Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BAKİ - EZELDEN ŞAH-I AŞKIN BENDE-İ....

GAZEL
1. Ezelden şâh-i aşkın bende-i fermânıyüz cânâ
Muhabbet mülkünün sultân-i âlî-şânıyüz cânâ

2. Sehâb-i lütfun âbın teşne-dillerden dirîğ etme
Bu deştin bağrı yanmış lâle-i Nu’mânıyüz cânâ

3. Zamâne bizde gevher sezdiğiyçün dil- hırâş eyler
Anınçün bağrımız hundur maârif kânıyüz cânâ

4. Mükedder kılmasun gerd-i küdûret ceşme-i cânı
Bilirsin âb-i ru-yi milket-i Osmâniyüz câna

5. Cihânı câm-i nazmım şi'r-i Bâkî gibi devreyler
Bu bezmin şimdi biz de Câmi-i devrâmyüz cânâ

Vezni: Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün

İLGİLİ İÇERİK

BÂKİ

BAKİ - CAMEHAB OL AFETİ ALDUKÇA TENHA KOYNINA

BAKİ HAYATI ve ESERLERİ

BAKİ - BEYİTLER ve AÇIKLAMALARI

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi