Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GONCA CÂMINDAN OLUPDUR ANDELÎB-Î ZÂR MEST - NECATİ BEY

GAZEL

Fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilün

Gonca câmından olupdur andelîb-î zâr mest
Bilmeyen şöyle sanur kim yok yere ağlar mest

Her kişi bezm-i ezel mestidurur ammâ ki ben
Cür’a-i câm-ı lebünle olmışam tekrâr mest

Dilde sırr-ı ışkunı sakladuğum ayb eyleme
Olıgelmişdür ider keyfiyettin inkâr mest

Gözlerün ile değişdüm gönlümi bir gamzeye
Aldamak âsân olur çünkim ola ayyâr mest

Kan içelden gözleri oldı müselmânlar zebûn
Katı ceng eyler Necâtî olıcak küffâr mest

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

İnleyip feryâd eden bülbül gonca kadehinden sarhoş olmaktadır; bilmeyen sarhoş yok yere ağlar sanır.

Herkes ezel kadehinin sarhoşudur; ama ben dudağının kadehinin yudumuyla tekrar sarhoş olmuşum.

Aşkının sırrını gönülde saklayışımı kınama; sarhoş sarhoşluğunu inkâr eder.

Gönlümü bir gamze karşılığında gözlerinle değiştirdim; bilirim, hiylekâr sarhoş olunca onu aldatmak kolaydır.

Gözleri kan içeliberi Müslümanlar zebûn oldu; Ey Necâtî, kâfirler sarhoş olunca katı savaşır.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi