Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÇIKALI GÖKLER AHIM ŞERERİ DÖNE DÖNE - NECATİ BEY

1. Çıkalı göklere âhım şereri döne döne
Yandı kandîl-i sipihrin ciğeri döne döne

2. Ayağı yer mi basar zülfüne berdâr olanın
Zevk u şevk ile verir cân u seri döne döne

3. Şâm-ı zülfünle gönül Mısrı harâb oldu diyü
Sana iletti kebûter haberi döne döne

4. Sen durup raks edesin karşına ben boynum eğem
İne zülfün kuca sen sîm-beri döne döne

5. Ka’be olmasa kapın ay ile gün leyi ü nehâr
Eylemezlerdi tavaf ol güzeri döne döne

6. Sen olasın diye yer yer asılıp âyineler
Gelene gidene eyler nazarı döne döne

7. Ey Necâtî yaraşır mutribi şeh meclisinin
Raks vurup okuya bu şi’r-i teri döne döne

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

Üye Girişi