Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NİGÂRA GÂH GÜNEŞ GÂH OLUR KAMER DİRLER - NECATİ BEY

GAZEL

Mefâ’ilün / fe’ilâtün / mefâ’ilün / fe’ilün

Nigâra gâh güneş gâh olur kamer dirler
Görün o bi-bedelün yüzine neler dirler

Yüzün görüp sevinenler saçundan ağlamasun
Ki tanladan gülen ahşama dek güler dirler

Hevâ-yı ışk ile hâk olanundurur meydân
Bu od ile tutuşup sabr iden yeğer dirler

Ölür isem berü gel yüzüm görüp öleyin
Bahar günleridür mevsim-i sefer dirler

Güzeller ağlamayana ne derdi olımaz yârân
Meseldurur ki ere bir hüner yiter dirler

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sevgiliye gâh güneş, gâh olur kamer derler; görün o eşi ve benzeri olmayanın yüzüne neler diyorlar.

Yüzünü görüp sevinenler saçından ağlayıp şikâyet etmesin; çünki “tan vaktinden gülen akşama dek güler ” derler.

Meydan aşk hevesiyle, aşk uğruna toprak olanındır; bu ateşle tutuşup sabreden murâdına kavuşur, derler.

Beri gel, ölürsem de yüzünü görüp öyle öleyim; derler ki bahar günleri sefer mevsimidir.

Güzeller ağlamayana “acabâ ne derdi var” derler de kan ağlayana gülerler “zavallı gafil! ” derler.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi