Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ZİBÂ RUHUNDAN OLDI LEBÛN EY KAMER LEZÎZ - NECATİ BEY

GAZEL

Mefûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün

Zibâ ruhundan oldı lebûn ey kamer lezîz
Gün germ olınca lâcerem olur semer leziz

Işk odıdur ruhunla lebünden safâ viren
Mihrün harâretinden olur gülşeker lezîz

Rıhlet güninde derdüni dünyâya virmezin
Zirâ olur müsâfire zâd-ı sefer lezîz

Ağladuğumı zülfün ider gülmeğe bedel
Acı deniz suyını bulutlar ider lezîz

Gam acısı Necâtîye hoş geldi öyle kim
Gelmez mezâka şehd ü şeker ol kadar lezîz

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey ay yüzlü, senin parlak yanağından dolayı dudağın tatlıdır; çünki gün sıcak olunca elbette meyve tatlı olur.

Gönülü yanağınla dudağından huzûra kavuşturan aşk ateşidir; güneşin harâretiyle gülşeker tatlı olur.

Ayrılık gününde senin derdini dünyâya değişmem; çünki sefere çıkana yol azığı tatlı olur.

Ağlayışımı saçın gülmeğe eş eder; acı deniz suyunu bulutlar tatlılaştırır.

Gam acısı Necâtî’ye öyle hoş geldi ki, bal ve şeker damağa o kadar tatlı gelmez.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi