Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SANA ZÂHİD EĞER DERSE ŞARÂB-I DİLGÜŞÂDAN GEÇ - BAĞDATLI RUHİ 

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Sana zâhid eğer derse şarâb-ı dilgüşâdan geç
Şarâb-ı dil-güşâdan geçme ey dil sen riyâdan geç

Sana ehl-i vefâdan geç deyü ibrâm ederlerse
Sen uyma sevdüğüm ağyâr-ı bed-gûya cefâdan geç

Delâlet bir belâdur başda amma def'i âsândur
Gel ey zâhid mürîd-i pîr-i aşk ol ol belâdan geç

Demem elden safâ-yı câmı ko tesbîhden el çek
Ne zikr-i Hakk'dan ol fâriğ ne câm-ı dilğüşâdan geç

Beka bezmindedür Rûhî safâ-yı bâde-i vahdet
Erişmekse garaz ol zevke bu bezm-i fenâdan geç.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey gönül! Eğer kaba sofu sana gönlü ferahlatan şarabı bırak derse, gönlü ferahlatan, şarabı bırakma, sen iki yüzlülüğü bırak.

Sevdiğim, sana vefâlı âşıklarını bırak diye ısrar ederlerse, sen kötü sözü düşmana inanma, cefâ etmekten vazgeç.

Yolunu sapıtma başta bir belâdır ama kurtulması kolaydır. Ham sofu, gel aşk pîrinin mürîdi ol, bu belâdan kurtul.

Kadehin neşesini elden bırak, tesbihten el çek demem. Ne Hakkı dilinden düşür , ne de gönlü neşelendiren kadehten geç.

Rûhî, birlik şarabının neşesi ölümsüzlük toplantısındadır. Amaç o zevke erişmekse, bu ölümlü dünyâ toplantısından vazgeç.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

BAĞDATLI RUHİ ve ŞİİRLERİ

BAĞDATLI RUHİ HAYATI ve ESERLERİ

BAĞDATLI RÛHİ HAYATI

BAĞDATLI RUHİ-TERKİBEND AÇIKLAMALI

BAĞDATLI RÛHÎ -TERKİB-İ BEND TAM METİN

SON EKLENENLER

Üye Girişi