Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Bu Konuyu Facebook Profilinde Paylaş

 

BAĞDATLI RÛHÎ

Asıl adı Osman'dır. Yakın dostu Ahdî, babasının Ayaş Paşa maiyetinde Bağdat'a yerleşen gönül­lü Türklerden olduğunu kaydeder. Ruhî, aynı adı taşıyan diğer şairlerden ayırt edilmek için "Bağdadî" diye anılır, öğrenimine dair kaynaklarda bilgi bulunmayan Ruhî, Osmanlı muhitine şiire ilgi gösterildiği inancıyla geldiğini, ancak burada umduğunu bulamadığını belirtir. Daha sonra ileri gelen devlet adam­larına yazdığı kasidelerle onların maiyetinde yer aldı ve savaşlara iştirak etti. Gösterdiği yararlık ve j kabiliyetten dolayı kendisine dirlik verildi.

Necef, Kerbelâ, Şam ve Erzurum'da bulunduğunu bildiğimiz şair, 1602-1604 arasında Şam kadı­lığında bulunan Azmîzâde Hâletî'nin himayesine girdi. Esrar Dede, onun Mevlevi olduğunu, bir süre Galata Mevlevîhanesi'nde kaldığını, Konya'ya Mevlânâ Türbesi'ni ziyaret ettiğini, Hicaz'a ve son olarak Şam'a gittiğini ve orada vefat ettiğini kaydeder.

Mevlânâ için yazdığı şiirlerden dolayı Mevlevi olduğu ileri sürülen Ruhînin Bektaşî ve Hurufî olduğu da id­dia edilir. Tasannudan uzak bir söyleyişle insan ruhunun yükselişi ve alçalışını gözlemlerine dayanarak anlatır. Zaman zaman kendi durumundan ve himaye edilmeyişinden şikâyet eder. Döneminin düzensizliklerini, sosyal yapıda baş gösteren aksaklıkları ustaca işlediği şiirlerinde sade bir anlatım ve yerli ifade ayırıcı özelliktir.

Ruhî’nin tek eseri Dîvân'ıdır. Hayli yazması bulunan eser, samimilik, sadelik ve lirik bir eda içeri­sinde okuyucunun kolayca, yorulmadan anlayabileceği bir karakter taşır. Bilhassa Fuzûlî'nin tesirinde kalan Ruhî, atasözleri ve halk deyimlerini işlerken Necâtî ve tasavvufî muhtevada Nesîmî etkilerini de taşır. Bağdatlı Ruhî, özellikle Divan ve Tanzimat şairleri tarafından tanzir edilen terkîb-bendiyle tanındı.

AHMET ATİLLÂ ŞENTÜRK, OSMANLI ŞİİRİ ANTOLOJİSİ, YAPI KREDİ YAYINLARI, İSTANBUL 1999, s. 477.

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi