Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BENÜM SERV-İ HIRÂMÂNUM CEMÂLÜN TÂZE BÂĞ OLMIŞ - NECATİ BEY

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Benüm serv-i hırâmânum cemâlün tâze bâğ olmış
Ruhum güllerinün kızılı kızıl ağı ağ olmış

Mahabbet sebzezârında biter çok lâleler ammâ
Bulunmaya benüm gibi cefâdan bağrı dağ olmış

Yüzini gösterüp gizler keb-i lâ'bîni cânâne
Dirîğâ mevsim-i gülde mey-i nâba yasağ olmış

Eğilmesün diyu âhum yilinden sakınup her dem
Rakîb-i kelb ol servün nihâline dayağ olmış

Gönül çün âşıkun işi yakılmakdur yıkılmakdur
Cihânda kimse var mı ışk ucundan od ocağ olmış

Necâtî derdmend iken kapun dârüşşifâsından
İnâyet şerbetin nûş eyleyüp filhâl sağ olmış

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey benim salınan servi boylum, güzelliğin tâze bağ gibi; yanağının güllerinin kızılı kızıl, akı ak olmuş, ne kadar güzel olmuşlar!

Muhabbet bahçesinde çok lâleler biter ama benim gibi cefâdan bağrı yaralanıp dağlanmışı bulunmaz.

Sevgili yüzünü gösterip de yâkût renkli dudağını gizliyor; eyvâh, bahar mevsiminde saf şarap içmeğe yasak olmuş!

Ahımın yelinden eğilmesin diye her dem köpek rakîb o servi fidanı boyluya dayak olmaktadır.

'Ey gönül, âşığın işi yakılmak yıkılmaktır; cihanda aşk dolayısiyle od ocak olmuş, mal mülk edinip râhata kavuşmuş var mı?

Necâtî derdli iken senin kapının şifâ yurdundan lûtuf şerbeti içmiş, hemen sağalmıştır.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

Üye Girişi