Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NEŞÂT U İŞRETİ NEYLER GAMUNLA HEMDEN OLAN - NECATİ BEY

GAZEL

Neşât u işreti neyler gamunla hemden olan
Kapunda cennetün adın anar mı âdem olan

Hakikaten yine bir demdurur ziyâde değül
Saâdeti şu cemi’-i zamânda her dem olan

Aceb zemâneye kalduk gelünüz ağlaşalum
Zelildür hüner ü fazl ile mükerrem olan

Yenilenür elemi yatmaz eski gussa ile
Düşinde bir gice nâgâh şâd u hurrem olan,

Benim katumda ölüm şerbetidür Âb-ı Hayât

Ki bir dem önce gidendür hemîşe bî-gam olan

Didüm hezâra ki bin söyleyen ölür dirler
Didi ne şübhe yeğer gonca gibi epsem olan

Ecel gelüp sefere nevbetündurur diyicek
Necâtiye kara yayadurur müsellem olan

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Senin gamınla arkadaş olan yeyip içip neşelenmeyi ne yapsın? Adam olan senin kapında cennetin adın anar mı?

Ey mutluluğu her zaman devamlı olan; mutluluk gerçekte bir ânlıktır, fazla değildir.

Acayip bir zamana kaldık, geliniz ağlaşalım, zamandan şikayet edelim; çünkü hüner ve faziletlerden dolayı hürmet görmüş olanlar, şimdi aşağılanıp hor tutulmaktadır.

Düşünde bir gece ansızın neşelenenin elemi yenilenir, eski keder ve sıkıntıyla yatmaz.
Benim katımda ölüm şerbeti Hayat Suyu(Bengi su)dur; çünkü devamlı olarak bir dem önce gidendir.

Bülbüle “ Bin söyleyen ölür” dedim; dedi ki “ Ne şüphe, gonca gibi susup ağzını kapatan yeğer, rağbet bulur”.

Ecel gelip de “ Sefer sırası senindir ” dediğinde Necâti’ye düşen kara yaya gitmektir.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

 

Üye Girişi