Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HÂK-İ PÂYUNA KUL OLDUĞUM NE LÂZIM BEN DİMEK - NECATİ BEY

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Hâk-i pâyuna kul olduğum ne lâzım ben dimek
Bende ye lâyık mıdur sultânum evvel ben dimek

Benlüği terk eyle mutrib nâleni dilsûz kıl
Bezm-i cândur ayb ola uşşâk içinde ten dimek

Gül yüzünle sahn-ı gülşen şöyle zîbâ oldı kim
Dostum ta ’rifolupdur cennete Gülşen dimek

Pâydar olmaz güzellik razv-ı cennet gibi
Sen bilürsin ey yüzi cennet hele benden dimek

Ben kulunçün dir imişsin kim bana cânın virür
Ölmek olur dostum olmaz sana yalan dimek

Goncanun ağzına bakarken çemende andelîb
Gülşenün ahvâlini câiz midür sûsen dimek

Gonca-veş cân u surâhî hep ağız bir itdiler
İç diyu sofî Necâtîye ne lâzım ne dimek

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Kapıda kul olduğumu benim söylemem gerek mi? Kula senden önce söze başlayıp “ben ” demesi veyâ sen varken kendinden bahsetmesi lâyık mıdır, sultânım?

Ey saz çalan, benliği bırak da feryâdını gönül yakıcı kıl; can meclisidir bu, âşıkların içinde tenden bahsetmek ayıptır.

Çiçek bahçesinin yüzü, senin gül yüzünle öyle güzelleşti ki sevgilim, cennete çiçek bahçesi demek onu târif etmek olur, çünki çiçek bahçesinin cennet farkı kalmadı.

Güzellik cennet bahçesi gibi devâmlı olmaz; sen bilirsin ey cennet yüzlü, hele benden demesi!

Ben kulun için “Bana canını verir” diyormuşsun; ölürüm de seni yalancı çıkarmam ey sevgilim.

Bülbül bir işâret için bahçede goncanın ağzına bakarken, çiçek bahçesinin ahvâlini susamın demesi câiz midir?

Can ve surâhi gonca gibi ağız bir ettiler; ey sofu, senin iç diye Necâti’ye söylemenin ne gereği var?

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi