Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÖRÜNMEZ YÂR BEN MAĞLÛB-I AŞKAM IZTIRÂBUM VAR - BAĞDATLI RUHİ 

GAZEL 

Görünmez yâr ben mağlûb-ı aşkam ıztırâbum var
Beni mest eyle sâkî gel ki yârumla itâbum var

Hatun âyâtınun tefsirine bir vech buldum kim
Su’âl eylerse zâhid bir su’âle bin cevâbum var

Dehânun sıfrını sâfi tutarmış yok hesâbiyle
Hele rûz-ı hesâb olsun anunla çok hesâbum var

Salâdur âleme câm-ı belâdan zevk eden gelsün
Harîf-i meclis-i aşkam tokuz şîşe şarâbum var

Garîb-i aşkam ammâ sâye-i lûtfında hôş-hâlüm
Beni tenhâda sanman zerre-perver âfitabum var

Gedâ isem nola bâlâ-nişîn-i meclis-i kurbum
Gedâsından kaçınmaz bir şeh-i âlî-cenâbum var

Bihamdillah mukim-i âsitân-ı aşkam ey Rûhî
Ne bâkim var bir öyle bargâha intisâbum var

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ben aşka yenilmiş biriyim sevgili görünmez, derdim çok, gel ey içki sunan güzel beni sarhoş et, yârimle aram açık.

Yüzündeki tüylerin âyetlerini tefsire öyle bir metod buldum ki kaba sofu bundan dolayı bana soru sorarsa ona bir cevabım var.

Senin ağzının sıfırının sofu yok sayarmış, hele bir hesap günü olsun hesaplaşacağım çak şey var.

Bütün âlemi dâvet ediyorum; bela kadehinden zevk alan herkes gelsin aşk toplantısının; ustasıyım, dokuz şişe şarabım var.

Aşk garibiyim ama senin lütfunun gölgesinde muutluyum. Beni tenhâda zerrecikleri ortaya çıkaran güneşim var.

Dilenciysem ne olmuş! Yakınlık meclisinin başköşesinde oturuyorum. Çünkü dilencisinden kaçınmayan değerli bir sultânım var.

Ey Rûhî, çok şükür aşk eşiğinde oturuyorum. Öyle bir tekkeye bağlıyım ki hiç korku endişesi taşımıyorum.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

BAĞDATLI RUHİ ve ŞİİRLERİ

BAĞDATLI RUHİ HAYATI ve ESERLERİ

BAĞDATLI RÛHİ HAYATI

BAĞDATLI RUHİ-TERKİBEND AÇIKLAMALI

BAĞDATLI RÛHÎ -TERKİB-İ BEND TAM METİN

SON EKLENENLER

Üye Girişi