanında Çalı çırpıdan başka bir şey değildir.

Ben aşk kâbesine giden yolların kervanbaşıyım Aşıkların iniltisi bu kervanın can sesidir. (Eskiden kervanların en önünde deveye çan asılırdı)

Nef’î gibi manalar yaratan biri olsam şaşılacak ne var? Düşünceyi canlandıran benim nefesimin feyzidir.

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi