Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GAMZEN OKINI GÂH DİLE GÂH CÂNA AT - NECATİ BEY

GAZEL

Mefûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün

Gamzen okını gâh dile gâh câna at
Ey kaşları kemân iki başdan nişâne at

Sandûkasında sînemün olsun nişâne dil
Öğret elüni gel berü ta’limhâne at

Benzetdilerse çihre-i dildâra ey güneş
Şevk ile germ olup külehün âsumâna at

Meyl it gözüm yaşına eyâ serv-i hoş-hırâm
Dirler ki eyle iylüği âb-ı revâna at

Utdun cemî’ varumı yârâ harif isen
Bu def’a kâ’beteyn-i gamı nakd-i câna at

Çün serv dost nâz ile gülşende salına
Ey bâğbân çınârun elin al yabana at

Gamdan halâs ister isen gel Necâtîyâ
Dil cur’asını câm-ı mey-i ergavâna at

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gamzenin okunu gâh gönüle gâh cana at; ey keman kaşlı ikitarafa nişan at.

Bağrımın sandukasında gönlüm nişân olsun; işte tâlimhâne, at ey sevgili, gel elini alıştır!

Ey güneş, seni, eğer sevgilimin çehresine benzettilerse; sevincinden coşup külâhını göğe at.

Gözümün yaşıyla ilgilen ey sevgili; “iyilik et de suya at” derler.

Bütün varlığımı ütdün ey sevgili; eğer kumar arkadaşı isen ’ bu kez gam zarını cam sermâyesi için at.

Bak sevgili servi gibi çiçek bahçesinde naz ile salınıyor; ey bahçıvan, çınarı elinden tutup dışarı at, o orada yakışmaz artık.

Ey Necâtî, gamdan kurtulmak istiyorsan gönül yudumunu erguvan renkli şarabın kadehine at.

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi