Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÜZELDE MURÂD ÂN OLUR ENDÂM DEĞÜLDÜR - NECATİ BEY

GAZEL

Mefûlü / mefâ’îlü / mefâ’îlü / fe’ûlün

Güzelde murâd ân olur endâm değüldür
Keyfıyyet olur meyde garaz câm değüldür

Toğrusu bu kim kâmet-i dldârum öninde
Serv-i çemenün turuşı endâm değüldür

İlerde delü kanlu idi bâde be-gâyet
Duruldu biraz şimdi inen hâm değüldür

Kış günleri geldi hele ben bildüğüm oldur
Hasretle geçen giceler eyyâm değüldür

Zülf ü ruhi şeydâsına kim diye Necâti
Kim düni güni kadr ile bayram değüldür

Ki meyün sohbetine âdemi kaygu getürür

Ser-i kûyuna şarâb içmeyicek varımazın
Ten-i hâşâkümi ol gülşene bu su getürür

Niçe bir zühd ü vera’ saflarını bozmağ içün
Hat u hâlünle müjen leşker-i hindû getürür

Bana sensüz felekün şehd ü şeker sunduğını
Sanuram kim yedi tasdan geçer ağu getürür

Hat u hâlin haberin virdi sabâ zülfünden
Döndi ol hâce-i hindûya ki dârû getürür

Ser-i kûyına ahup gelse Necâti gönlin
Ama benzer ki şifâhâneye sayru getürür


GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ


Güzelden murad çekici bir güzelliktir, boy bos değildir; şarapta aranan iyiliği veya kötülüğü; yani verdiği keyiftir, kadeh değildir.

Doğrusu bu ki, sevgilinin boyunun önünde çimendeki servinin duruşuna endam denemez.

Eskiden şarap zorlu delikanlı idi; şimdi biraz duruldu o kadar çiğ değildir.

Kış günleri geldi, benim bildiğim odur ki hasretle geçen geceler zamandan değildir, hayattan sayılmaz.

Ey Necâti, saçı ve yanağı uğruna divâne olmuşların gecesi gündüzü Kadir gecesi ve bayram günü değildir, diye kim diyebilir?

Dudağına can ve gönüllü yasemin kokulu ayva tüyleri getirir; çünki şarabın sohbetine insanı kaygı getirir.

Senin mahallene şarap içmeyince varamam; çör-çöp gibi olmuş tenimi o çiçek bahçesine bu su getirir.

Nice ham sofularla haramdan sakınanların saflarını bozmak için ayva tüylerin ve beninle kirpiklerin hind askeri getirir.

Sensiz bana felek bal ve şeker sunsa, yedi tasdan geçmiş ağu getiriyor sanırım.

Zülfünden gelen bahar yeli, ayva tüylerinle beninin haberini verdi; o Hindli tâcire benzer ki ilâç getirir.

Necâti gönlünü alıp senin mahallene varsa, şifâ yurduna hasta getirene benzer.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi