Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

NE TENDE CAN İLE SENSİZ ÜMİD...  - NEFİ

GAZEL

Ne tende can ile sensiz ümîd-i sıhhat olur

Ne can bedende gam-ı firkatinle rahat olur

 

Ne çâre var ki firâkınla eğlenem bir dem

Ne tâliim meded eyler visâle firsat olur

 

Ne şeb ki kûyuna yüz sürmesem o şeb ölürüm

Ne gün ki kametini görmesem kıyamet olur

 

Dil ise gitti kesilmez hevâ-yi aşkından

Nasihat eyledüğümce beter melâmet olur

 

Belâ budur ki alıştı belâlarınla gönül

Gamın da gelse dile bâis-i meserret olur

 

Nedir bu tali’ ile derdi Nef’i-i zârın

Ne şûhu sevse mülâyim dedikçe âfet olur

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ne tende can ile sensiz sağlık ümidi olur! ? Ne de ayrılığın gamı ile bedende râhat olur! ?

Ne çare var ki bir an ayrılığınla eğlenem! Ne tâlim meded eyler, ne de kavuşmaya fırsat olur!

Hangi gece ki köyünü yüz sürmesem o gece ölürüm! Hangi gün ki boyunu görmesem kıyamet olur!

Gönül gitti gider, aşkının hevasından kesilmez! Öğüt verdikçe beter kınanmış olur!

Gönül senin açtığın sıkıntılara alıştı asıl bela budur ki senden bela da gelse gönle sevinç vesilesi olur

Bu tâli' ile inleyen Nef'înin derdi nedir? Hanngi şen ve oynak güzeli sevse, buna hoş, yumuşak dedikçe âfet olur!

 

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi